Renseigneringsverplichting: een update over btw-verlegd situaties

maandag 15 april 2024

Bent u inhoudingsplichtige voor de loonheffingen en laat u zich bijstaan door dienstverleners die natuurlijk persoon zijn? Let u dan op bij dienstverleners die aan u zonder btw (mogen) factureren. U bent dan verplicht om informatie over uw uitbetaalde bedragen aan natuurlijke personen te verstrekken aan de Belastingdienst. Maar hoe zit dit nou eigenlijk bij btw-verlegd situaties? Meer hierover volgt in dit blog.

Hoe zat het ook alweer? In zijn blog ‘De renseigneringsverplichting – opgave uitbetaalde vergoeding aan derden’ heeft collega R. (Ralph) Mulckhuijse de renseigneringsverplichting al eerder onder de aandacht gebracht. Deze verplichting houdt in dat betalingen aan natuurlijke personen gemeld moeten worden aan de Belastingdienst via een opgaaf Uitbetaling Bedragen aan Derden (opgaaf UBD). Uitzonderingen hierop zijn van toepassing voor betalingen aan natuurlijke personen die in loondienst zijn of werken als artiest of beroepssporter, voor betalingen aan vrijwilligers én voor betalingen waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.

Zoals vaak het geval is, roepen uitzonderingen nieuwe vragen op. Dit geldt ook voor de uitzondering met betrekking tot betalingen waarvoor een factuur met btw is uitgereikt. Hoe moet in dit kader worden omgegaan met arbeidskrachten of dienstverleners die facturen met btw verlegd uitreiken? Met andere woorden: vallen betalingen aan natuurlijke personen van facturen met btw verlegd onder de eerder genoemde uitzondering, waardoor geen opgaaf UBD hoeft te worden gedaan?

Renseigneringsverplichting en de btw-verleggingsregeling

Bij de btw-verleggingsregeling is de afnemer verantwoordelijk voor het afdragen van de btw in plaats van de leverancier. Een voorbeeld hiervan is de verleggingsregeling bij diensten door een buitenlandse zzp’er aan een inhoudingsplichtige, waarbij de buitenlandse zzp’er voor zijn werkzaamheden een factuur met btw verlegd uitreikt.

Onlangs heeft de Belastingdienst bevestigd dat voor zogenaamde btw-verlegd situaties een opgaaf UBD moet worden gedaan. Volgens de Belastingdienst valt een betaling aan een natuurlijke persoon die een factuur met btw verlegd uitreikt niet onder de uitzondering met betrekking tot betalingen waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.

Kortom, bij betalingen aan natuurlijke personen die niet in loondienst zijn, moet u als inhoudingsplichtige in btw-verlegd situaties een opgaaf UBD doen. Dit geldt overigens ook voor situaties waarin de dienstverlener btw vrijgesteld aan u factureert.

Opgaaf UBD 2022 & 2023

De handelswijze voor het omgaan met btw-verlegd situaties waarvoor nog geen opgaaf UBD is gedaan, is inmiddels bekend:

  • Heeft u voor btw-verlegd situaties nog geen opgaaf UBD 2022 gedaan? Neem dan contact op met de inspecteur van het belastingkantoor waaronder u valt. Dit zal u in staat stellen om maatwerkafspraken te maken en de juiste procedure te volgen voor het alsnog indienen van de opgaaf UBD voor het jaar 2022.

  • Er wordt geen massaal uitstel verleend voor het indienen van een opgaaf UBD 2023 voor btw-verlegd situaties. Voor zover u deze opgaaf UBD 2023 nog niet heeft ingediend, dien deze dan zo spoedig mogelijk in of verzoek om uitstel voor het aanleveren van de benodigde gegevens bij de inspecteur van het belastingkantoor waaronder u valt.

Voor beide kwesties kunt u ook contact opnemen via het emailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de Belastingtelefoon (0800-0543).

Sancties bij het niet nakomen van de renseigneringsverplichting

De Belastingdienst heeft geen garantie gegeven dat er geen sancties zullen volgen in geval van het niet indienen van de opgaaf UBD 2022 in btw-verlegd situaties. Het is daarom van belang om contact op te nemen met de Belastingdienst om maatwerkafspraken te maken.

Het niet nakomen van de renseigneringsverplichting kan leiden tot een geldboete van maximaal € 10.300,- of een hechtenis van maximaal zes maanden (cijfers: 2024). Bij opzet kan de geldboete zelfs oplopen tot maximaal € 25.750,- of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit bedrag meer bedraagt dan € 25.750,- (cijfers: 2024).

Actie vereist

Heeft u als inhoudingsplichtige betalingen voor diensten van een natuurlijk persoon die daarvoor een factuur met btw verlegd heeft uitgereikt nog niet aangegeven in de opgaaf UBD 2022 en/of 2023? Onderneem dan actie op basis van de hiervoor beschreven punten. Wij kunnen u daarbij helpen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons btw-team op via: btw@visser-visser.nl

Aanspreekpunt
Stefan van der Toorn
Manager Belastingadviseur