Terug naar een Gezonde GGZ

maandag 15 april 2024

Stijgende kosten, druk op tarieven, bemoeilijkte zorgcontractering, CAO-verhogingen, personeelsschaarste, wachtlijsten en een hoog ziekteverzuim. De GGZ-sector staat voor aanzienlijke uitdagingen en daarom is op woensdag 7 februari door Visser & Visser en zorgpartner Ovezo een symposium georganiseerd om de GGZ praktische tips en tools in handen te geven om het tij te keren. Tijdens dit event zijn succesverhalen uit de praktijk samengebracht en is een platform gecreëerd voor het uitwisselen van waardevolle inzichten. 

Het symposium werd geopend door Harro de Haan (Visser & Visser). Hij liet zien hoe het rendement van GGZ-organisaties in de afgelopen jaren is gedaald, het verzuim is toegenomen en de EBITDA (maatstaf om cashflow te beoordelen) een dalende trend laat zien.Het personeel niet in loondienst (PNIL) is in de GGZ-sector harder gestegen vergeleken met de rest van de markt. Een adequaat financieel managementsysteem kan helpen om inzicht te krijgen in deze cijfers en hierop te sturen.  

De effecten van zorginkoop op de GGZ  

Het wordt voor een GGZ-organisatie steeds lastiger om kostendekkend te zijn en het inkopen van zorg wordt steeds moeilijker. Hoe komt dit? Spreker Martijn van Wijk (Ovezo) ziet, terugkijkend op de afgelopen jaren, een fors gestegen CAO (26,8% sinds 2019) en daarnaast achterblijvende tarieven (NZA-index en dalende % vergoedingen door zorgverzekeraars). Hij roept GGZ-instellingen op om het gesprek over de tariefontwikkeling aan te gaan met de verzekeraars, maar daarvoor is het wel van belang om als GGZ-organisatie de cijfers op orde te hebben. Wees een betrouwbare gesprekspartner voor de zorgverzekeraar! 

Leidinggeven onder druk 

De toenemende druk op zorg vraagt wat van leiders. Spreker Douwe Hoekstra (Visser & Visser Consultancy, Leiderschapssuite) gaf ons inzichten in hoe motiverend leiderschap hierbij ingezet kan worden. Kijk door de 'bril van overvloed' naar je personeel en geef complimenten. Dit zorgt voor een blij gevoel en schept vertrouwen. Motiverend leiderschap vraagt om kennis van jezelf, erken het daarom als je druk voelt en gun jezelf oplaadtijd. Wees een wandelende manager en voorkom dat je een zogenaamde ‘klikomanager’ - iemand die alle gaten dichtloopt – wordt. Uit onderzoek blijkt namelijk datmultitasken niet alleen meer tijd en energie kost, maar ook dat de kwaliteit van het werk afneemt.

Een gezonde GGZ-organisatie

Spreker Jan Glimmerveen (Perspektief Psychologenpraktijk en Grip Psychologen) deelde zijn tips en tricks over hoe hij de GGZ-organisaties waar hij leiding aan geeft gezond houdt. Hij schetste het belang van betrokken medewerkers, een financieel gezonde organisatie en het leveren van goede zorg. Wanneer een beslissing gemaakt moet worden is het van belang om rekening te houden met deze drie aspecten. Hij spoorde aan om hierbij gebruik te maken van KPI’s en deze concreet te maken. Druk productiviteit van medewerkers bijvoorbeeld niet uit in een percentage, maar vertaal dit naar het aantal minuten per dag directe tijd met een cliënt.  

Tijdens de wrap-up van de bijeenkomst blikten we terug op alle inzichten die verkregen zijn. Het is heel waardevol om onderling informatie te delen want alleen samen is het mogelijk om een positieve verandering teweeg te brengen in de sector. We zien dan ook uit naar een vervolgbijeenkomst om deze verandering verder in gang te zetten!  

Aanspreekpunt
Visser & Visser
Accountants en adviseurs