Audit & Assurance

Ben je als ondernemer op zoek naar een accountantskantoor voor deskundige controleopdracht? Een kantoor dat je kan helpen bij het verbeteren van administratieve processen en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing op risico’s binnen je organisatie? Een accountant die niet alleen betrouwbaar en professioneel is, maar ook enthousiast, menselijk en toegankelijk? Iemand met voldoende afstand om onafhankelijk naar je cijfers te kijken, maar met voldoende betrokkenheid om de drijfveer achter jouw ondernemerschap te doorgronden?

Hoe vind je die partner dan in de complexe wereld van Audit & Assurance? Hoe vind je dat accountantskantoor dat jou kan bijstaan bij al je audit- en assurancevraagstukken?

Een breed Audit & Assurance palet

Bij Visser & Visser Audit en Assurance hebben wij een ruime staat van dienst als het gaat om het rapporteren over de betrouwbaarheid van financiële verantwoordingen en het toevoegen van zekerheid. We brengen risico’s in kaart, presenteren deze in overzichtelijke rapportages en adviseren over verbetering en optimalisatie van verschillende administratieve processen en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing. En uiteraard zijn wij goed op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving waaraan jouw organisatie moet voldoen.

Het productenpalet dat wij nationaal en internationaal aanbieden bestaat uit:

  • Wettelijke en vrijwillige jaarrekeningcontrole

  • Beoordelingsopdrachten

  • Overige assurance, zoals subsidiecontroles en het verlenen van assurance bij niet financiële informatie, waaronder duurzaamheidsverslagen.

  • Interne en externe inzet van data en IT

Uitgebreid en divers klantenbestand

De audit- en assurance specialisten van Visser & Visser Audit en Assurance werken voor uiteenlopende klanten, waarvan de meeste ook internationaal zaken doen en zich voor het grootste deel typeren als handelsbedrijf, productiebedrijf of dienstverlenende organisatie. Buiten deze primaire groep opdrachtgevers die bestaat uit grote en middelgrote ondernemingen uit het MKB-segment, verlenen we tevens onze diensten aan andere branches, zoals non-profit en de zorgsector. Onze landelijke dekking maakt ons benaderbaar en betrokken bij de klant en haar regio en met een groot internationaal netwerk kunnen we voldoen aan de behoeften van bedrijven die zich uitbreiden naar het buitenland of onderdeel zijn van een internationale groep.

Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat grote en middelgrote ondernemers verplicht zijn om hun jaarrekening door een accountant met AFM-vergunning te laten controleren wanneer hun onderneming twee boekjaren achtereen aan minstens twee van de onderstaande drie voorwaarden voldoet:

In de praktijk

Stakeholders en maatschappelijk verkeer

Bij Visser & Visser Audit en Assurance streven we ernaar om als onafhankelijk controlerend accountant niet alleen aan de behoeften van onze klanten te voldoen, maar ook aan die van alle andere stakeholders en het bredere maatschappelijk verkeer. Transparantie, integriteit en betrouwbaarheid zijn essentieel voor het vertrouwen in de financiële rapportage en de bedrijfsvoering als geheel. Daarom nemen we bij onze werkzaamheden niet alleen de belangen van onze klanten in overweging, maar ook die van investeerders, werknemers, leveranciers, regelgevende instanties en de gemeenschap waarbinnen we opereren.

Experts in data-analyse en IT

Bij Visser & Visser Audit en Assurance speelden we al in een vroegtijdig stadium in op de kansen en mogelijkheden die we zagen in de toepassing van IT, data-analyse en digitalisering van administratieve- en andere bedrijfsprocessen. Onze audit- en assurance specialisten laten zich ondersteunen door IT- en dataspecialisten. Die gecombineerde kennis zetten we in ter ondersteuning van ons eigen proces, ter verbetering van de controleaanpak en om de aanwezigheid van IT en data bij de klant te kunnen doorgronden.

Grenzeloze professionaliteit

Om onze internationale opdrachtgevers professioneel en deskundig te kunnen bedienen, investeert Visser & Visser Audit en Assurance permanent in de faciliteiten, de kennis en het netwerk dat daarvoor nodig is. Zo bedienen wij bijvoorbeeld klanten die hun activiteiten uitbreiden naar het buitenland, buitenlandse ondernemingen die uitbreiden naar Nederland en ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep. Visser & Visser Audit en Assurance heeft de expertise in huis om de hoogste kwaliteit te kunnen bieden en onze klanten bij te staan in hun internationale activiteiten en bijbehorende Audit & Assurance. Visser & Visser Audit en Assurance heeft een prominente rol en lidmaatschap binnen PrimeGlobal: een internationaal netwerk met meer dan 300 onafhankelijke accountancy & audit firms verspreid over 112 landen.

Onafhankelijkheid, deskundigheid, zekerheid.

De wereld van Audit & Assurance is een complexe wereld, waarbij het van groot belang is dat je schakelt met de juiste partner. Iemand die de complexiteit van jouw onderneming doorgrondt, iemand die enthousiast en benaderbaar is en meedenkt over jouw specifieke bedrijfsomstandigheden, de uitdagingen waar je voor staat en de vragen die je hebt. Visser & Visser Audit en Assurance biedt jou die onafhankelijkheid, deskundigheid en zekerheid.

Hoe kan ons team jou helpen?