Belasting over dividend: hoe zat het ook alweer?

donderdag 24 november 2022

Belastingheffing gaat maar door, en zo ook de veranderingen! Ook voor de dga en zijn BV is er de afgelopen jaren veel veranderd. Eerst werd de dividendbelasting afgeschaft, maar toen toch weer niet. Ook werden de tarieven verhoogd, maar daarna ook weer verlaagd. En vergeet ook niet de wijzigingen in de vennootschaps-belastingtarieven. Bent u in het buitenland actief? Let dan ook nog eens op aanvullende regelingen over het uitkeren van dividend. En hoe zit het ook alweer met die (hoge) schuld aan de eigen BV? In dit blog zet ik de huidige regelgeving over dividenden overzichtelijk onder elkaar. 

De winst van een BV wordt eerst belast met VPB…

Als dga heeft u een besloten vennootschap (BV), waar u aandeelhouder van bent. Als uw BV winst maakt, betaalt u hierover vennootschapsbelasting (VPB). Hoe hoger de winst, hoe hoger de belasting. Deze tariefschijven voor 2022 en de jaren erna zijn afwijkend.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2022 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag

Tarief

Tot en met € 395.000

15%

Boven € 395.000

25,80%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2023 en verder zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag

Tarief

Tot en met € 200.000

19%

Boven € 200.000

25,80%

Behaalt u bijvoorbeeld een winst van € 400.000? In 2022 betaalt u hierover 'slechts' € 60.540 belasting. In 2023 betaalt u hierover € 89.600 belasting. Dat is een verschil van € 29.060! Tip: het kan lonen om kosten en investeringen uit te stellen tot 2023, om zo winst 'naar voren te halen', want in 2023 verzilvert u deze (investerings)kosten tegen een hoger tarief.

…en daarna bij uitkeren naar privé met IB

Als een dga de behaalde winst wil uitkeren naar privé, betaalt hij hierover inkomstenbelasting (IB). Deze belasting, ook wel box 2-belasting of aanmerkelijkbelangheffing genoemd, bedraagt momenteel 26,9%. Volgens plannen van het kabinet gaat dit tarief echter als volgt wijzigen:

Jaar

Tarief

2022

26,9%

2023

26,9%

2024 (zonder partner)

Uitkeringen tot € 67.000: 24,5%

Uitkeringen boven € 67.000: 31%

2024 (met partner)

Uitkeringen tot € 134.000: 24,5%

Uitkeringen boven € 134.000: 31%

Als een dga dividend uitkeert aan privé, dan moet de BV eerst 15% dividendbelasting inhouden. Deze dividendbelasting kan de dga bij zijn aangifte inkomstenbelasting weer verrekenen met de box 2-belasting. Het is dus een voorheffing. Er is ooit sprake van geweest dat deze voorheffing zou verdwijnen, maar uiteindelijk heeft het kabinet dit plan nooit uitgevoerd.

De heffing over een dividend van bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt de komende jaren dus als volgt:

Jaar

Dividend

Dividendbelasting (15%

Box 2 bijbetalen via aangifte

Totale heffing

2022

€ 200.000

€ 30.000

€ 23.800

€ 53.800

2023

€ 200.000

€ 30.000

€ 23.800

€ 53.800

2024 (zonder partner)

€ 200.000

€ 30.000

€ 27.645

€ 57.645

2024 (met partner) *

€ 200.000

€ 30.000

€ 23.290

€ 53.290

* Ik ga er dan vanuit dat dit dividend ook het enige inkomen in box 2 is dat de dga en zijn fiscaal partner genieten in dit jaar. 

Wanneer is het fiscaal voordelig om dividend uit te keren?

De tarieven in box 2 zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs gestegen van 25% naar het huidige 26,9%. In 2024 wordt volgens het Belastingplan 2023 opnieuw een tariefwijziging doorgevoerd. Het wordt hierdoor vanuit fiscale optiek sneller interessant om een klein dividend uit te stellen en t.z.t. uit te keren tegen 24,5%. Maar let op! Vanaf 2025 gaat een ingewikkelde regeling gelden, waarbij de algemene heffingskorting wordt afgebouwd aan de hand van het totale inkomen. Ik bespaar u de details maar dit kan in de praktijk betekenen dat over een dividend geen 24,5% is verschuldigd, maar feitelijk rond de 31%. Mijn advies is om nu al na te denken over de planning van uw dividend de komende jaren.

Hoe zit het met verplicht uitkeren?

De overheid wil overmatig lenen door een dga bij zijn eigen BV aan banden leggen. Met de wet Excessief lenen bij eigen vennootschap wil de overheid bereiken dat het vanaf 2023 wordt ontmoedigd om meer dan € 700.000 schuld te hebben aan de eigen BV (een eigen woning schuld wordt hiervan uitgezonderd). Als een dga op 31 december 2023 méér schulden bij de eigen BV heeft dan € 700.000, moet hij over het meerdere afrekenen tegen de hierboven genoemde 26,9% belasting (box 2). Dat betekent dat bij een schuld van bijv. € 1.000.000 voor een vakantiewoning de dga direct € 80.700 box 2 belasting is verschuldigd. Dga’s doen er goed aan om voor te sorteren op deze maatregelen en bijvoorbeeld liquide middelen vrij te maken om de belasting te kunnen betalen of om voortijdig de schuld aan de BV af te lossen. Het spreekt voor zich dat deze maatregel in bepaalde gevallen vervelend uitpakt, met name als de lening bij de BV is gebruikt voor zogenaamde consumptieve uitgaven (dus het geld op is) of als ermee is belegd in onroerend goed, waardoor er mogelijk geen cash is om de box 2 belasting te betalen.

Het wetsvoorstel is op 13 september 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2023. Op 31 december 2023 wordt dan daadwerkelijk gekeken naar de stand van de schulden bij de eigen BV.

Lees meer over dividendbelasting.

En hoe werkt het met uitkeren van dividend naar het buitenland?

Als u dividend uitkeert naar het buitenland, gelden er aanvullende voorwaarden. Ik stuur u graag door naar dit blog van mijn collega Manuèl de Jong. Mind your step!

Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van uw voorgenomen dividenduitkering? Neem gerust contact op met een van de adviseurs van Visser & Visser.

Medewerker Visser & Visser
Pieter Hoogendijk LLM
Manager belastingadviseur

Relevante blogs