Ik ben fysiotherapeut

Ondernemerschap wordt voor jou als fysiotherapeut steeds belangrijker. Fysiotherapeuten krijgen een grotere rol in de mobilisatie van patiënten. Mensen leven langer en er is technologisch gezien meer mogelijk. Bezuiniging en beheersing van zorgkosten staan voorop, ook in je praktijk. Zorgconsumenten worden kritischer en verlangen onderscheid van je praktijk. Dit vergt ondernemerschap, innovatie en creativiteit.

Intensivering van samenwerking leidt in de eerste lijn tot grotere praktijken met meer ondernemingsvraagstukken op het gebied van organisatie, structuur, management, HR en administratie. Zorgverzekeraars krijgen meer macht in het inkoopproces en het stellen van meer kwaliteitseisen met hogere administratieve lasten als gevolg. Doelmatige zorg en behandelindex hebben impact op tarieven en daarmee op omzet en ondernemerschap.

Wat bieden wij u?

Digitalisering en efficiency in administratie en jaarrapportage

Ontzorging van je gehele financiële huishouding via een ICT-slag, waarbij koppelingen worden gelegd tussen je Fysiopakket (o.a. Intramed en Fysio Roadmap) en financiële administratie, waaronder salarisadministratie en bankkoppeling. Je krijgt de beschikking over een dashboard met de voornaamste kengetallen, waardoor vergelijking met andere praktijken mogelijk is. Dit dashboard doet tevens dienst als jaarrapport. Een innovatieve kijk op ondernemen! Ook krijg je de beschikking over een app, waardoor je kostenfacturen op eenvoudige wijze kunt scannen in de administratie. Zo zijn ze in het dashboard zichtbaar. Daarmee is je praktijk in control door juiste stuurinformatie.

Kennis van de branche

Binnen Visser & Visser hebben wij een Branchegroep Zorg, waardoor wij kennis hebben van jouw branche. Wij werken met een interdisciplinair team bestaande uit accountants, fiscalisten, HRM-adviseurs, BTW-specialisten en ICT'ers. We kennen de wetten en regels, de macht van de verzekeraar, de bekostiging en de tarifering.

Groot netwerk met spelers in de branche

Wij werken samen met spelers in je branche, brancheverenigingen (KNGF), banken en projectontwikkelaars. Wij zijn lid van de Expertgroep Medisch van de Samenwerkende Register Accountants, waardoor onze kennis geborgd is. Juist door het netwerk zijn wij in staat om fysiopraktijken snel en adequaat bij te staan bij bijvoorbeeld financieringsvraagstukken.

Specifieke kennis en ervaring

Als totaaladviseur hebben wij specifieke deskundigheid bij de totstandkoming van een gezondheidscentrum. Wij pakken daarin vaak de totale financiële regie en zorgen voor procesondersteuning en financiering. Ook hebben wij specifieke ervaring op het gebied van jouw maatschap, praktijkoverdracht en -opvolgingsvraagstukken.

Vier speerpunten

Wat zijn de belangrijkste actuele adviesthema’s bij fysiotherapiepraktijken? De leden van de SRA-Branche Expertgroep Medisch en vertegenwoordigers van ABN AMRO kwamen gezamenlijk tot vier speerpunten. Bekijk hieronder de special.

De 10 belangrijkste punten uit de nieuwe cao

Na 20 jaar geen cao te hebben gehad, is er een overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en werkgeversvereniging met als resultaat een principeakkoord voor de cao Eerstelijns Fysiotherapie 2023-2024. Berit Koopmans vertelt je er graag alles over in onderstaande video.

video-poster

Hoe kan Jan jou helpen?

Jan Ruitenbeek
Accountant
+31 682 458 629