Sturen op cijfers

De jaarcijfers en je boekhouding geven je een exact beeld van hoe je onderneming ervoor staat tot op dit moment. Maar digitalisering en data-analyse maken het mogelijk om verder te kijken en de dynamiek van de markt en de invloed daarvan op jouw onderneming te voorspellen.

“Die hadden we even niet zien aankomen.” Je hebt het vast weleens iemand horen opvoeren als excuus of als argument tijdens een bespreking van de cijfers, een MT-overleg of een evaluatie. Meestal is dat geen goed nieuws. En meestal is het ook niet waar, althans … het had niet waar hoeven zijn. Want verregaande digitalisering, data-analyse en real-time inzicht in vrijwel alle cijfers van een onderneming maken het mogelijk om bijna alles aan te zien komen.

Met data in de toekomst kijken

Natuurlijk is het niet mogelijk om iedere situatie te voorspellen en ondernemers zullen altijd aangenaam en onaangenaam verrast blijven worden door onverwachte omstandigheden. Een pandemie, een internationaal conflict waardoor de olieprijzen omhoog schieten, ineens een fantastische lentedag voor de horeca; er zullen altijd situaties zijn die onvoorzien waren. Maar als je een goed beeld hebt van je cijfers, je data en betrouwbare en actuele gegevens uit de markt, dan is het zelfs in zulke situaties mogelijk om de negatieve impact op jouw onderneming zoveel mogelijk te beperken.

Tekorten én overschotten door corona

De coronapandemie is een treffend voorbeeld van een black swan (een allesbepalende ontwikkeling die je niet verwacht). Corona veranderde op korte termijn de mondiale markt volledig en dat was nauwelijks te voorzien. Maar toen de wereld weer opkrabbelde na deze pandemie waren veel ondernemers zo gebrand op herstel dat voorraden in een veel te hoog tempo werden aangevuld. De markt herstelde zich minder snel en dat had tot gevolg dat er op korte termijn wereldwijd overal schaarste ontstond, terwijl op de langere termijn ondernemers met grote overschotten aan voorraad bleven zitten. Ze hadden namelijk veel meer ingekocht dan ze onder normale omstandigheden zouden omzetten. Door te sturen op data kunnen zulke risico’s misschien niet helemaal worden voorkomen, maar wel veel beter worden beheerst.

De praktische vertaling van data-analyse

Organisaties verzamelen enorme hoeveelheden data, maar zonder interpretatie, analyse en toepassing blijft het slechts informatie. Door deze data om te zetten in kennis, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten en zich beter voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld, transportbedrijven gebruiken data om prijsschommelingen te begrijpen en brandstofclausules in te voeren, terwijl bouwbedrijven data gebruiken om in offertes rekening te houden met wisselende grondstofprijzen. Door te investeren in groene energie worden grote ondernemingen minder afhankelijk van gasprijzen, terwijl detacheringsbureaus en recruiters data uit de uitzendbranche gebruiken om arbeidsmarktfluctuaties te voorspellen. Deze voorbeelden illustreren hoe data organisaties flexibeler en alerter maakt, waardoor ze beter kunnen anticiperen op de omstandigheden ‘die ze even niet hadden zien aankomen’.

Cases

Hulp bij sturen op cijfers

Ondernemers die willen investeren in data-analyse staan voor de uitdaging om de voordelen en implementatie ervan te begrijpen. Dit omvat vragen over systeemintegratie, data-interpretatie en praktische toepasbaarheid. Gelukkig hoef je deze vragen niet alleen te beantwoorden. Visser & Visser biedt advies en begeleiding bij het integreren van data-analyse in jouw bedrijfsprocessen. Samen met een consultant verken je de kansen voor jouw onderneming, zoals het benutten van HRM-gegevens, het analyseren van individuele medewerkersprestaties, of het evalueren van uitbreidingsmogelijkheden. Inspiratiesessies en analyses worden ingezet om een plan te ontwikkelen voor een succesvolle aanpak en uiteindelijk biedt Visser & Visser ondersteuning bij implementatie en uitvoering daarvan.

In de praktijk

Weerbaarheidsanalyse op basis van data

Actuele data voor veerkrachtige bedrijven

Groeien zonder resultaat

In de praktijk

Hoe kan Visser & Visser jou helpen?

Optimaliseer je bedrijfsprestaties door te sturen op cijfers en data-analyse. Voorkom verrassingen en beheers risico's door gebruik te maken van real-time inzichten en betrouwbare prognoses. Verschillende grote en kleine onvoorziene gebeurtenissen laten zien hoe essentieel het is om vooruit te kunnen kijken. Bij Visser & Visser helpen we je om de kracht van data te benutten en je bedrijf veerkrachtiger te maken. Boek een inspiratiesessie met een van de experts van Growteq om te ontdekken hoe rijk jouw onderneming is aan data en wat jij allemaal kunt doen om je bedrijf sterker en veerkrachtiger te maken en meer te halen uit de kansen die de markt je biedt.