Zorg

Nederland kent een van de beste zorgsystemen ter wereld. Maar ook een van de meest complexe. En de vergrijzing in de nabije toekomst brengt extra uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je er als zorgaanbieder dan voor dat je vandaag alles goed geregeld hebt, maar dat je ook kan anticiperen op de veranderingen van morgen?

De zorgsector is sterk in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van de zorg naar de eerste lijn met de daarbij toenemende regeldruk en kostenreductie, of de groeiende focus op preventie met andere betaaltitels. Hoe kun je als ondernemer in de zorg anticiperen op zulke trends? Wij ontzorgen jou van je hele financiële huishouding, maar we doen meer dan dat. Met onze kennis en ervaring hebben we specifieke branchekennis opgebouwd, waarmee wij meedenken over jouw toekomst.

Een strategie voor de toekomst

Visser & Visser heeft met de Branchegroep Zorg precies die specifieke branchekennis in huis, waar in de zorg grote behoefte aan is. We helpen deze ondernemers met totale financiële huishouding van vandaag, maar we helpen ook bij het ontwikkelen van een strategie voor de toekomst. Wij adviseren over herstructureringen, kostenreductie en fusie- en verandertrajecten. Daarbij kunnen we beschikken over een groot eigen netwerk in de zorg en werken we samen met verschillende spelers, zoals brancheverenigingen, projectontwikkelaars, leveranciers, factoringmaatschappijen, banken, advocaten, juristen en notarissen.

Ervaren experts in de zorg

Omdat de uitgaven in de zorg altijd onder een publiek vergrootglas liggen is een correcte financiële huishouding essentieel. Als expert binnen deze branche heeft Visser & Visser ervaring met governance- en verslaggevingsvraagstukken, waaronder de Governancecode Zorg en de Wet Normering Topinkomens.

Visser & Visser richt zich op de volgende doelgroepen

Zorginstellingen en zorgaanbieders (cure- and caresector)

Eerstelijnspraktijken

Als expert willen we kennis opdoen en kennis delen. Kennis opdoen, bereiken we door een breed netwerk van partners te onderhouden binnen en buiten de zorg. Kennis delen doen we door het organiseren van masterclasses, webinars, beurzen, trainingen en andere activiteiten vanuit ons platform voor ondernemerschap.

“Het is de kunst om de enorme opgave in de zorg te zien als een schat aan kansen. Wij helpen onze opdrachtgevers in de zorg om op die manier naar de toekomst te kijken.”

Hoe kunnen we jou helpen?

Ik ben tandarts (Wtza)

Ik ben huisarts

Ik ben fysiotherapeut (Wtza)

Ik ben medisch specialist (Wtza)

Wtza-Desk (Wet Toetreding Zorgaanbieders)

Wat betekent de Wtza voor jou? En welke acties zijn noodzakelijk? Nagenoeg elke zorgaanbieder heeft te maken met deze wet, die Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft vervangen.

In de praktijk

Brede ondersteuning van ondernemers in de zorg

Visser & Visser bestaat inmiddels uit veel meer dan accountants, fiscalisten en HRM- adviseurs. Ons bureau heeft zich in de breedte en in de diepte ontwikkeld en vanuit ons platform voor ondernemerschap helpen we jou graag bij het oplossen van allerlei vraagstukken waarmee je als ondernemer in de zorg te maken hebt. We begeleiden bij ontwikkeling en verandering en we helpen bij het maken van de keuzes die jij als ondernemer tegenkomt.

We bieden jou ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Accountancy en Advies

 • Strategie en Organisatie

 • Leiderschap en Ontwikkeling

Accountancy en Advies: specialistische kennis van de zorg

Strategie en Organisatie: persoonlijke ondersteuning bij strategische keuzes

Leiderschap en Ontwikkeling: ondersteuning op maat bij leren & ontwikkelen

Accountantscontrole

Voor de grotere zorginstellingen en zorgaanbieders verzorgen wij de accountantscontrole van de jaarrekening, inclusief de WNT-controle. Daarnaast verzorgen wij ook de controle van de productieverantwoordingen (Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Jeugdwet).

Binnen de Branchegroep Zorg hebben wij auditors met specialistische ervaring in de zorg. Daardoor zijn wij bekend met de wet- en regelgeving, governance- en verslaggevingsvraagstukken. Hierdoor kunnen wij van toegevoegde waarde zijn en efficiënter werken. Wij schuiven dan ook graag aan bij de bespreking van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

MedischOndernemen

MedischOndernemen is hét landelijke platform voor praktijkhouders en -managers in de eerstelijnszorg. We inspireren praktijkhouders en praktijkmanagers in het ondernemerschap, multidisciplinaire samenwerking en de bedrijfsvoering van een succesvolle praktijk. MedischOndernemen deelt kennis en ervaringen, brengt mensen met elkaar in contact die met dezelfde vragen zitten en stimuleert belangrijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Alles wat de praktijkhouder en -manager moet weten om de praktijk gezond te houden en klaar te zijn voor een succesvolle toekomst!

Over onze samenwerking met MedischOndernemen

De Branchegroep Zorg van Visser & Visser is als kennispartner betrokken bij MedischOndernemen. Onze samenwerking richt zich op de praktijkhouders en praktijkmanagers en komt tot uiting in:

Praktijkhouders:

 • Verzorgen van vakinhoudelijke artikelen voor het magazine.

 • Publiceren van blogs met actuele en interessante thema’s in de eerstelijnszorg.

 • Presenteren van webinars via MO Actueel over onderwerpen zoals Estateplanning en duurzaamheid.

 • Organiseren van een gezamenlijk Prinsjesdag-webinar.

 • Fungeren als kennispartner bij de Dental Expo.

Praktijkmanagers:

 • Schrijven van vakinhoudelijke artikelen voor het magazine.

 • Bijdragen aan blogs met actuele en interessante thema's in de eerstelijnszorg voor PM.

Actief betrokken bij:

 • De Dag van de Praktijkmanager (op 16 mei 2024) als kennispartner.

 • Als aanspreekpunt fungeren voor regio(coördinatoren) en het verzorgen van workshops voor regiobijeenkomsten.

 • Het organiseren van masterclasses voor praktijkmanagers over HR, financiën en actuele onderwerpen.

Hoe kan ons team jou helpen?

Harro de Haan AA RB FFP
Accountant
+31 610 372 866