Vanaf 1 maart 2022 kan de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 worden ingediend. Maar hoe zit het met de uitspraak van 24 december 2021, waarin de Hoge Raad oordeelt dat de huidige vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)?

 

Box 3-heffing

In de aangifte inkomstenbelasting 2021 wordt gevraagd naar het saldo van de bezittingen en schulden in box 3 per 1 januari 2021. Zolang dit saldo niet boven een bedrag van € 50.000 (of € 100.000 voor fiscale partners) uitgaat, geldt er een algemene vrijstelling. Zodra het saldo van het vermogen boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, vindt er belastingheffing plaats over het meerdere.

 

Uitspraak Hoge Raad 24 december 2021

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er met het huidige box 3-stelsel sprake is van schending van het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie. Als gevolg hiervan zal het box 3-stelsel aangepast moeten worden. Voor meer informatie over de uitspraak van de Hoge Raad, verwijzen wij u naar onze blog van 4 januari 2022. De Belastingdienst is echter niet in staat om dit op korte termijn te herstellen.

 

Aanpassing box 3-heffing

In zijn brief van 24 januari 2022 geeft Staatssecretaris Van Rij (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) te kennen dat momenteel wordt onderzocht op welke wijze de uitspraak van de Hoge Raad moet worden toegepast. In afwachting hiervan worden er tot nader order geen belastingaanslagen opgelegd waarbij box 3-heffing aan de orde is. Hierop zijn de volgende uitzonderingen gemaakt:

  • als de verjaringstermijn dreigt te verstrijken; of
  • bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken.

De Staatssecretaris geeft te kennen dat de uitspraak van de Hoge Raad grote gevolgen heeft voor de personele bezetting en de ICT-capaciteit van de Belastingdienst. Desondanks zal de box 3-heffing op onderdelen toch aangepast moeten worden. De Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris overigens verzocht om vóór 1 april 2022 met voorstellen hierover te komen.

 

Aangifte inkomstenbelasting 2021 en box 3-heffing

Het huidige aangifteprogramma inkomstenbelasting 2021 is nog gebaseerd op het huidige box 3-stelsel. Als het saldo van het box 3-vermogen boven de vrijstelling uitkomt, is er belasting verschuldigd. Deze belastingheffing zal in sommige gevallen (met name voor degenen met alleen bankrekeningen en spaargeld) te hoog zijn. Als de Belastingdienst naar aanleiding van het indienen van de belastingaangifte 2021 een voorlopige aanslag oplegt, zal hierin nog de huidige box 3-heffing verwerkt zijn. Wel heeft Staatssecretaris Van Rij aangegeven dat er bij de definitieve aanslag 2021, indien nodig, compensatie zal worden geboden, overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad. De aangiften waarin box 3-heffing plaatsvindt, zullen daarom dit jaar waarschijnlijk niet voor 1 juli 2022 definitief worden afgehandeld.

 

Advies

Zorg ervoor dat u niet teveel box 3 belasting betaalt. Houd de aanslagen die worden opgelegd goed in de gaten en maak – indien nodig – tijdig bezwaar, al is het maar ter behoud van uw rechten. Uiteraard kunnen wij u hierin adviseren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, neemt u dan contact op met uw adviseur binnen Visser & Visser.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur