Duurzaam investeren in de agri-sector; soms omdat het moet, maar óók omdat het financieel interessant is

maandag 13 februari 2023

Voor een agri-ondernemer is investeren enorm verweven met de reguliere bedrijfsvoering. Winst wordt doorgaans niet uitgekeerd, maar gebruikt om weer verder door te schakelen; bijvoorbeeld voor de aanschaf van een gespecialiseerde machine om het proces te optimaliseren. Of simpelweg een noodzakelijke investering om te blijven voldoen aan (regelmatig veranderende) wet- en regelgeving, zoals een duurzame melkveestal. Gelukkig zijn er wel diverse subsidiemogelijkheden, zowel in de fiscale wetgeving zelf als daarbuiten. Denkt u bijvoorbeeld aan de ISDE subsidie, de energie- investeringsaftrek (EIA) en de milieu- investeringsaftrek (MIA). Wij zetten ze voor u op een rijtje.

ISDE

De ISDE is een echte subsidieregeling; u bespaart direct euro’s bij de aanschaf. Binnen de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen voor zonneboilers, warmtepompen, kleine windturbines en zonnepanelen. Op de Meldcodelijst (te vinden op de website van RVO) staat voor zonneboilers en warmtepompen per apparaat al een indicatie van het subsidiebedrag.

Aandachtspunten: de subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023. Verder vindt toewijzing plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor de ISDE moet de subsidieaanvraag al zijn ingediend voordat de koopovereenkomst is gesloten (lees: offerte is getekend)!

EIA

De energie-investeringsaftrek is een fiscale maatregel. Dat betekent dat u minder winstbelasting betaalt in de inkomstenbelasting (bij een eenmanszaak, VOF, maatschap e.d.) of in de vennootschapsbelasting (bij een B.V.) als u investeert. Op de gepubliceerde Energielijst staan welke investeringen voor de EIA in aanmerking komen. Dat zijn er veel te veel om hier allemaal op te noemen, maar denk voor de agrarische sector bijvoorbeeld aan:

  • Energiezuinige maatregelen voor koelen, vriezen en verwarmen en isolatiemaatregelen. Van algemene warmtepompen e.d. tot aan een energiezuinige krattendroger voor kunststof kratten;
  • Energiebesparing op transportmiddelen. Van een bandenspanningsregelsysteem voor landbouwvoertuigen tot aan lichtgewicht velgen voor trekkers, opleggers e.d.
  • Zonnepanelen, accu’s voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit e.d.

MIA/VaMil

De milieu-investeringsaftrek is ook een fiscale maatregel. Op de gepubliceerde Milieulijst staan de kwalificerende investeringen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Diverse investeringen voor een tuinbouwkas;

  • Diverse duurzame stallen;

  • Diverse regelingen rondom mest, zoals een autonome mestverzamelrobot of plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (o.b.v. GPS);

  • Van insectengaas en hagelnetten voor de fruitteelt tot aan Mulch-appatuur.

    Daarbij kan middels de VaMil de afschrijving fiscaal worden geoptimaliseerd; de afschrijving op het aangeschafte bedrijfsmiddel mag dan namelijk voor 75 % flexibel worden genomen. In een jaar met een hogere winst kan er dus meer afschrijving worden toegepast, en in een minder jaar minder of geen willekeurige afschrijving.

Andere subsidies

Naast bovengenoemde zijn er uiteraard ook nog andere subsidies voorhanden. Van besparingen op de loonkosten bij innovatie tot aan Europese subsidies. Of bijvoorbeeld extra betalingen aan jonge landbouwers. Ook daar zitten weer voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld over de zeggenschap van de jonge landbouwer(s). Loop dus geen betalingen mis door bijvoorbeeld een niet goed vormgegeven VOF- of maatschapscontract!

Soms kan een investering onder verschillende regelingen vallen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. In dat geval loont het om vooraf een berekening te maken welke regeling financieel het meest interessant is, want EIA en ISDE kunnen bijvoorbeeld niet worden gecombineerd. U moet dan dus vooraf een keuze maken. Andere maatregelen zoals de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek moeten binnen drie maanden na aangaan investeringsverplichting worden gemeld.

Kortom, laat u goed adviseren bij uw investeringen. Zo voorkomt u dat u subsidies en fiscale regelingen mist, en maakt u de juiste keuze indien er meerdere regelingen openstaan voor een bepaalde investering. Wij helpen u graag!

Auteur
Lukas Coenraats
Manager Belastingadviseur