Toekomst en groei

Kan je groeien zonder groter te worden? Kan je bedrijf sneller groeien dan jij? En hoe groot wil je eigenlijk worden? Het zijn bijna existentiële vragen waar ondernemers mee te maken hebben. Belangrijke vragen over innovatie die de dringende, dagelijkse praktijk overstijgen en er tegelijkertijd onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Visser & Visser belooft ondernemers altijd vooruit te helpen en dat is ook precies waar we goed in zijn: jou en je onderneming vooruit helpen. We willen je helpen en begeleiden bij het groeiproces van jou en je bedrijf. En vaak is die groei gerelateerd aan een groter wordende onderneming, zoals in het geval van een overname, een nieuwe vestiging of uitbreiding van activiteiten. Maar groeien is iets anders dan in omvang toenemen. Vaak hangt het ook samen met innoveren.

Er zijn heel veel verschillende vormen van groei die ondernemers vooruit helpen. Groei in efficiency, persoonlijke groei, een betere balans tussen werk en privé, een grotere positieve impact maken op de wereld om je heen. Je kan als ondernemer op veel manieren groeien.

Mee met de markt of niet?

Rondjes draaien of keuzes maken?

Het begint met een plan

Het vormgeven van een toekomstgerichte strategie begint bij het signaleren van dilemma's en het maken van bewuste keuzes. Door je bewust te zijn van rotondemomenten en afslagen, word je als ondernemer gedwongen om op een strategische wijze naar je onderneming te kijken. Hierdoor wordt voorkomen dat externe ontwikkelingen de koers van jouw onderneming bepalen. Het is tenslotte jouw stip op de horizon en door een plan te ontwikkelen, ontstaat er een route om bij je doel te komen. En als die route er is, dan kan je gaan prioriteren en faseren. Je kan de stappen gaan bepalen en de gewenste groei projectmatig aanpakken, want groeien doe je zelden in één keer.

Cases

Overzichtelijke uitdagingen

Groeien doe je in fases die herkenbaar, definieerbaar en soms zelfs voorspelbaar zijn. Zo maak je de groei van je onderneming overzichtelijk en beheersbaar en zo voorkom je dat je sneller of langzamer groeit dan je wilt. Terwijl je groeistrategie steeds duidelijk wordt, krijgen de uitdagingen ook vorm. Door je gewenste groei concreet te maken en door de onderdelen te benoemen en te waarderen, ontdek je wat er nodig is om jouw ambitie te realiseren. Vaak is er een bepaalde vorm van financiering gewenst, die niet uit de cashflow bekostigd kan worden, dus moet er een financier gezocht worden. Ook financiers hebben behoefte aan een realistisch plan met een overzicht van de investeringen en een resultaat in de vorm van meerjarenprognoses. Er komt duidelijkheid over de behoefte aan andere huisvesting of uitbreiding. Of wordt het toch een overname? Verlangt de groei extra personele capaciteit en zijn die mensen wel te vinden, of is het verstandiger zelf mensen op te leiden? En ga je dat intern doen of haal je expertise van buiten. Door al deze keuzes weloverwogen te maken worden de uitdagingen die samenhangen met de toekomst en de groei van de onderneming steeds overzichtelijker.

Persoonlijke groei

Mensen spelen een cruciale rol bij de groei die een bedrijf doormaakt, want parallel aan de groei van een onderneming veranderen functies, rollen, verantwoordelijkheden en gewenste competenties mee. Daarom wil je dat ook je mensen meegroeien. En een van de belangrijkste mensen die mee zal moeten groeien, dat ben jijzelf.

Voor een ondernemer is het onmogelijk een onderneming te laten groeien, zonder op de een of andere manier in zichzelf te investeren. Ontwikkeling van leiderschapsstijl en leiderschapskwaliteiten zijn dan natuurlijk voordehandliggend, maar er speelt veel meer. Je merkt dat oude gedragspatronen niet meer effectief zijn, dus daar zal je iets aan moeten veranderen. Er wordt op een andere manier beslag gelegd op je tijd, de werk-privé balans verandert, misschien raak je wat verder verwijderd van de primaire bedrijfsprocessen? Kortom: er verandert nogal wat bij jou persoonlijk en dat vraagt ontwikkeling van inzicht, zelfkennis en aanpassingsvermogen. Ook dat is groeien.

Bovendien wil je je mensen natuurlijk meenemen in dat proces en ook op dat vlak spelen er allerlei krachten. Er worden wellicht managers toegevoegd aan de organisatie, er ontstaat een MT, je hebt zelf minder direct contact met de medewerkers binnen je onderneming en je ziet de identiteit en de cultuur mee veranderen met de groei van je bedrijf. Je gaat leiderschapstrainingen inzetten, er komt een HR-afdeling en er wordt ook op dat vlak beleid ontwikkeld.

Aankomende events

Inspiratiesessie | Ondernemerschap

Workshop Van Strategie Naar Merkstrategie

Woensdag 19 juni 2024
Workshop | Duurzaamheid

Workshop Duurzaamheid

Woensdag 18 september 2024

Eén gedeelde visie

Een fabrikant in de maakindustrie zocht 6 jaar geleden naar richting en koers. Ze zaten duidelijk op het snijvlak tussen twee fases. Door eerst de strategie scherp te stellen kregen de eigenaren weer één gedeelde visie. Met het opzetten van een stevig MT ontstond er meer lucht. De juridische structuur werd aangepakt en het sturen op maandcijfers werd een gewoonte. De eigenaren werkten aan hun persoonlijk leiderschap, wat zorgde voor meer rust. Visser & Visser begeleidde dit proces op alle genoemde vlakken.

Eigenaren met een volstrekt verschillend karakter

Een familiebedrijf in versdistributie belevert meer dan 150 detaillisten en is fors gegroeid. De twee eigenaren (2e generatie) met een volstrekt verschillend karakter en competentieprofiel, lopen vast in de samenwerking. Dit stagneert de groei en ontwikkeling op meerdere punten. Visser & Visser krijgt in een aantal strategiesessies het onderlinge gesprek op gang. Dit leidt tot onderlinge waardering en een gedrag en visie op de toekomst en rolverdeling. Vervolgens wordt ondersteuning geboden door het uitdenken van een heldere groeiroute in logische stappen. De leiders worden getraind en de stuurbaarheid vergroot met helder dashboards, prognoses en stuurinstrumenten.

Groei naar de scale-up fase

Twee jonge ondernemers startten een aantal jaar geleden hun bedrijf voor luxe tuinmeubelen. Drie jaar na de opstartfase raakte één van hen in een burn-out en werd het schip stuurloos. Met intensieve begeleiding van Visser & Visser is de organisatie gestabiliseerd, de strategie aangescherpt, de persoonlijke balans teruggebracht en met nieuw groeikapitaal de scale-up fase in gegaan.

Hoe kan Visser & Visser jou helpen?

Bij Visser & Visser begrijpen we dat groei meer is dan alleen expansie; het gaat om het vinden van balans tussen zakelijk succes en persoonlijke ontwikkeling. Ons doel is om ondernemers te begeleiden bij elke stap en iedere keuze die met deze ontwikkeling samenhangt, van het formuleren van een groeistrategie tot het implementeren van HRM-beleid en het (door)ontwikkelen van leiderschap. Met ons multidisciplinaire platform voor ondernemerschap bieden we de ondersteuning die nodig is om jouw ambities te realiseren en helpen we bij het maken van de keuzes die je daarbij tegenkomt. Groei is een dynamisch proces. Door dit proces samen overzichtelijk, beheersbaar en realistisch te maken helpen we jou en je onderneming altijd vooruit.