In- of uitlenen van arbeidskrachten. Waar moet je op letten?

donderdag 19 oktober 2023

Als u door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder werk hebt, kan het een uitkomst zijn als u werknemers tijdelijk ter beschikking kunt stellen aan een ander bedrijf. Sommige bedrijven hebben juist in deze tijd erg veel werk en kunnen daarbij goed extra handen gebruiken. Als u personeel uitleent of juist inleent, is een aantal aandachtspunten van belang. In deze blog bespreken we onder andere de registratieplicht die geldt bij het uitlenen van personeel. Verder gaan we in op de gevolgen voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud).

Zorg dat u als uitlenend bedrijf geregistreerd bent 

Hoewel u geen uitzendbureau bent, moet u bij het uitlenen van werknemers aan andere bedrijven uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel laten registreren voor het niet-bedrijfsmatig* ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden. Dit geldt voor situaties waarbij u werknemers die bij u op de loonlijst staan, laat werken onder verantwoordelijkheid van een ander bedrijf dat deze werknemers tijdelijk van u inleent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u werknemers uitleent vanwege overcapaciteit. Ook kunt u denken aan het uitlenen van een werknemer aan een bedrijf dat vanwege bijvoorbeeld ziekte van een werknemer een tijdelijke vacature heeft. Deze registratieplicht is vastgelegd in de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI).

Niet navolgen registratieplicht

Wat zijn de gevolgen als u niet geregistreerd bent en toch werknemers onder verantwoordelijkheid van een andere werkgever laat werken? U krijgt dan een boete die varieert van € 8.000 tot € 32.000 (2020).
Wat zijn de gevolgen als u werknemers inleent van een bedrijf dat niet voldoet aan de registratieplicht?
Ook als inlener krijgt u dan een boete door de Inspectie SZW opgelegd die varieert van € 8.000 tot € 32.000.

De hoogte van de boetes die aan uitleners en inleners worden opgelegd, is afhankelijk van het aantal werknemers. Daarnaast worden de boetebedragen verdubbeld of zelfs verdriedubbeld als bij herhaling een overtreding wordt geconstateerd.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers die aan een ander bedrijf worden uitgeleend, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij het inlenende bedrijf in dienst zijn en daar vergelijkbare werkzaamheden verrichten.

Een vergeten groep

Zieke werknemers die u in het kader van een re-integratietraject tweede spoor tijdelijk bij een andere werkgever detacheert, zijn ook arbeidskrachten die (niet-bedrijfsmatig) ter beschikking worden gesteld aan een derde. Ook in deze situatie moet u voldoen aan de registratieplicht.

Biedt u een werknemer van een ander bedrijf de gelegenheid om in het kader van de re-integratie tweede spoor bij u werkzaamheden te verrichten? Check dan bij de Kamer van Koophandel of de uitlenende werkgever voldoet aan de registratieplicht. Het zou wel erg zuur zijn als u een boete krijgt, terwijl u iemand helpt!

* Bij het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten gaat het om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Auteur
Laurens Haase
Senior Specialist