Zorg

Samen verder in de zorg

Zorg

Als ondernemer in de zorg verdient u zelf ook de beste zorg. En juist daarvoor heeft Visser & Visser een Branchegroep Zorg.

Verandering in de zorgsector
De zorgsector is sterk in beweging. Samenwerking en innovatiekracht zijn de kernwoorden voor 2018!

De markt is aan verandering onderhevig door toenemende regeldruk en kostenreductie, zoals verschuiving van de zorg naar de eerste lijn.

Visser & Visser is een totaaladviseur op financieel en fiscaal gebied, kwaliteit, efficiency, HR, IT & Audit. Ook in de Branchegroep Zorg staan wij met een multidisciplinair team graag voor u klaar.

Klanten van Branchegroep Zorg
Onze klantenkring bestaat uit ondernemers in de eerste lijn (zoals huisartsen, zorggroepen, tandartsen en fysiotherapeuten) en de tweede lijn (zoals medisch specialisten, MSB’s en researchstichtingen).

Ook zijn wij expert in de begeleiding bij de totstandkoming van gezondheidscentra (GHC). Bekijk hier het 10 stappenplan.

De bredere zorgsector
Naast de ondernemers in de eerste- en tweedelijnszorg richt onze Branchegroep Zorg zich op de bredere zorgsector. Wij bedienen Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), GGZ-instellingen en thuiszorgorganisaties met een accountantscontrole of met adviesdiensten. Vanuit onze Audit hebben wij ervaring met de hoeveelheid van regelgeving, governance, controlevoorschriften en rapportage.

Samen de juiste zorg!
Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!

  • Bekijk hier onze flyer 'Samen verder in de zorg'.
  • Wilt u een goed beeld krijgen van de sterke en zwakke punten van uw praktijk? Maak dan gebruik van het Zorgkompas. Meer informatie vindt u hier

 

 

Ik ben tandarts

Ik ben huisarts

Ik ben
medisch specialist

Ik ben 
fysiotherapeut

Gezondheidszorg

Onze specialisten

“ Van expert naar partner in business ”

Harro de Haan AA RB FFP Accountant

“ De financiële zorg die u zoekt ”

Jan Hoek AA Accountant

“ Samen met u stellen we de juiste diagnose ”

Matheun van Rosmalen Junior Cliëntadviseur