Geboorteverlof en vaderschapsverlof: hoeveel vrije dagen krijg je bij de geboorte van een kind?

donderdag 07 september 2023

Vaderschapsverlof: verlof voor vaders met doorbetaling van het salaris

Als één van uw medewerkers vader wordt, heeft de medewerker recht op vaderschapsverlof. Hij heeft dan recht op de volgende dagen betaald verlof:

  • De dag van de bevalling voor zover deze samenvalt met de werkzaamheden. Deze vrije dag vloeit voort uit de regeling voor calamiteitenverlof die is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. De vader krijgt vrij op de dag van de bevalling. Als de bevalling na werktijd plaatsvindt, is het opnemen van calamiteitenverlof niet nodig c.q. niet van toepassing.
  • Een medewerker heeft naast hetgeen hierboven is aangegeven recht op vijf werkdagen geboorteverlof (in geval van een fulltime dienstverband). Het geboorteverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het geboorteverlof is ook wel bekend onder de naam partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof.

Wanneer moet het geboorteverlof worden opgenomen?

Dit moet plaatsvinden binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het betaalde verlof zoals hierboven genoemd, kan een medewerker voor maximaal vijf weken aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof. Voorwaarde is dat eerst het “gewone” geboorteverlof (zie boven) is opgenomen. Als een medewerker gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof moet dit binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

De financiƫle kant van het aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald verlof. In plaats van het salaris dat bij de werknemer wordt ingehouden, ontvangt de werknemer een uitkering van UWV. Deze kan via de werkgever aan de werknemer worden betaald of rechtstreeks door UWV aan de werknemer.

Belangrijk bij (de betaling van) de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof zijn de volgende aandachtspunten:

  • De uitkering bedraagt 70% van het SV-loon. Het SV-loon is iets anders dan het bruto salaris. In veel gevallen is het SV-loon lager dan het brutoloon vanwege de inhouding van de pensioenpremie. Er zijn echter ook situaties waarbij het SV-loon juist hoger is dan het brutoloon. Dit is het geval als een medewerker bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, provisie of bonussen ontving of een bijtelling voor een auto van de zaak heeft.
  • De periode waarover de uitkering door UWV wordt berekend, gaat over twaalf achterliggende maanden. Deze periode eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de startdatum van het aanvullend geboorteverlof ligt. Dat klinkt ingewikkeld, maar met een voorbeeld maken we het voor u duidelijk. 
    • Als iemand per 15 december recht heeft op aanvullend geboorteverlof, is de referteperiode 1 november vorig jaar t/m 31 oktober van het huidige jaar. Als een medewerker in de tussentijd een salarisverhoging heeft ontvangen, is dit een tweede reden waarom de uitkering lager zal uitvallen en het verschil tussen de inhouding op het inhouding salaris en de uitbetaling van de uitkering groter is dan 30% van het brutoloon.
  • De vakantietoeslag is reeds in het uitkeringsbedrag inbegrepen. Let hier dus op in geval van betaling van de uitkering via het salaris.
  • Voor de sociale verzekeringen geldt een maximumbedrag voor de uitkeringen. Voor medewerkers die een hoog (SV-)loon hebben, kost het opnemen van aanvullend geboorteverlof daarom meer.
  • De uitkering is gebaseerd op het aantal loonuren van de medewerker. Als in uw bedrijf een ATV-regeling van toepassing is (bijvoorbeeld in de metaalsector bij bedrijven waar 40 uur per week wordt gewerkt), is het van belang rekening te houden met de ATV. De inhouding op het salaris is gebaseerd op 38 uur, terwijl de medewerker 40 uur verlof heeft. Bij een volledige week aanvullend geboorteverlof moet twee uur ATV in mindering worden gebracht op het saldo.

Opbouw vakantiedagen tijdens aanvullend geboorteverlof

Tijdens aanvullend geboorteverlof bouwt een werknemer wel wettelijke vakantiedagen op. Dit is een afwijking van de regels voor onbetaald verlof. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Pensioenopbouw

Afhankelijk van het pensioenfonds dat bij uw onderneming van toepassing is, heeft de opname van aanvullend geboorteverlof al dan niet invloed. Bij diverse bedrijfstakpensioenfondsen loopt de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof ongewijzigd door.

Conclusie

Hoewel het aanvullend geboorteverlof onbetaald verlof is en de werknemer in plaats hiervan een uitkering krijgt, kost dit u als werkgever ook geld. Daarbij kunt u onder andere denken aan (indien van toepassing) het werkgeversdeel van de pensioenpremie dat doorloopt en daarnaast ook de opbouw van vakantiedagen.

Wilt u meer weten over de verlofregelingen bij de geboorte van een kind? Neem contact op met uw Salaris & HR-adviseur van Visser & Visser.

Auteur
Laurens Haase
Senior Specialist