Gezondheids-instellingen

De gezondheidszorg is één van de grootste sectoren van Nederland. We geven dan ook relatief veel geld uit aan zorg. Volgens cijfers van het CBS was dit in 2017 wel 13,8% van het bruto binnenlands product. Daarmee drukt de branche een stevige stempel op de Nederlandse Economie. Door bevolkingsgroei, vergrijzing, technologische vooruitgang en stijging van de welvaart zal de zorgbranche in omvang alleen maar verder groeien.

Accountantscontrole

Naast de ondernemers in de eerste- en tweedelijnszorg richt onze Branchegroep zich op de bredere zorgsector. Daarbij kun je denken aan: Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), thuiszorg, GGZ-instellingen, jeugdzorg, kraamzorg, woonzorg en gezondheidscentra. Wij hebben ervaring met tal van zorgorganisaties en de daarbij behorende governance- en verslaggevingsvraagstukken waaronder de Governancecode Zorg en de Wet Normering Topinkomens. We verzorgen de accountantscontrole van de jaarrekening alsmede de controle van productieverantwoordingen (WLZ, WMO en Jeugdwet gefinancierd).

Wat doen wij?

Verandering in de zorgsector

Dit alles levert een complex vraagstuk op: hoe houden we de zorg op termijn betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? Verandering is onvermijdelijk en de zorg zal zich moeten aanpassen. Denk aan: efficiencyslagen, herverdeling van zorgtaken, meer aandacht voor preventie en samenwerking.

Advies bij zorgvraagstukken

In deze zorgsector heb je behoefte aan een adviseur en accountant die kennis heeft van je branche. Vanuit onze Branchegroep Zorg begeleiden wij je graag bij deze vraagstukken.

Breed klantenpakket

Tot onze klanten behoren zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), thuiszorg, GGZ-instellingen, jeugdzorg, geboortezorg, woonzorg en gezondheidscentra. Maar ook paramedische klanten behoren tot ons klantenpakket.

Diensten van Branchegroep Zorg

De veelheid aan regelgeving en toezichthouders zorgt voor vele verschillende controlevoorschriften en wet- en regelgeving. Wij verrichten de accountantscontrole voor deze zorginstellingen en -organisaties. Hierbij hebben wij een gescheiden aanpak voor onze controlediensten en adviesdiensten.

Hoe kan Jan jou helpen?

Ook benieuwd wat Visser & Visser Branchegroep Zorg voor jouw organisatie kan betekenen? Wij gaan graag met je in gesprek!

Jan Ruitenbeek
Accountant
+31 682 458 629

Apotheek Almere Haven: 'Een betrokken en rationele partner is onmisbaar'