Binden en boeien van je zorgteam: goede sfeer is de belangrijkste bindende factor

maandag 15 april 2024

De arbeidsmarktsituatie in de eerste lijn en mondzorg is moeizaam, maar allesbehalve kansloos. Het is voor veel zorgpraktijken lastig om aan geschikte mensen te komen en dat betekent dat je als werkgever driedubbel je best moet doen. Toch is het zeker niet onmogelijk en zijn er genoeg mogelijkheden om er als werkgever positief uit te springen. Blijf gewoon van je eigen kracht uitgaan is het advies van Alexander van Kleij. In dit blog schrijft hij over het binden en boeien van je team en welke aandachtspunten er liggen voor de praktijkhouder of -manager. Wat zijn goede manieren om eruit te springen als werkgever? 

Met stip op nummer één staat een goede sfeer in het team. Als je een goede sfeer hebt in je praktijk, waarbij je als team met elkaar op een fijne manier samenwerkt, dan ben je al voor een groot deel klaar. Goede sfeer is een enorme bindende factor voor mensen. Tegelijk is de factor ‘sfeer’ lastig te omschrijven als je nieuwe mensen wilt aantrekken. Wat een goede sfeer is, ervaar je pas als je er middenin zit. Het is altijd lastig om dat van buitenaf aan te geven. Wat vaak goed werkt is om mensen via via te binden aan je organisatie, zoals via kennissen of via je netwerk. Daarbij helpt het enorm als je eigen mensen het goed naar hun zin hebben, dan gaan ze jou promoten. 

Hoe kun je als leidinggevende aan de sfeer werken? 

Het belangrijkste is dat je met elkaar omgaat op een respectvolle, plezierige manier. Ook gaat het erom hoeveel ruimte je aan mensen geeft om zelf hun werk in te vullen. Daarnaast is van belang om samen leuke dingen te doen: tijdens de pauze, bij een teamuitje of werkoverleg. Dat zijn elementen waarmee je een positieve bijdrage kunt leveren aan de sfeer. Verder is het in veel praktijken zo dat er veel vrouwen werken. Een aandachtspunt is dan dat je niet te veel over elkaar gaat praten, maar met elkaar. Daar moet je alert op zijn als praktijkmanager of als praktijkhouder. 

wat staat er in de top drie voor personeelsbehoud?

In de top drie voor personeelsbehoud staan sfeer, trainingsmogelijkheden en zelfstandig werken. Salaris staat opvallend genoeg niet in de top drie. Dat springt wel in het oog. Alle onderzoek wijst steeds uit dat sfeer het belangrijkste is voor personeelsbehoud. Salaris is een hygiënefactor, dat moet gewoon goed zijn. Je moet als werkgever ook absoluut niet te weinig gaan betalen, dan lopen mensen wel weg. Maar zolang het in de normale bandbreedte blijft van de loonschalen en de cao, dan is dat wel oké. 

In hoeverre zijn ontwikkelkansen, scholing en training belangrijke bindende factoren? 

Het zijn uiteraard bindende factoren, maar hoe het in de praktijk werkt, is lastig vast te stellen. Mensen hebben vaak niet zo'n idee wat ze precies willen. Als werkgever moet je daar ook wel de lead in nemen en proactief in zijn. Dat betekent dus vragen hoe jouw werknemers de toekomst zien en daarbij scholingsmogelijkheden voorstellen. 

Wat betekent dit alles voor de rol van praktijkmanagers, die ook een regierol binnen de mondzorgpraktijk hebben? 

De HR-component is een belangrijk onderdeel van het werk van praktijkmanagers. Zij regelen allerlei praktische zaken, maar tussendoor gaat het natuurlijk ook heel erg over sfeer. Hoe geef je vorm aan de samenwerking? Hoe ga je met elkaar om? Hoe vraag je dingen aan elkaar? Een praktijkmanager kan daaraan een enorm positieve bijdrage leveren en heeft dus een belangrijke rol binnen de praktijk. 

Wat zijn ‘do's and don'ts’ bij de in- en uitstroom van personeel? 

Een belangrijke tip is om de formele kant niet uit het oog te verliezen. De afspraken die je met elkaar maakt, moet je ook gewoon vastleggen. Bijvoorbeeld als er sprake is van langdurige ziekte, moet je de regels die daarbij gelden wel handhaven. Ook al lijkt dat soms wat aan de pittige kant naar werknemers toe. Het feit dat je er als werkgever alles aan doet om de sfeer positief te houden, wil natuurlijk niet zeggen dat je eindeloos in alles mee moet gaan.Dat geldt ook voor de interne regels rond taakverdeling, functiescheiding, hygiëne en verantwoordelijkheden die mensen hebben. Bepaalde taken mogen mensen wel of niet doen op basis van hun achtergrond. Dat zijn zaken waar je strak in moet zijn. Duidelijk zijn geeft een bepaalde professionaliteit, die mensen ook gewoon prettig vinden. Kortom: handhaaf de zakelijke afspraken goed en doe in de omgang met elkaar leuke dingen. Dat betekent op een persoonlijke manier met elkaar omgaan en belangstelling hebben voor elkaar.

Als ondernemer in de mondzorg verdient u zelf ook de beste zorg. En juist daarom heeft Visser & Visser een Branchegroep Zorg. Wij staan met een multidisciplinair team klaar om u te helpen.  

Aanspreekpunt
Alexander van Kleij
Director Salaris & HR