Nieuw jaar, nieuwe kansen!

maandag 15 april 2024

Nu het nieuwe jaar nog maar net begonnen is, liggen er weer allerlei goede voornemens om aan te gaan werken! Misschien dit jaar eindelijk die lange vakantie of de partner van je dromen vinden? Ook zakelijk zijn er genoeg grote en kleine goede voornemens te verzinnen, zoals de eerste stap op het ondernemerspad wagen of nu echt doorpakken. De fiscaliteit komt daar al gauw bij om de hoek kijken. In dit blog enkele zaken om op te letten in het nieuwe jaar.

Eenmanszaak/bv

Op de valreep van het nieuwe jaar is het Belastingplan 2024 op 19 december door de Eerste Kamer gekomen. In dit Belastingplan zijn behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd die de keuze tussen ondernemen als ondernemer in een eenmanszaak of in de bv weer wat ingewikkelder hebben gemaakt.

Zo is de ondernemersaftrek in de Inkomstenbelasting weer verder gedaald, is de MKB-winstvrijstelling afgenomen van 14% naar 13,3%.

De keuze voor de bv is echter ook minder aantrekkelijk gemaakt, doordat de hoogste schijf in box 2 is verhoogd naar 33%.

Nieuwe investeringen

Indien u een of meerdere nieuwe investeringen moet gaan doen in 2024, is het goed om te weten dat u er daarbij niet helemaal alleen voorstaat. U kunt namelijk gebruik maken van verschillende investeringsaftrekken, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Hierbij gelden wel minimum- én maximumbedragen, dus laat u goed adviseren.

Fiscale eenheid

Heeft u een holding en een werkmaatschappij en maakt u meer dan € 200.000,- winst per jaar? Overweeg dan gedurende het jaar een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen of juist te verbreken. Zo kunt u twee keer gebruik maken van het eerste, verlaagde tarief van 19%.

Let er hierbij wel op dat een fiscale eenheid die in één jaar gevormd en verbroken wordt door de Belastingdienst wordt behandeld alsof deze nooit bestaan heeft. Ook kan het verbreken of aangaan van een fiscale eenheid juist tot heffing leiden als u gebruik heeft gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of activa heeft overgedragen. Laat u hierbij dus goed adviseren!

Excessief lenen

Over de wet excessief lenen is al veel geschreven, maar deze blijft actueel. Hoewel het eerste peilmoment inmiddels achter de rug is, is het ook alweer belangrijk om naar het volgende moment te kijken, omdat de grens verlaagd is. Anders dan vorig jaar mag u op 31 december 2024 niet meer dan € 500.000,- geleend hebben van de eigen vennootschap (of vice versa). Het is dus zaak om hier op tijd op in te spelen.

Belastingrente

De belastingrente is elk jaar weer iets om op te letten. In de nasleep van de coronacrisis was het percentage (behoorlijk) verlaagd, maar nu is deze weer terug op het oude niveau (en zelfs hoger!). Per 1 januari van dit nieuwe jaar is de belastingrente voor de Inkomstenbelasting (en overige belastingen) namelijk gesteld op 7,5%, voor de vennootschapsbelasting zelfs op 10%.

Om belastingrente te voorkomen, moet de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei ingediend zijn of voor die tijd een voorlopige aanslag aangevraagd zijn.

Voor de vennootschapsbelasting staat de deadline voor de voorlopige aanslag eveneens op 1 mei, maar heeft u voor de aangifte vennootschapsbelasting een maand langer.

Let op, deze data gelden enkel als het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar. Als u een afwijkend boekjaar heeft of gedurende het jaar wijzigingen heeft gehad in de fiscale eenheid, dan liggen de deadlines anders.

Aanspreekpunt
Mr. Hendrik Brons
Belastingadviseur