De Stille Epidemie binnen de advocatuur

donderdag 23 mei 2024

Burn-outs, werkdruk en ‘quiet quitting’

In de schijnbaar onvermoeibare wereld van de advocatuur, waar wetboeken, deadlines en altijd ‘aan’ staan aan de orde van de dag zijn, blijft een onzichtbare strijd woeden. Bij een baan als advocaat denkt men vaak aan succes en prestige, maar hierachter schuilt een groeiende problematiek: burn-outs, werkgerelateerde stress en een fenomeen dat steeds vaker voorkomt: ‘quiet quitting’.

De Stille Epidemie

Werkdruk en prestatiedrang onder juristen en advocaten begint vaak al tijdens de opleiding. Gedurende de opleiding wordt de werklast min of meer voor de studenten bepaald. Er is immers besloten dat 60 studiepunten per jaar haalbaar is. Waar veel (jonge) advocaten last van hebben, is het gevoel dat het werk dat hun kant opgeschoven wordt, een normale hoeveelheid werk is. Dit geeft ze het idee dat ze het automatisch wel aan moeten kunnen, want anders zou hen niet zo veel werk worden gegeven. Daartegenover staat de senior of partner, die denkt: ‘Als ze het niet aankunnen geven ze het wel aan.’ Hier merk je dat de communicatie langs elkaar heen gaat, of zelfs ontbreekt.

Bij een aantal grote kantoren weten ze dit aan te pakken door meer ervaren advocaten fulltime op de advocatenopleiding te zetten. Deze maatregel voorkomt dat startende advocaten en/of juristen aan hun lot worden overgelaten en niet weten wat er van ze wordt verwacht. Een enigszins zachte landing in combinatie met voldoende betrokkenheid vanuit de organisatie kan een groot verschil maken voor de verdere ontwikkeling in hun loopbanen.

Een goede eerste stap, want werkdruk en prestatiedrang leidt tot een verontrustende trend van burn-outs en werkgerelateerde stress, waarbij mentale gezondheid op het spel staat. Een burn-out is niet simpelweg vermoeidheid; het is een uitputting van lichaam en geest, veroorzaakt door langdurige blootstelling aan stressvolle situaties. De druk om te presteren, te voldoen aan verwachtingen en de continue confrontatie met emotioneel belastende zaken kunnen echt hun tol eisen.

Werkdruk in de advocatuur

De aard van het werk in de advocatuur draagt bij aan de hoge werkdruk die professionals ervaren. Strikte deadlines, complexe zaken en de noodzaak om altijd ‘aan’ te staan, dragen bij aan een constante staat van stress. Bovendien zorgt de competitieve aard van de sector ervoor dat velen het gevoel hebben dat ze moeten blijven pushen, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen welzijn.  

Het gebrek aan erkenning voor de impact van werkgerelateerde stress en het stigma rond mentale gezondheidsproblemen in de professionele wereld maakt het moeilijk voor mensen in de juridische sector om hulp te zoeken. Het resultaat is vaak dat ze doorgaan, tot ze niet meer kunnen.

Quiet quitting, een verborgen realiteit

Een opvallend fenomeen binnen de advocatuur en ook breder is het verschijnsel dat quiet quitting wordt genoemd. Het is een fenomeen waarbij medewerkers hun baan behouden, maar hun betrokkenheid bij hun werk en de organisatie verliezen. Ze doen niet meer actief mee, verliezen hun motivatie en vermijden extra inspanningen.  Maar in plaats van hun ontevredenheid aan te kaarten of hun ontslag in te dienen, blijven quiet quitters werkzaam bij de organisatie.  

Quiet quitting wordt vaak gedreven door een combinatie van factoren, waaronder burn-out, werk gerelateerde stress en een gevoel van onvervuldheid in de carrière. Het is een uiting van uitputting, waarbij de balans tussen werk en leven onherstelbaar verstoord is.

Het belang van erkenning en verandering

Om deze stille epidemie aan te pakken, is een cultuuromslag nodig binnen de advocatuur. Het is essentieel dat organisaties erkennen dat de mentale gezondheid van hun werknemers van vitaal belang is en dat ze maatregelen nemen om een gezonde werkomgeving te bevorderen.  

Dit omvat het aanmoedigen van open communicatie over stress en welzijn, het bieden van toegang tot ondersteuning en hulpbronnen voor medewerkers die worstelen, en het bevorderen van een cultuur van balans tussen werk en leven. Bovendien moeten leidinggevenden en managers worden opgeleid om de tekenen van burn-out en werkgerelateerde stress te herkennen en gepaste maatregelen te nemen.

Gedijen, in plaats van overleven

Burn-outs, werkgerelateerde stress en quiet quitting vormen een stille epidemie in de advocatuur. Het is tijd voor verandering. Door de cultuur te veranderen, de nadruk te leggen op welzijn en een gezonde werkplek te bevorderen, kunnen we de weg vrijmaken voor een sector waarin professionals gedijen, in plaats van overleven. Het is niet alleen een kwestie van ethiek, maar ook van efficiëntie en duurzaamheid op lange termijn. Het is tijd om te erkennen dat de menselijke factor de sleutel is tot succes in elke sector, ook in de juridische wereld.

Workshop: Balans of Burn-out

Zie jij de stille epidemie binnen jouw advocatenkantoor? Hoe ga jij om met de toenemende werkdruk, het risico op burn-outs en het fenomeen 'quiet quitting' onder jouw medewerkers? Ontdek in onze workshop strategieën om deze verborgen uitdagingen aan te pakken en een gezondere werkomgeving te creëren.

Auteur
Eva Izeboud
Consultant HRM