De fiscale spelregels bij de aanschaf van zonnepanelen

dinsdag 07 november 2023

Staat u op het punt te investeren in zonnepanelen of heeft u deze net aangeschaft? Dan is dit artikel voor u relevant. In dit artikel neem ik u mee in de fiscale spelregels rondom zonnepanelen aan de hand van actuele en relevante jurisprudentie. Denk hierbij aan de afschrijvingsmogelijkheden. Ook krijgt u 4 tips voor fiscale aandachtspunten.


Op 24 april 2023 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak waarbij een woningcorporatie in 2016 zonnepanelen heeft laten plaatsen op woningen. In geschil was of zonnepanelen moeten worden aangemerkt als apart bedrijfsmiddel of als onderdeel van de woning waarop zij zijn bevestigd. Deze vraag is ook relevant voor u als praktijkhouder indien u op het punt staat om zonnepanelen aan te schaffen, of dit recent al gedaan heeft.

Allereerst nog even de fiscale afschrijvingsregels op een rij:

 • De aanschafkosten van een bedrijfsmiddel (geen gebouw) mogen jaarlijks worden afgeschreven voor zover deze kosten aan dat jaar kunnen worden toegerekend;
 • De afschrijving is gemaximeerd op 20% per jaar;
 • Voor afschrijving op panden geldt een beperking. Afschrijving is alleen mogelijk als de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde;
 • Voor panden in eigen gebruik door een IB-ondernemer (dus geen vennootschap) geldt een uitzondering. Op deze panden mag worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. 

In de bovenstaande rechtszaak had belastingplichtige de zonnepanelen in haar aangifte vennootschapsbelasting opgenomen als een zelfstandig bedrijfsmiddel. De belastinginspecteur is van mening dat de zonnepanelen onderdeel uitmaken van het pand en dat daarom de afschrijving van de zonnepanelen beperkt moet worden. Hieronder schets ik met een simpel voorbeeld het effect van de beperking van de afschrijving.

Voorbeeld

Stel u schaft als praktijkhouder 60 zonnepanelen aan via uw BV voor € 30.000,-. Dit pand staat op uw balans voor  € 200.000,- en de WOZ-waarde bedraagt € 270.000,-. De panelen zullen naar verwachting 20 jaar meegaan en geen restwaarde hebben. Als de zonnepanelen aangemerkt worden als een zelfstandig bedrijfsmiddel, mag uw BV hier jaarlijks € 1.500,- op afschrijven (€ 30.000,- / 20 jaar). Maar als de zonnepanelen onderdeel uitmaken van het pand mag er niet meer worden afgeschreven (want de boekwaarde is lager dan de WOZ-waarde). Bij een gemiddeld vennootschapsbelastingtarief van 25% betaalt u over een periode van 20 jaar
€ 7.500,- meer vennootschapsbelasting.

Op basis van de volgende feiten komt de rechter tot haar oordeel:

 • De geplaatste zonnepanelen kunnen worden gedemonteerd en op andere daken worden gelegd zonder schade aan het pand of de panelen;
 • De zonnepaneleninstallatie is gekoppeld aan de stroomvoorziening van het pand;
 • Voor het laten functioneren van de zonnepaneleninstallatie zijn er in enige mate aanpassingen nodig aan de elektrotechnische installatie;
 • De met de zonnepanelen opgewekte stroom komt ten goede aan de gebruiker. 

Samengevat oordeelt de rechter dat zonnepanelen in deze zaak deel uitmaken van de woning (lees: het praktijkpand) waarop zij zijn geïnstalleerd. De Hoge Raad heeft in een eerdere zaak bepaald dat zonnepanelen onderdeel uitmaken van het gebouw als dit in het algemeen (maatschappelijk verkeer) zo gezien wordt. Daarbij neemt de rechter in overweging dat bij het bepalen van de WOZ-waarde ook de waarde van een zonnepaneleninstallatie wordt meegenomen in de waarderingsgrondslag. Verder is het pand om bepaalde punten aangepast om de installatie te laten functioneren.

Dit betekent voor u als praktijkhouder dat fiscale afschrijving op uw zonnepanelen in de regel beperkt is. Toch blijft dit afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Wij kijken daarom graag met u mee met als doel om geen voordeel onbenut te laten en tegelijkertijd fiscale risico’s te beperken.

Vier tips ten aanzien van het investeren in zonnepanelen

 • Betrek tijdig uw adviseur bij uw voornemen tot investeren. Subsidie kan in de regel niet meer worden aangevraagd als de zonnepanelen zijn aangeschaft.
 • Betrek uw adviseur bij het bepalen van de hoeveelheid aan te schaffen zonnepanelen. De energie-investeringsaftrek en ISDE-subsidie gelden pas vanaf een minimum opwekvermogen aan stroom.
 • Voor zonnepanelen die worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen geldt een btw-tarief van 0%. Voor praktijkpanden geldt een btw-tarief van 21%. Betrek uw adviseur om te bekijken hoe de btw kan worden voorkomen of beperkt. Zeker bij een praktijkruimte aan huis zijn er mogelijkheden. 
 • In sommige gemeenten geldt er een lokale subsidieregeling voor zonnepanelen. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden. 

Bent u van plan om zonnepanelen aan te schaffen of heeft u deze net aangeschaft neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden in uw situatie te beoordelen. Het liefst zo vroeg mogelijk in het traject om optimaal te kunnen meedenken. Dan kijken wij gelijk ook naar de subsidie en verdere fiscale aandachtspunten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA) en btw.