Fiscale aandachtspunten bij de start van uw praktijk

maandag 27 mei 2024

Stel, je bent een jonge zorgprofessional, zoals huisarts, tandarts of fysiotherapeut, en je staat aan het begin van een spannende nieuwe fase: het starten of overnemen van een eigen praktijk. Neem bijvoorbeeld Iris. Na haar studie werkt ze al enkele jaren als zzp’er in verschillende tandartspraktijken. Nu doet zich de kans voor om een van deze praktijken over te nemen. De huidige eigenaren, Jan en Marie, beiden tandarts, staan op het punt met pensioen te gaan en zoeken een opvolger. Iris ziet de overname wel zitten, maar heeft ook haar eigen ideeën over hoe ze de praktijk zou willen runnen.

Deze situatie is herkenbaar voor veel startende zorgprofessionals. Er komen veel vragen bij kijken. Hoe regel je de financiering? Wat zijn de fiscale consequenties? En hoe zorg je voor een soepele overgang? In dit artikel bespreken we fiscale aandachtspunten die van belang zijn bij de start of overname van een praktijk.

In welke ondernemingsvorm moet ik de praktijk overnemen?

Iris wil graag de praktijk overnemen, een alternatief kan zijn dat zij een nulpraktijk start. Voor de startende of overnemende praktijk wordt een eenmanszaak (of maatschap ingeval van samenwerking) opgestart, via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De eenmanszaak heeft als voordeel dat deze gemakkelijk is op te richten en je in de eerste jaren vaak minder belasting betaalt vanwege de ondernemingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting (zoals de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Na een aantal jaren groeit de eenmanszaak vanwege fiscale redenen vaak door naar een BV-structuur.

Ook het onroerend goed ga ik overnemen en ik verwacht een verbouwing en er is apparatuur nodig. Zijn hiervoor nog fiscale tips?

Jazeker, over investeringen kun je een subsidie krijgen in de vorm van bijvoorbeeld de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek of vervroegde afschrijving (KIA, MIA of VAMIL).  De goodwill bij overname wordt fiscaal in 10 jaar afgeschreven; commercieel wordt deze doorgaans sneller afgeschreven. De apparatuur mag je sneller afschrijven, doorgaans in 5 tot 10 jaar. Om optimaal voordeel te behalen van deze mogelijkheden verdient het aanbeveling de investeringen (en de betaling daarvan) goed te plannen, zeker als je gaat overnemen per jaareinde. Let erop dat niet alle investeringen voor de aftrek in aanmerking komen.

Is het handig om eigen geld in te leggen of moet ik lenen?

De bank zal altijd vragen om eigen geld in te brengen, want zij wil niet de enige zijn die risico loopt bij jouw praktijk. Over eigen geld ontvang je geen rente. Het meerdere geld dat nodig is, wordt doorgaans geleend bij de bank. De rente die je hierover betaalt, is aftrekbaar van de winst (dus niet de aflossing!). Bij een maatschap wordt ook vaak een rente afgesproken over het ingelegd kapitaal. Deze rente is echter niet aftrekbaar en maakt onderdeel uit van de winstverdeling.

Straks werkt er een mondhygiëniste als ZZP-er bij mij in de praktijk. Waar moet ik dan op letten?

Je wordt ondernemer en bent dan ook opdrachtgever. Het risico is echter aanwezig dat een zzp’er eigenlijk wordt gezien als werknemer en je over de vergoeding dus loonheffing moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Dit risico kun je verkleinen met een modelovereenkomst van de Belastingdienst (overeenkomst van opdracht). Maar let op dat niet de overeenkomst leidend is, maar de feiten en omstandigheden. Niet de overeenkomst is leidend maar de feiten en omstandigheden. Als de zzp’er bijvoorbeeld instructies krijgt, doorbetaald krijgt bij ziekte, vakantiegeld ontvangt, meegaat met personeelsuitjes, al langere tijd bij jou werkt en/of maar één opdrachtgever heeft, loop je als werkgever een groot risico.

Hoeveel belasting moet ik reserveren?

In de eenmanszaak (of maatschap) betaal je over je resultaten (winsten) inkomstenbelasting. Dit is een privébelasting, maar wordt vaak via de zakelijke rekening betaald. Als de belasting via de zakelijke rekening wordt betaald, wordt deze gezien als privéopname. Ons advies is om ongeveer 35% van de ontvangsten te reserveren op een zakelijke spaarrekening. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Heb je nog andere belastingtips?

Jazeker, we denken vaak dat de praktijk geen BTW hoeft af te dragen, omdat zij is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch is het goed hier altijd scherp op te blijven. Over bijvoorbeeld esthetische tandheelkunde is BTW verschuldigd. Ook bij het verkopen of gratis verstrekken van artikelen, zoals de gratis tandenborstel aan kinderen!

Bij de start of overname van de praktijk is het belangrijk een ondernemingsplan op te maken. Met een goed ondernemingsplan heb je inzicht in de fiscale aandachtspunten, kun je fiscale kansen benutten en risico's voorkomen! Branchegroep Zorg kan je helpen bij het opstellen van een goed ondernemingsplan, zodat jouw praktijk klaar is voor de toekomst.

Auteur
Harro de Haan AA RB FFP
Accountant