Loonheffingen en sociale zekerheid

Ben je op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van loonheffingen? Als werkgever krijg je te maken met loonbelasting, premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De directeur grootaandeelhouder krijgt juist weer te maken met regels voor de verzekeringsplicht. Onze adviseurs denken graag met je mee!

Loonheffing

Bij Visser & Visser werken specialisten die je kunnen helpen bij specifieke vraagstukken rondom loonheffingen:

  • Zijn je (inter)nationale verloningen (goed) geregeld?

  • Welke besparingen op gebied van loonheffing zijn er te realiseren?

  • Welke risico’s loop je als fiscale wetten niet juist worden toegepast?

  • Is het proces rondom de werkkostenregeling goed ingericht?

  • Is je beloning optimaal en zijn de arbeidsvoorwaarden op orde?

  • Is alles voor de auto’s van de zaak goed geregeld?

  • Van welke loonkostensubsidies kun je gebruik maken?

  • Welke verplichtingen zijn er rondom inlenen of uitlenenhuren van personeel en uitbesteden van werk?

Sociale zekerheid

Voor wat betreft de sociale verzekeringen kennen we in Nederland de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen gelden in principe voor alle inwoners van Nederland en kunnen ook gelden voor niet-inwoners die in Nederland werken. Deze (niet-)inwoners moeten doorgaans ook een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. De werknemersverzekeringen gelden in beginsel voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt. Naast de sociale verzekeringen zijn er ook nog de sociale voorzieningen. Als werkgever krijg je te maken met een woud van regels op het gebied van de sociale zekerheid. Dat brengen wij graag voor je in kaart.

Directeur grootaandeelhouder

Ben je aandeelhouder en statutair bestuurder van een BV? Dan krijg je te maken met een wirwar aan regels voor de loonbelasting en sociale zekerheid. Voor de loonbelasting en volksverzekeringen ben je doorgaans in dienst bij je eigen onderneming, maar geldt dat ook voor de werknemersverzekeringen? En moet jij of jouw onderneming de bijdrage Zorgverzekeringswet betalen? Ook moet je rekening houden met de gebruikelijkloonregeling en de doorbetaaldloonregeling. Een goede managementovereenkomst en inrichting van je managementstructuur zijn hierbij essentieel. Laat je positie als directeur-grootaandeelhouder beoordelen door onze specialisten.

Hoe kan Tim jou helpen?

Tim Gulinski
Belastingadviseur
+31 682 560 869