Disclaimer

Welkom op onze disclaimer pagina. Hieronder vind je belangrijke informatie over de grenzen en het gebruik van deze website. Wij raden aan de volgende verklaringen aandachtig te lezen en te begrijpen voordat je onze website verder gebruikt. Jouw toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van je acceptatie en naleving van deze voorwaarden.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien je dit bericht ten onrechte ontvangt, word je verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Visser & Visser staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Visser & Visser niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Website disclaimer

Bij het maken van de website www.visser-visser.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt. Verder komen op deze site verwijzingen voor naar enkele andere internet-sites, die niet door Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs worden onderhouden en waarover Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs ook geen controle heeft. Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden.

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die websites wordt aangeboden. Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie.

Visser & Visser Accountants and Consultants is a member of PrimeGlobal, a worldwide association of independent accounting firms. PrimeGlobal does not and cannot offer any professional services to clients. Each independent member of PrimeGlobal is a separate firm and an independent legal entity. PrimeGlobal is not a partnership and independent member firms are not acting as agents of PrimeGlobal or other independent member firms.