Op de hoogte van wat kan en moet

Arbeidsrecht

Het arbeids- en ontslagrecht zijn rechtsgebieden die nooit stil staan. Jaarlijks vinden wijzigingen plaats. Daarnaast veranderen ondernemingen. Kortom, volop dynamiek. Regelmatig gaat het arbeidsrecht écht op de schop. Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden. Amper vijf jaar na de vorige zeer ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht (de WWZ). Als werkgever is het van belang om van veranderingen op de hoogte te zijn en er tijdig op in te spelen.


Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Door de invoering van de WAB is onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding gewijzigd. De WAB beoogt de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen om zo de arbeidsmarkt meer “in balans” te brengen. De wetgever hoopt met de nieuwe maatregelen te bereiken dat werkgevers sneller een vast contract aan werknemers geven, zodat zij meer zekerheid hebben.


Personeelsdossier en bedrijfsregels

Correcte vastlegging van afspraken met personeel van begin tot eind is essentieel. Start is de indiensttreding met als basis de individuele arbeidsovereenkomst en finish de uitdiensttreding. Gedurende het dienstverband worden aanvullende afspraken gemaakt en doen zich wijzigingen voor. Afhankelijk wat zich voordoet en wijzigt, dient de wijze van communicatie en/of de vorm van vastlegging te worden gekozen. Vanzelfsprekend dient daarbij rekening te worden gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Verder gelden binnen ondernemingen regels. Belangrijk is dat die vastliggen en voor personeel van kracht zijn én blijven. Vanzelfsprekend dienen bedrijfsregels actueel alsook in overeenstemming te zijn én blijven met de veranderende wet- en regelgeving. Alleen dan is er immers met succes op terug te vallen, mocht dat nodig zijn.


Naast de ondernemer

Als praktisch ingestelde adviseurs staan wij naast werkgevers. Waar het voor u als ondernemer ophoudt, gaan wij - samen met u - verder. Voor zowel eenvoudige als complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u een beroep op ons doen. De praktijk leert dat hoe eerder u ons erbij betrekt, des te eenvoudiger de oplossing nog kán zijn. Bij elk vraagstuk is het gewenst dat standpunten nog niet verhard zijn en partijen niet al lijnrecht tegenover elkaar staan. Als ‘buitenstaander’ weliswaar met de ‘pet van werkgever op’ is veelal (bij) te sturen om zo via een win-winsituatie tot een gezamenlijke oplossing te komen. In het belang van beide partijen. Deze aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium kan er aan bijdragen de kans op een langdurige en/of kostbare procedure te verkleinen of waar mogelijk te voorkomen. Uiteraard zijn daar wel twee partijen voor nodig. Komt het toch tot ontslag of een rechtszaak? Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van het actuele arbeids- en ontslagrecht kunnen wij werkgevers tijdens een procedure adequaat begeleiden. Bij ontslag bepaalt de reden voor het ontslag, de zogenoemde ontslaggrond(en), de route: via het UWV of juist naar de kantonrechter?

 

Thuiswerken

Het thuiswerkadvies van de Rijksoverheid is half februari 2022 versoepeld om maximaal de helft van de werktijd op kantoor te werken. Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere het thuiswerkadvies. Het besluit fiscale tegemoetkoming voor vaste reiskostenvergoedingen zoals van toepassing tot in elk geval 31 december 2021 is in 2022 niet verlengd.

Voorsorteren
Ons advies is om in de laatste maanden van 2021 te (laten) beoordelen hoe vanaf 2022 met de vaste reiskostenvergoeding van werknemer(s) kan worden omgegaan, indien het oorspronkelijke reispatroon als gevolg van thuiswerken niet meer (volledig) wordt gemaakt en hybride werken blijvend is. Fiscale regels bepalen alleen of een vergoeding (on)belast is; niet de verplichting tot doorbetalen. Arbeidsrechtelijk gezien is van belang of en welke afspraken over vergoedingen zijn gemaakt. De wijze waarop regelingen omschreven zijn in een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of - indien van toepassing - cao, zijn bepalend bij het beoordelen of en welke acties nodig zijn zodat vergoedingen passen binnen de fiscale wet- en regelgeving. Cruciaal hierbij is een juiste interpretatie. Met deze aanpak speelt u tijdig in op veranderingen en voorkomt u voor het blok te staan indien genoemd besluit en daarmee de fiscale tegemoetkoming daadwerkelijk 31 december 2021 eindigt.

Optimaal benutten
Het in kaart brengen zorgt er tevens voor dat u op de hoogte bent van fiscale mogelijkheden. Informatie die optimaal is te benutten bij het maken van afspraken rondom hybride werken (thuiswerkregeling), voor salaris-/beloningsafspraken komend jaar of om de extra vrije ruimte in de WKR in 2021 te benutten.

Ontzorgen
Vanzelfsprekend kunt u ons hiervoor inschakelen, zodat u zeker weet dat vaste (reis)kostenvergoedingen binnen uw onderneming optimaal benut worden. In dat geval zorgen wij er dan voor dat eventuele wijzigingen in uw salarisadministratie worden doorgevoerd zonder dat u daar zelf omkijken naar heeft. Aanvullend kunnen wij u op verzoek concreet informeren en adviseren over de (extra) vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) en het benutten daarvan.

Besluit u het beoordelen zelf te doen, dan is het van belang dat wij tijdig worden geïnformeerd als uitbetalingen wijzigen, stoppen of over deze vergoedingen loonbelasting moet worden afgedragen, zodat dit in uw salarisadministratie kan worden verwerkt.

Lees meer in deze blog over thuiswerken en de reiskostenvergoeding.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur