Digitalisering

In de moderne zakenwereld is digitalisering geen optie meer, maar een noodzakelijke stap voor elke onderneming die relevant wil blijven in een continu veranderend landschap. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan in deze tijd sneller dan ooit tevoren. Dit betekent dat bedrijven, groot of klein, voortdurend moeten anticiperen en reageren op deze veranderingen om concurrerend te blijven binnen hun branche.

Van een tijdperk waarin papier de norm was, zijn we geëvolueerd naar een tijd waarin digitalisering de ruggengraat vormt van efficiënte bedrijfsvoering en procesoptimalisatie. Maar digitalisering is veel meer dan alleen het vervangen van papieren documenten door digitale versies. Het gaat om het integreren van systemen in je organisatie, het optimaal benutten van IT-mogelijkheden en het gebruik van AI-tools om onontdekte mogelijkheden te verkennen. In een moderne bedrijfsvoering zijn Digital & Data strategischer dan ooit. Samen vormen ze de sleutel tot succes.

De eerste fase achter de rug

Veruit de meeste ondernemers hebben de eerste fase van de digitale revolutie doorstaan. Administratieve, financiële, commerciële en logistieke processen verlopen bij vrijwel alle ondernemers inmiddels volledig digitaal en deze ondernemers profiteren dan ook van de resultaten daarvan. Ze werken efficiënter, sneller en overzichtelijker. Maar veel ondernemers hebben ook nog buikpijn van de implementatie van IT, de omschakeling binnen de organisatie en softwareleveranciers die beloftes niet nakwamen of veel complexere systemen leverden dan waar behoefte aan was. Deze ondernemers hebben vaak flink geïnvesteerd in automatisering en digitalisering en zijn, ondanks de positieve effecten, toch wat huiverig voor de volgende stap.

Die volgende stap

In de wereld van digital & data heeft er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die een ander licht werpen op de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Zo hebben IT-leveranciers en -ontwikkelaars bijvoorbeeld meer aandacht voor de specifieke behoeften van branches en ondernemingen. Vroeger werden vaak onnodig complexe systemen voorgesteld, terwijl slimme integraties of kleine maatwerk-apps soms betere oplossingen brengen.

Bovendien kunnen integraties en koppelingen gemaakt worden tussen vrijwel alle bestaande systemen binnen een onderneming (zowel financiële als operationele), waardoor er optimaal gebruikgemaakt kan worden van alle data die binnen een onderneming wordt vastgelegd. De investering in eerdere systemen gaat nu dus echt lonen. Door inzet van AI kan data steeds slimmer worden geanalyseerd en snellere systemen, verbindingen en software maken het mogelijk om altijd en overal een realtime beeld te hebben van de data uit je onderneming.

Het begint met een data-strategie

Om maximaal te kunnen profiteren van deze volgende stap in de digitalisering van je bedrijfsprocessen is het belangrijk om een plan te ontwikkelen dat antwoord geeft op wat je met de inzet van Digital & Data wilt bereiken, wat daarvoor nodig is en hoe de implementatie daarvan gaat verlopen. Zo’n data-strategie, want daar hebben we het over, vormt het fundament waarop jouw onderneming Digital & Data inzet om jouw ondernemersdoelen te bereiken.

“Een data-strategie is niet alleen een plan, maar een integraal onderdeel van het ondernemen zelf.”

Een effectieve data-strategie geeft een helder beeld van de huidige situatie: hoe ondersteunen data en IT momenteel de bedrijfsvoering? Welke beslissingen, processen of marktstrategieën worden al verbeterd door data en welke kansen worden nog onbenut gelaten? Dit kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van slimmere bedrijfsmodellen, het identificeren van nieuwe marktkansen of het verbeteren van klantrelaties. Ook geeft een data-strategie antwoord op fundamentele keuzes over de architectuur van de infrastructuur, de manier waarop de data wordt gemanaged, hoe de kwaliteit ervan wordt beheerd en hoe het systeem wordt gemonitord, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Een data-strategie is dus niet alleen een plan, maar een integraal onderdeel van ondernemen zelf. 

Digitalisering draait ook om vertrouwen

Dat een data-strategie een onderdeel is van het ondernemen zelf geeft al aan dat de ontwikkeling, implementatie en beheer van een data-strategie niet eenvoudig kan worden uitbesteed aan een consultant die ‘de boel’ inricht, een training geeft en weer vertrekt. Ontwikkeling, implementatie en beheer van een data-strategie binnen een onderneming is een intensief traject tussen de ondernemer en de partij die hem daarbij helpt. Een traject dat draait om vertrouwen en inleving in de essentie van een onderneming, want winst behalen uit de inzet van Digital & Data kan pas echt als je een open gesprek kunt voeren over de dilemma’s waar een ondernemer mee worstelt. Wat gebeurt er om me heen rondom digitalisering? Past verdere digitalisering wel bij mijn type organisatie? Hoe krijg ik mijn mensen hierin mee? Hoe houd ik de kosten beheersbaar? Hoe houd ik voeling met de processen en moet ik straks mensen gaan ontslaan als er steeds meer digitaal gaat? En wat zijn daar de effecten van? Het zijn vragen waar ondernemers van wakker kunnen liggen, omdat ze effect hebben op de volle breedte van de organisatie. De gecombineerde ervaring van Visser & Visser en Growteq op gebied van data en AI gecombineerd met de benodigde financiële kennis maakt ons de ideale partner om samen een succesvolle data strategie op te stellen.

In 3 stappen een data-strategie

Stap 1: huidige data en AI-ontwikkelingen

Stap 2: identificatie van de mogelijkheden

Stap 3: prioritering en planning

In 3 stappen een data-strategie

Het resultaat?

  • Blueprint rapport, inclusief globale businesscase van de meest kansrijke en geprioriteerde initiatieven voor groei.

  • Draagvlak en prioritering van initiatieven.

  • AI-roadmap: stappenplan voor een data en AI gedreven organisatie.

De voordelen

  • Efficiency

  • Kostenbesparing

  • Hogere kwaliteit

  • Business kansen

  • Opvangen arbeidskrapte

Aankomende events

Workshop | Digitalisering

Workshop AI in het mkb

Donderdag 13 juni 2024
Inspiratiesessie | Ondernemerschap

Workshop Van Strategie Naar Merkstrategie

Woensdag 19 juni 2024

Platform voor ondernemerschap

Op het platform voor ondernemerschap biedt Visser & Visser vanuit jarenlange ervaring met processen van digitalisering, data-analyse, ontwerp, implementatie en beheer haar diensten en begeleiding aan om deze processen te stroomlijnen en ondernemers zorgvuldig mee te nemen in iedere fase van het proces. Vanaf de allereerste, open gesprekken over wensen en kansen, zorgen en verwachtingen, tot aan het advies, de volledige implementatie, training, nazorg en beschikbaarheid bij vragen staan de experts van digital & data voor je klaar.

Hoe kunnen we jou helpen?

De specialisten van Growteq adviseren over en begeleiden bij de ontwikkeling van jouw data-strategy en New Movements haakt aan als het gaat om koppeling met hardware, zoals sensoren, chips, detectie-apparatuur en artificial intelligence toepassingen. Samen vormen we een specialistisch team dat jou als ondernemer door de vele mogelijkheden en toepassingen loodst, waarbij doeltreffendheid, kostenbeheersing en de connectie met jouw bedrijfsstrategie leidend zijn. Zo maken we samen jouw onderneming sterker en slimmer met digital & data.