Het minimumloon verandert drastisch in 2024, bent u al up to date?

maandag 18 september 2023

Op 1 januari 2024 wordt het verplichte minimum uurloon ingevoerd. Dat is het minimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen dus de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Wat betekent dit concreet? De eerste wijziging heeft reeds plaatsgevonden. Per 1 juli 2023 werd namelijk het minimumloon per maand verhoogd. Maar per 1 januari 2024, wordt het minimum maandloon gewijzigd naar het minimum uurloon. In deze blog vertel ik wat dit voor u betekent.

Verhoging

Per 1 juli 2023 werd het wettelijk minimumloon verhoogd voor werknemers van 21 jaar en ouder, naar €1.995,- per maand. Dit steeg dus 3,13% ten opzichte van het eerdere minimumloon. Per week vertaalt zich dit naar €460,40 op basis van de definitie van werkweek in de CAO en arbeidsovereenkomst. Dit kan dus variëren van 36 uur, 38 uur of 40 uur. Het maandloon is, ongeacht het aantal werkzame uren per week, steeds hetzelfde.

Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon per maand omgezet naar het minimumloon per uur. Werknemers worden dan dus betaald naar het aantal uren dat ze daadwerkelijk gewerkt hebben. De overheid wil hiermee bereiken dat iedereen, onafhankelijk van de lengte van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient.

Rekenvoorbeeld

Maar hoe ziet dit er dan in de praktijk uit? In dit rekenvoorbeeld wordt de impact goed zichtbaar:

In de transitie van het minimummaandloon naar het nieuwe uurloon wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uur. Hierdoor gaan werknemers die 38 uur of 40 uur werken er flink op voorruit.

Zoals hierboven al genoemd, geldt per 1 juli 2023, voor iemand van 21 jaar en ouder, een minimummaandloon van € 1.995 o.b.v. een voltijd dienstverband. Hierbij maakt het dus niet uit of een werkweek 36, 38 of 40 uur is.

Onder de huidige regeling geeft dit het volgende uurloon:

Bij een werkweek van 36 uur: € 12,79 per uur
Bij een werkweek van 38 uur: € 12,12 per uur
Bij een werkweek van 40 uur: € 11,51 per uur

De invoering van het minimumuurloon in 2024 wordt dus gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Als we het minimumuurloon voor 36 uur nemen, dan wordt het voltijd minimum maandsalaris:

Bij een werkweek van 36 uur: € 1.995 per maand
Bij een werkweek van 38 uur: € 2.105,83 per maand
Bij een werkweek van 40 uur: € 2.216,67 per maand

Dat komt neer op een minimale loonstijging van 11,11% bij een werkweek van 40 uur. Bij een werkweek van 38 uur is er sprake van een minimale loonstijging van 5,06%. Minimaal, want deze berekening is nog niet gedaan aan de hand van het minimum uurloon voor 2024. De overheid is voornemens om deze in oktober 2023 bekend te maken, en met deze informatie zal het maandloon dus nog hoger uitvallen.

Verandering bij werkgevers

De invoering van het minimum uurloon betekent dat er dingen gaan veranderen voor werkgevers. Een paar dingen die kunnen gaan veranderen:

  • cao’s;

  • salarisschalen;

  • arbeidsovereenkomsten;

  • salarisadministratie.

Wilt u sparren over het effect wat deze wetswijziging heeft op uw personeel en organisatie? Of wilt u met een adviseur in gesprek die u bedrijfs breed kan ondersteunen bij het inrichten van deze verandering? Neem dan gerust contact met mij op.