Cao voor fysiotherapeuten in zicht

vrijdag 19 mei 2023

Na 20 jaar geen cao te hebben gehad, is er een overeenstemming bereikt tussen de vakbonden en werkgeversvereniging met als resultaat een principeakkoord voor de cao Eerstelijns Fysiotherapie 2023-2024.

De ambitie was om de ingangsdatum van de cao op 1 april 2023 te zetten. Die datum is inmiddels gepasseerd en de leden van beide vakbonden moeten nog instemmen met de cao. Daarmee is de cao nog niet in werking getreden. Omdat het heel arbeidsintensief is alle arbeidsvoorwaarden met terugwerkende kracht door te voeren en de cao er juist is om duidelijkheid te verschaffen, is er gekozen om deze passage op te nemen in het akkoord: “Deze cao heeft een looptijd vanaf de goedkeuring van beide ALV’s tot 1 januari 2025”.

video-poster

Gevolg hiervan is dat na instemming door de leden van zowel de vakbond als de werkgeversvereniging, de cao voor de leden van de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (hierna WVF) per direct wordt toegepast. Dit geldt alleen voor de werknemers die bij een werkgever werken die lid is van de WVF. Hierna wordt een AVV (algemeen verbindendverklaring) aangevraagd bij het ministerie. Pas als die is toegekend, is de cao verplicht voor alle fysiotherapeuten die meer dan 50% van de tijd besteden aan fysiotherapie en het ondersteunend personeel in een vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk. Met deze cao krijgen werkgevers en werknemers zekerheid, uniformiteit en  wordt concurrentie in arbeidsvoorwaarden onder de praktijken tegengegaan. 

De belangrijkste punten uit de cao

  • Iedereen een vast salaris met 8% vakantiegeld met jaarlijkse uitbetaling in mei; geen all-in salarissen meer;

  • Biedt mogelijkheden tot het maken van persoonlijke afspraken over prestatiebeloning;

  • Naast een 38-urige werkweek, kan er ook een 40-urige werkweek worden afgesproken;

  • Recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar op basis van een 38-urige werkweek;

  • De werkgever betaalt een bijdrage aan de pensioenpremie van 25% van de Basisregeling SPF;

  • De werkgever dient een verzuimbeleid op te stellen conform de Wet verbetering Poortwachter;

  • Bij arbeidsongeschiktheid geldt in het 1e ziekjaar 100% loondoorbetaling en in het 2e jaar 70%;

  • Geen wachtdagen van toepassing bij een ziekmelding;

  • Er wordt tot maximaal € 35,00 per jaar vergoed voor lidmaatschappen van een werknemersvereniging, vakbond of een vereniging die de belangen van de werknemer behartigt;

  • Optie tot instellen van een meerkeuzesysteem voor het uitruilen van netto vergoedingen tegen bruto bestandsdelen of vakantiedagen.

Toekomst

Het pensioen en de eindejaarsuitkering zijn belangrijke pijlers in de cao. De intentie is uitgesproken om de pensioenpremie zodanig te verdelen tussen werkgever en werknemer dat uiterlijk 2026 de verdeling 50/50 zal zijn. Voor de eindejaarsuitkering is er nu nog geen percentage afgesproken. Aangezien dit een belangrijke arbeidsvoorwaarde is, is dit wel expliciet opgenomen in de cao. Nu nog met 0%, maar uiterlijk 2026 zal het percentage hetzelfde zijn als in de andere cao’s in de zorg.

Check

Als de cao gaat gelden, dan kan dat een grote verandering betekenen voor de arbeidsvoorwaarden die nu in uw praktijk gelden. Onze tip is om nu al te checken of uw arbeidsvoorwaardenpakket in lijn is met de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn afgesproken. Op deze manier weet u wat u te wachten staat als de cao actief wordt en wat u nog moet aanpassen.

Heeft u hulp nodig bij het scannen van het arbeidsvoorwaardenpakket, bij het opstellen van een verzuimbeleid of wilt u gewoon even sparren over hoe u deze wijzigingen kunt doorvoeren in uw praktijk? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Auteur
Berit Koopmans
Consultant HRM