Dividendbelasting: mind your step!

donderdag 09 november 2023

Wanneer u veel reist, doet de titel 'mind your step' u waarschijnlijk denken aan de stem die u op Schiphol waarschuwt op de loopbanden. Ik moest er in ieder geval aan denken bij het schrijven van deze blog. Met name in internationale situaties is het er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. In de praktijk merk ik dat de fiscale- en praktische aspecten rondom een dividenduitkering niet altijd even goed worden onderkend. Met als gevolg dat een deel van het dividend op gaat aan (verzuim)boetes. ‘Mind your step’ gaat dus ook zeker op voor (internationale) dividenduitkeringen die u voornemens bent te doen. Daarom zet ik in deze blog graag voor u nog even de belangrijkste aspecten op een rijtje.

Dividenduitkering aan een privépersoon 

Wanneer een vennootschap een dividenduitkering doet aan een privépersoon moet daar een aandeelhoudersbesluit van de AVA aan ten grondslag liggen. De vennootschap moet vervolgens 15% dividendbelasting inhouden en hiervoor een aangifte dividendbelasting indienen.

Ontvanger woont in het buitenland

Betreft de ontvanger van het dividend een buitenlands privépersoon, en heeft Nederland met het land waarvan de privépersoon inwoner is, een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting, dan valt de verschuldigde dividendbelasting mogelijk lager uit. In het belastingverdrag kan bijvoorbeeld zijn overeengekomen dat Nederland slechts 10% dividendbelasting mag inhouden. Om voor het lagere verdragstarief in aanmerking te komen is veelal ook een woonplaatsverklaring door de Belastingdienst van het woonland nodig (een zogenoemd IB-92 formulier). Zorg dat u deze woonplaatsverklaring getekend en afgestempeld door de betreffende belastingautoriteit in bezit heeft, vóórdat u het dividend ter beschikking stelt. U riskeert anders een naheffing dividendbelasting met een boete van maximaal € 5.514.

Dividenduitkering aan een rechtspersoon

Wanneer een vennootschap een dividenduitkering doet aan een rechtspersoon geldt een inhoudingsvrijstelling wanneer bij de ontvanger de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De deelnemingsvrijstelling is bij de ontvanger in principe van toepassing bij een aandelenbelang van 5% of meer. De toepassing van de inhoudingsvrijstelling houdt in dat geen dividendbelasting is verschuldigd over de dividenduitkering. Zodoende hoeft in deze gevallen dus ook geen aangifte dividendbelasting te worden gedaan.

Ontvanger is gevestigd in het buitenland

Betreft de ontvanger van het dividend een buitenlandse rechtspersoon binnen de EU/EER of een land waarmee Nederland een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft met een dividendbepaling, dan kan eveneens de inhoudingsvrijstelling worden toegepast mits in een binnenlandse situatie de deelnemingsvrijstelling van toepassing zou zijn. Ook mag geen sprake zijn van misbruik. Er is sprake van misbruik wanneer (kort gezegd) de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap worden gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan en sprake is van een kunstmatige constructie of transactie.

Zou in een binnenlandse situatie de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn en is geen sprake van misbruik, dan kunt u de inhoudingsvrijstelling toepassen. U dient dan geen aangifte dividendbelasting in, wel bent u verplicht binnen een maand na de dividenduitkering de ‘Opgaaf Dividendbelasting (vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse gerechtigden in deelnemingssituaties)’ in te dienen. Wij merken dat dit in de praktijk nog weleens over het hoofd wordt gezien. U riskeert een boete van maximaal € 5.514 wanneer u deze opgaaf niet tijdig indient. 

Dividenduitkering en NOW 

In de NOW-regeling geldt een uitkeringsverbod. Hiervoor verwijs ik graag naar de blog van mijn collega-fiscalist Pieter Hoogendijk.

Vragen over de fiscale gevolgen van uw voorgenomen dividenduitkering? Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder binnen Visser & Visser of met mij persoonlijk via de onderstaande contactgegevens.

Auteur
Manuèl de Jong LLM
Belastingadviseur