Expertise | Specialisme

Zorg

Als ondernemer in de zorg of zorginstelling verdient u zelf ook de beste zorg. En juist daarom heeft Visser & Visser een Branchegroep Zorg. Wij staan met een multidisciplinair team klaar om u te helpen.

 

Anticiperen op trends

De zorgsector is sterk in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van de zorg naar de eerste lijn met de daarbij toenemende regeldruk en kostenreductie. Hoe kun je als ondernemer in de zorg anticiperen op zulke trends? Wij ontzorgen u van uw hele financiële huishouding, maar we doen meer. Met onze kennis en ervaring hebben we specifieke branchekennis opgebouwd, waarmee wij meedenken over uw toekomst. Wij adviseren over herstructureringen, fusie- en verandertrajecten. Visser & Visser beschikt over een groot netwerk in de zorg en werkt samen met verschillende spelers, zoals brancheverenigingen, projectontwikkelaars, leveranciers, factoringmaatschappijen en banken.

 

Zorgkompas

Wilt u een goed beeld krijgen van de sterke en zwakke punten van uw praktijk? Maak dan gebruik van het Zorgkompas: onze tool waarmee u eenvoudig uw gehele praktijk scant.

Zorgkompas

 

Accountantscontrole

Naast de ondernemers in de eerste- en tweedelijnszorg richt onze branchegroep zich op de bredere zorgsector. Daarbij kunt u denken aan: Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), thuiszorg, GGZ-instellingen, jeugdzorg, kraamzorg, woonzorg en gezondheidscentra. Wij hebben ervaring met tal van zorgorganisaties en de daarbij behorende governance- en verslaggevingsvraagstukken waaronder de Governancecode Zorg en de Wet Normering Topinkomens. We verzorgen de accountantscontrole van de jaarrekening alsmede de controle van productieverantwoordingen (WLZ, WMO en Jeugdwet gefinancierd).

 

Seminars en beurzen

Visser & Visser Branchegroep Zorg houdt jaarlijks diverse seminars voor zorgverleners, al dan niet in samenwerking met banken, juristen en brancheverenigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van HRM voor uw praktijk, discussieavonden voor fysiotherapeuten, masterclasses voor tandartsen. Wij hebben een samenwerkingsverband met Medisch Ondernemen Live en zijn aanwezig op de LHV Huisartsenbeurs. Wij geloven in de kracht van samenwerking, want samen kom je verder in de zorg!

  

 

Lees onze blogs

Omdat we u graag inspireren

5 fases bij de start of overname van een mondzorgpraktijk

Lees artikel

Binden en boeien van je zorgteam: goede sfeer is de belangrijkste bindende factor

Lees artikel

De fiscale spelregels bij de aanschaf van zonnepanelen

Lees artikel

Wet normering topinkomens (WNT) in de praktijk

Lees artikel

Liquiditeitsvoordeel in de zorg door te investeren in 2023

Lees artikel

Binden en boeien van je team: ‘Goede sfeer is de belangrijkste bindende factor’

Lees artikel

Samenwerken in de eerste lijn

Lees artikel

Willekeurig afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023

Lees artikel

Samenwerken vanuit de maatschap

Lees artikel

In 7 stappen in control voor de Wtza-jaarverantwoording: gebruik onze checklist!

Lees artikel

Wat kunt u als zorgverlener verwachten met Prinsjesdag?

Lees artikel

De optimale structuur van een groeiende praktijk

Lees artikel

De vier fases van praktijkovername

Lees artikel

Wat betekent de Wtza voor een zorgaanbieder?

Lees artikel

Wat betekent de Wtza voor de huisarts en zijn/haar praktijk?

Lees artikel

Wat betekent de Wtza voor de tandarts en zijn/haar praktijk?

Lees artikel

Voorsorteren op de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022

Lees artikel

Fiscale aandachtspunten bij de start van uw praktijk

Lees artikel

Dag van de tandarts | 5 gezondheidstips voor de ondernemende tandarts

Lees artikel

Zorgondernemers die begroten zijn succesvoller!

Lees artikel

Financieel verantwoord innoveren staat of valt met goede voorbereiding

Lees artikel

Drie redenen voor de overstap. Zet uw zorgpraktijk dit jaar voor 1 oktober om naar een bv!

Lees artikel

Op welke regelingen kun je als ZZP-tandarts aanspraak maken

Lees artikel

5 fases bij de start of overname van een mondzorgpraktijk

Lees artikel

4 kansen rondom Duurzaamheid, Innovatie en MVO voor de zorgondernemer

Lees artikel

Doeltreffend financieel management in 4 stappen

Lees artikel

Het boeien, binden en behouden van medewerkers. Drie praktische tips van Visser & Visser.

Lees artikel

Juridische actualiteiten in de zorg

Lees artikel

HRM-tips op de Dag van de Praktijkmanager

Lees artikel

Vijf speerpunten voor fysiotherapeuten vanuit Branchegroep Zorg

Lees artikel

Vier speerpunten voor tandartsen vanuit Branchegroep Zorg

Lees artikel

Vier speerpunten voor huisartsen vanuit Branchegroep Zorg

Lees artikel

Fysiotherapeut, kom in beweging met deze zes tips!

Lees artikel

Vacatiegelden voor de huisarts: hoe zit het met de btw?

Lees artikel

5 vragen voor de ondernemende huisarts

Lees artikel

Medische zorg voorziet stevige omzetgroei

Lees artikel

Specialismen

Deze branches kennen onze financiële experts van binnen en van buiten

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur