Arbeidsrecht

Het arbeids- en ontslagrecht zijn rechtsgebieden die nooit stil staan. Jaarlijks vinden wijzigingen plaats. Daarnaast veranderen ondernemingen. Kortom, volop dynamiek. Regelmatig gaat het arbeidsrecht écht op de schop. Tegenwoordig is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden, in navolging van de vorige zeer ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht (de WWZ). Als werkgever is het van belang om van veranderingen op de hoogte te zijn en er tijdig op in te spelen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Door de invoering van de WAB is onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding gewijzigd. De WAB beoogt de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen om zo de arbeidsmarkt meer “in balans” te brengen. De wetgever hoopt met de nieuwe maatregelen te bereiken dat werkgevers sneller een vast contract aan werknemers geven, zodat zij meer zekerheid hebben.

Personeelsdossier en bedrijfsregels

Correcte vastlegging van afspraken met personeel van begin tot eind is essentieel. Start is de indiensttreding met als basis de individuele arbeidsovereenkomst en finish de uitdiensttreding. Gedurende het dienstverband worden aanvullende afspraken gemaakt en doen zich wijzigingen voor. Afhankelijk wat zich voordoet en wijzigt, dient de wijze van communicatie en/of de vorm van vastlegging te worden gekozen. Vanzelfsprekend dient daarbij rekening te worden gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Verder gelden binnen ondernemingen regels. Belangrijk is dat die vastliggen en voor personeel van kracht zijn én blijven. Vanzelfsprekend dienen bedrijfsregels actueel alsook in overeenstemming te zijn én blijven met de veranderende wet- en regelgeving. Alleen dan is er immers met succes op terug te vallen, mocht dat nodig zijn.

Naast de ondernemer

Als praktisch ingestelde adviseurs staan wij naast werkgevers. Waar het voor jou als ondernemer ophoudt, gaan wij - samen met je - verder. Voor zowel eenvoudige als complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken kun je een beroep op ons doen. De praktijk leert dat hoe eerder je ons erbij betrekt, des te eenvoudiger de oplossing nog kán zijn. Bij elk vraagstuk is het gewenst dat standpunten nog niet verhard zijn en partijen niet al lijnrecht tegenover elkaar staan. Als ‘buitenstaander’ weliswaar met de ‘pet van werkgever op’ is veelal (bij) te sturen om zo via een win-winsituatie tot een gezamenlijke oplossing te komen. In het belang van beide partijen. Deze aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium kan er aan bijdragen de kans op een langdurige en/of kostbare procedure te verkleinen of waar mogelijk te voorkomen. Uiteraard zijn daar wel twee partijen voor nodig. Komt het toch tot ontslag of een rechtszaak? Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van het actuele arbeids- en ontslagrecht kunnen wij werkgevers tijdens een procedure adequaat begeleiden. Bij ontslag bepaalt de reden voor het ontslag, de zogenoemde ontslaggrond(en), de route: via het UWV of juist naar de kantonrechter?

Hoe kunnen wij jou helpen?

Bert van Holst
Senior Specialist
+31 622 878 719