De actualiteit verandert snel. Onze specialisten doen hun uiterste best om de kennis up-to-date te houden, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Houd daarom deze website in de gaten voor informatie over de genomen maatregelen en andere informatie rondom corona. Wilt u advies over toepassing van deze maatregelen of heeft u andere vragen rondom corona? Neem dan contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser of mail naar support-corona@visser-visser.nl. Samen komen we verder!

Op 17 maart kondigde het kabinet een noodpakket aan. Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maken tientallen miljarden vrij om bedrijven en werknemers in Nederland te beschermen tegen de coronacrisis. Ook verschillende banken steunen ondernemingen. Hieronder de belangrijkste maatregelen.

NOW in plaats van werktijdverkorting

De wtv-regeling is teneinde. SZW heeft besloten de wtv in te trekken en géén ontheffingen meer te verlenen. Dit is gisteravond door het kabinet bekend gemaakt vanwege het besluit uitzonderlijke economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en gevolgen voor bedrijven op te vangen. Als onderdeel van het steunpakket komt er een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Lees meer over de nieuwe regeling in deze blog

Voor vragen over de NOW, mail naar now@visser-visser.nl.

Fiscale maatregelen

U kunt uitstel van betaling aanvragen in verband met liquiditeitsproblemen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet heeft gisteravond de regels voor de aanvraag versoepeld. Het uitstel geldt voor IB, VpB, BTW en LB. Voor LB en BTW houdt dat in dat de aangifte op tijd wordt ingediend, maar niet wordt betaald.

Nadat de (naheffings)aanslag is opgelegd kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Een eventuele verzuimboete zal worden verminderd. Visser & Visser kan die aanvraag voor u verzorgen. De Belastingdienst verleent per direct voor 3 maanden uitstel zodra de aanvraag binnen is. Een verklaring van een derde deskundige is vooralsnog niet nodig. Dat kan later inclusief overige informatie. Kan de omzetbelasting en/of loonheffing niet worden betaald, dan zal melding aan de Belastingdienst moeten worden gedaan van betalingsonmacht. Dit ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van bijvoorbeeld een besloten vennootschap. De melding staat in principe los van de aanvraag om uitstel. Wellicht dat ook hier een versoepeling gaat gelden. Dan delen we dat zo spoedig als mogelijk met u.

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk zowel de invorderingsrente als de belastingrente. Invorderingsrente wegens te laat betalen bedraagt 0,01% vanaf 23 maart 2020. Belastingrente wegens late aangifte bedraagt 0,01% vanaf 1 juni 2020. Voor de IB geldt de ingangsdatum 1 juli 2020. Is uw winst over 2020 naar verwachting lager, dan kan de voorlopige aanslag IB of VPB over dat jaar worden verminderd. Indien nodig naar nihil.

Neemt u contact op met uw adviseur als u uitstel van betaling wenst of overige vragen heeft.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Vanaf vrijdag 27-03 is het mogelijk om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan te vragen. De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, door een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden aan te bieden en/of een lening van maximaal € 10.517 voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen te verstrekken. Zelfstandige ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag digitaal (met DigD) indienen bij de gemeente van hun woonplaats. U kunt hier kijken of u in aanmerking komt voor de Tozo en daarna eventueel direct de aanvraag daarvoor indienen.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Een andere steunmaatregel die vanaf vrijdag 27-03  kan worden aangevraagd, is de Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19. Dit is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Meer informatie over voorwaarden en aanvraagproces vindt u in deze blog.

Overige maatregelen

Naast bovenstaande wijzingen heeft het kabinet nog zes maatregelen genomen om de gevolgen voor mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen:

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
• Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
• Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Veel van deze maatregelen worden nog verder uitgewerkt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina van de Rijksoverheid.

De impact op de jaarrekening 2019

Het coronavirus en de impact die zij heeft op organisaties, leidt tot de vraag op welke wijze verwerking in de jaarrekening 2019 dient plaats te vinden. In deze blog leest u meer over dit onderwerp.

Regeling banken

Uistel aflossingen
De ABN, ING, Rabo, Triodos en Volksbank hebben gezamenlijk besloten ondernemingen de mogelijkheid te geven tot uitstel van aflossingen. Hieronder per bank wat we nu al weten op welke wijze dit kan worden aangevraagd. In het algemeen geldt dat de bedrijven die uitstel aanvragen in de kern gezond zijn, en het gaat om kredieten tot 2,5 miljoen euro. Voor daarboven is veelal maatwerk nodig. Overleg hierover met de accountmanager van de bank.
  • Rabobank: Meer info via de website. Let op: de Rabobank stelt dat voor uitstel van aflossingen van maart de aanvraag voor 30 maart 13:00 uur moet zijn ingediend. Als je het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.
  • ABN: De ABN verleent automatisch uitstel (april t/m september) voor alle kredieten tot 2,5 miljoen euro. Wil je hiervan geen gebruik maken, dan geldt dat je dit voor 31 maart moet melden. Voor groot-zakelijke klanten en voor kredieten van meer dan 2,5 miljoen euro wordt gekeken naar een steunoplossing op maat. Meer info op de website.
  • ING: De ING heeft de mogelijkheid de laatste aflossing terug te draaien en het tijdelijk stopzetten van de aflossingsverplichting. Beide aanvragen kunt u doen via Mijn ING Zakelijk.
  • Triodos: Triodos werkt hard aan het uitwerken van de details en zorgt zo snel mogelijk voor nadere informatie. 
  • Volksbank: De Volksbank (SNS/ASN/RegioBank/BLGWonen) geeft aan bij vragen contact op te nemen via de contactpersoon van de bank.

Verruiming Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
Met deze maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.
De praktische (uit)werking van deze regeling is per bank verschillend. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van de bank.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-faciliteit)
Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.
Neem ook hiervoor contact op met de contactpersoon van de bank.

Uiteraard denken wij graag met u mee, dus neem bij vragen gerust contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kunt u de volgende websites raadplegen:
- RIVM
- Rijksoverheid
- Corona-loket KvK
- RVO

Meer informatie over ons protocol met betrekking tot corona vindt u hieronder.

Afspraken en events

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en we proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal* of telefonisch te laten plaatsvinden. We zullen dit ook in overleg voorstellen. Afspraken die persoonlijk gevoerd moeten worden, kunnen nog steeds doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen qua hygiëne en noodzaak. Dit wordt ook afgestemd met de vestigingsleiding.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over ons beleid omtrent corona en de daaruit volgende maatregelen, vastgelegd in een protocol. Dit betreft onder andere zaken op het gebied van (persoonlijke) hygiëne en wat te doen bij ziekte, ook voor wat betreft corona (bij huisgenoten). We volgen hierin ook de informatie en richtlijnen van de overheid en het RIVM. Vanuit directie en staf is een kernteam ingesteld dat actief de informatie volgt, waar nodig aanpast en deelt met de organisatie.

Vooralsnog zijn onze events in het voorjaar geannuleerd of voorlopig uitgesteld naar een later moment. We hopen op uw begrip.

* Wij werken binnen kantoor met Microsoft Teams en kunnen u uitnodigen door middel van een afspraakverzoek vanuit Outlook. Via de afspraak in Outlook kunt u deelnemen aan het gesprek, ook als u zelf niet met Microsoft Teams werkt. De afspraak opent dan in de browser. Gevraagd kan worden om toegang te geven tot microfoon en video. Binnen deze afspraak kan ook het scherm gedeeld worden.

Bereikbaarheid kantoren

Onze kantoren blijven open, maar er zijn minder medewerkers op kantoor. Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen, wij staan altijd voor u klaar. Neem waar nodig direct contact op met uw aanspreekpunt binnen Visser & Visser.

Heeft u nog vragen of aanvullende informatie nodig? Neem contact op met André in ’t Veld via aintveld@visser-visser.nl of 088 337 72 00.
Het begint met contact

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur