Renseigneringsverplichting: een update over btw-verlegd situaties

woensdag 27 december 2023

Met ingang van 1 januari 2022 is iedere werkgever verplicht om betalingen aan natuurlijke personen te melden aan de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren middels een opgaaf van uitbetaalde bedragen.

Als werkgever dient u de volgende gegevens te registreren en aan te leveren bij de Belastingdienst:

  • Het bedrag dat u heeft uitbetaald

  • De datum waarop het bedrag is uitbetaald

  • De volgende gegevens van de persoon aan wie u heeft uitbetaald:

  1. Burgerservicenummer

  2. Naam

  3. Adres

  4. Geboortedatum

Welke uitzonderingen zijn van toepassing?

Het doel van de regeling is gegevens, over betalingen die bij de ontvanger mogelijk zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden, te verzamelen. Vandaar dat betalingen aan werknemers, artiesten, beroepssporters, leden van buitenlands gezelschap of vrijwilligers niet onder de regeling vallen. Tevens zijn betalingen voor werkzaamheden waarvoor een factuur is uitgereikt, met daarop omzetbelasting vermeld, uitgezonderd. Als uw dienstverlener dus géén factuur uitreikt of een btw-vrijstelling toepast, bent u verplicht om de betaling te melden bij de Belastingdienst. Hierbij kunt u o.a. denken aan de btw-vrijstelling voor medische behandelingen, de onderwijsvrijstelling of de kleineondernemersregeling (KOR).

Hoe wordt de melding gedaan?

Op de website van de Belastingdienst (Hoe levert u uitbetaalde bedragen aan derden aan? (belastingdienst.nl) treft u informatie aan over de wijze van aanleveren. De melding kan gedaan worden via het gegevensportaal of via Digipoort. Een handleiding is te raadplegen via: Aanvraag tot aansluiting | Belastingdienst Gegevensportalen

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding over de betalingen in 2023 dient uiterlijk 31 januari 2024 te worden gedaan. U bent verplicht om de melding over de betalingen uit eigen beweging aan te leveren bij de Belastingdienst. Het is mogelijk om de melding door uw adviseur te laten verzorgen. Neem in dat geval contact met ons op!

Auteur
Ralph Mulckhuijse
Belastingadviseur