Afschaffing bpm-vrijstelling bestelauto's per 1 januari 2025

maandag 15 april 2024

Bij de aankoop van een nieuwe (bestel)auto is bpm verschuldigd. Momenteel geldt er een vrijstelling voor (BTW)ondernemers bij aanschaf van een bestelauto. Deze vrijstelling komt met ingang van 1 januari 2025 te vervallen. Een gemiddelde bestelauto wordt hierdoor al snel ca. € 12.000,- duurder.

Bpm (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen)

De bpm wordt geheven bij de aankoop van een nieuwe (bestel)auto en is afhankelijk van het aantal gram CO2-uitstoot per kilometer. De bpm van een emissievrije bestelauto bedraagt daarmee nihil. Hierbij kan gedacht worden aan een bestelauto die wordt aangedreven door middel van een elektro- of waterstofmotor.

Afschaffing bpm-vrijstelling

Met ingang van 1 januari 2025 komt de bpm-vrijstelling voor (BTW)ondernemers te vervallen. Bestelauto’s worden daardoor (veel) duurder. Een gemiddelde bestelauto, met een uitstoot van 180 gram CO2 per kilometer, wordt door het afschaffen van de bpm-vrijstelling ca. € 12.000,- duurder. Bij de aanschaf van een grotere / zwaardere bestelbus kan de bpm oplopen tot ruim € 22.000,-.

Overgangsrecht

Voor auto’s van vóór 1 januari 2025 blijft de bpm-vrijstelling onveranderd van toepassing. Dat maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om tot uiterlijk 31 december 2024 een nieuwe bestelauto zonder bpm aan te schaffen. Tevens is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in 2025 een gebruikte bestelauto zonder bpm aan te schaffen.

Subsidies elektrische bestelauto

Besluit u dit jaar een elektrische bestelauto aan te schaffen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek (Hierna: MIA) en de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (hierna: SEBA). De MIA bedraagt 27% en komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 20.000,- in aanmerking. De SEBA bedraagt maximaal 12% van de catalogusprijs. De maximale SEBA subsidie bedraagt € 5.000,-.

Het afschaffen van de bpm-vrijstelling kan hét moment zijn om uw wagenpark nog eens te beoordelen. Bent u van plan om een nieuwe bestelauto aan te schaffen op de middellange termijn? Dan kan het lonen om de aanschaf ervan naar voren te halen, zodat nog gebruik kan worden gemaakt van de bpm-vrijstelling.

Aanspreekpunt
Ralph Mulckhuijse
Belastingadviseur