Duurzaamheid

Veel ondernemers denken bij duurzaamheid aan zonnepanelen, recyclebare koffiebekers en een elektrisch wagenpark, maar duurzaamheid gaat veel verder dan dat.

De Engelse term ‘Sustainability’ dekt misschien beter de lading. Daarin ligt meer de echte betekenis van dat woord verscholen: ‘Het vermogen om in de behoeften van het heden te voorzien zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Het houdt in dat we het milieu, de maatschappij en de economie in balans houden, zodat de hulpbronnen van de planeet op lange termijn behouden blijven en de kwaliteit van leven voor alle levende wezens wordt verbeterd.

Duurzaamheid als vanzelfsprekende voorwaarde

Als ondernemer wil je natuurlijk geld verdienen en als verantwoord ondernemer wil je dat zo duurzaam mogelijk doen. Ondernemen met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke impact wordt steeds vaker als een vanzelfsprekende voorwaarde gesteld. Vanuit de markt, vanuit de overheid, vanuit de werknemer en vanuit de ondernemer zelf. Om die voorwaarde richting te geven zijn richtlijnen en kaders ontwikkeld, waarvan de meest bekende de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn. Deze SDG’s zijn inmiddels vertaald naar voor ondernemers hanteerbare en meetbare principes: de ESG-principes. Deze staan voor Environmental, Social en Governance.

Environmental

Het meest herkenbare component van duurzaam ondernemen heeft betrekking op het ontlasten en beschermen van het milieu. Veel ondernemers geven hier inmiddels invulling aan door het gebruik van groene energie, een elektrisch wagenpark, hergebruik van materialen en gescheiden afval inzamelen. Dat heeft al grote impact en deze inspanningen zijn veel waard. Toch kan hier nog veel winst behaald worden met initiatieven die bij ondernemers misschien minder bekend zijn. Denk hierbij aan implementatie van circulaire bedrijfsmodellen, ontwikkeling van biodiversiteit op bedrijfsterreinen, inzet van duurzaam transport en het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Social

Duurzaam ondernemen heeft ook een grote impact op het sociale aspect binnen bedrijven, maar dit is vaak minder bekend bij ondernemers. Het is echter essentieel, omdat het de medewerkerstevredenheid, het werkgeluk en daarmee de gezondheid van de organisatie beïnvloedt. Door te investeren in sociale duurzaamheid, zoals flexibele werktijden, thuiswerken, educatieve programma's, gezinsondersteuning, vrijwilligerswerk en diversiteit, voelen medewerkers zich gewaardeerd en begrepen. Het vereist aanpassingen in leiderschap, bedrijfsprincipes en bedrijfsstructuur, maar het resulteert ook in tevreden medewerkers die langer blijven en met plezier werken.

Governance

Ook voor wat betreft governance hebben veel ondernemers wel een beeld van wat er op het vlak van duurzaamheid van hen verwacht wordt, maar ze worstelen nog met de invulling hiervan en met de veranderingen die dat teweeg brengt in de organisatiestructuur van hun bedrijf. Sustainable governance kan bijvoorbeeld inhouden dat je in jouw hele toeleveringsketen ethische handelspraktijken bevordert, voorziet in een open bestuursstructuur, een verdedigbaar beloningsbeleid voert en rapporteert volgens de CSRD-regelgeving, wat vanaf 2025 voor grote ondernemingen verplicht is. Deze manier van werken kan verlangen dat bestaande principes moeten worden herzien. Ook hier geldt dat deze inspanningen uiteindelijk meer opleveren dan ze kosten.

Hulp bij duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen doe je er niet een beetje bij. Het moet onderdeel zijn van je bedrijfsstrategie en daarmee raakt het veel onderdelen van je onderneming. Denk hierbij aan HR en salarisadministratie, training en coaching van jezelf en van je medewerkers, arbeidsvoorwaarden, werktijden, rapportage en verslaglegging en aanpassing van productie-of andere bedrijfsprocessen. Vanuit het platform voor ondernemerschap biedt Visser & Visser hulp, advies en ondersteuning bij duurzaam ondernemen en bij de uitdagingen en keuzes die daarbij komen kijken. Consultants nemen je mee in het proces dat komt kijken bij verduurzaming van je onderneming en de kansen die je dat biedt, zodat verduurzaming geen kostenpost is, maar een rendabele manier om jouw onderneming in alle opzichten te laten bijdragen aan een betere wereld.

Duurzaamheid via CSRD praktisch maken

Steward-ownership

De sociale kant van duurzaamheid

Green by Blue

Wil je jouw bedrijf toekomstbestendig maken?

Zorg dan dat je duurzaamheid integreert in je bedrijfsstrategie. Bij Visser & Visser begrijpen we dat dit een lastig proces kan zijn, maar we staan klaar om je te begeleiden en ondersteunen. Van het formuleren van concrete duurzaamheidsdoelstellingen tot het implementeren van praktische maatregelen en het rapporteren van resultaten. We bieden een uitgebreid pakket aan diensten om de verduurzaming van jouw onderneming tot een rendabel succes te maken.

Schrijf je in voor ons webinar over duurzaamheid, of boek een inspirerende sessie bij jou op je bedrijf om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen bij het realiseren van een duurzame en winstgevende toekomst voor jouw bedrijf.

Aankomende events

Workshop | Duurzaamheid

Workshop Duurzaamheid

Woensdag 18 september 2024