De jaarrekening biedt inzage in de financiële positie van uw bedrijf. Op de jaarrekening worden overzichtelijk alle bezittingen en schulden getoond plus de omzet en kosten die uw bedrijf maakt. Samen met een toelichting vormt de jaarrekening het jaarverslag. Deze informatie is niet alleen van belang voor u als ondernemer, maar is ook interessant voor de aandeelhouders, kredietverstrekkers en de belastingdienst. Het is een ideale manier om uw bedrijf te matchen aan voorgaande jaren of aan branchegenoten en kan goede inzichten geven in trends. De specialisten van Visser & Visser begeleiden u graag het hele traject van het tot stand komen van de jaarrekening.

Contact opnemen


Balanstotaal, omzet en aantal werknemers bepalen uw jaarrekening

De grootte van uw onderneming en de rechtsvorm bepaalt of u als bedrijf een jaarrekening moet opstellen. Er worden vier soorten ondernemingen gedefinieerd en zodra u aan twee van de drie definities voldoet, valt uw onderneming in die bewuste groep;

 • Micro: activa < 350.000,- euro / omzet < 700.000,- euro / <10 medewerkers
 • Klein: activa < 6 mln euro / omzet tot 12 mln euro / 10-50 werknemers
 • Middelgroot: activa < 20 mln euro / omzet tot 40 mln euro / 51-250 werknemers
 • Groot: activa > 20 mln euro/ omzet > 40 mln euro / > 250 werknemers

Alle ondernemingen binnen deze vier groepen zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Door je jaarrekening te deponeren is de financiële informatie van je onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Micro en kleine ondernemingen moeten minimaal een balans plus toelichting deponeren. Bij middelgrote en grote rechtspersonen moet hier ook een winst- en verliesrekening aan worden toegevoegd.

Is een jaarrekening verplicht voor ZZP-ers?

Voor ZZP-ers en eenmanszaken is het niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en ze hebben daardoor ook geen deponeringsplicht. Overigens is het opstellen van jaarcijfers voor deze groep toch zinvol: denk aan het belang van financieel inzicht, het verkrijgen van een hypotheek of bij de aanvraag van een zakelijke lening.

Hoe een accountantsverklaring uw jaarrekening kan versterken

Door een accountantsverklaring toe te voegen aan uw jaarrekening verhoogt u de geloofwaardigheid van uw jaarrekening en uw financiële reputatie. Tijdens de werkzaamheden stelt onze accountant vast of uw jaarrekening een getrouw beeld geeft en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
We onderscheiden drie verschillende accountantsverklaringen:

 • de controleverklaring
 • de beoordelingsverklaring
 • de samenstellingsverklaring

De verschillen tussen deze accountantsverklaringen worden veroorzaakt door de mate van controle. De samenstellingsverklaring is de meest beperkte vorm van een accountantscontrole, terwijl de controleverklaring de meest uitgebreide vorm is.

Een accountantscontrole van uw jaarrekening is wettelijk verplicht wanneer uw onderneming minimaal twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de volgende criteria:

 • De omzet is hoger dan 12 miljoen euro.
 • Het totaal van de balans is hoger dan 6 miljoen euro.
 • De onderneming heeft meer dan 50 medewerkers in dienst.

Een accountantsverklaring is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Hoe deponeert u uw jaarrekening bij de KvK?

Micro- en kleine ondernemingen kunnen sinds 2016 hun jaarcijfers alleen nog maar digitaal deponeren via de website van de Kamer van Koophandel. Middelgrote ondernemingen dienen hun jaarcijfers ook digitaal te deponeren, maar dan in XBRL-formaat via bedrijfssoftware met SBR. Onder bepaalde voorwaarden mogen middelgrote bedrijven nog op papier deponeren. Behoort u tot de groep grote ondernemingen dan mag u kiezen uit aanlevering op papier, via e-mail of via bedrijfssoftware met SBR. 

Wanneer moet de jaarrekening gedeponeerd worden?

De termijn waarbinnen de jaarrekening gedeponeerd moet zijn, is afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de besloten vennootschap, de meest voorkomende rechtsvorm, is dit vijf maanden na het einde van uw boekjaar. De aandeelhouders kunnen nu nog vijf maanden uitstel verlenen aan het bestuur van de onderneming, maar hierna moet de jaarrekening binnen twee maanden geponeerd zijn. Kortweg moet uw BV dus uiterlijk 12 maanden na einde boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben. Het te laat of niet deponeren van de jaarrekening wordt gezien als een economisch delict. De belastingdienst kan u hiervoor een boete opleggen. Verder lopen de bestuurders het risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden in het geval van een faillissement. Schuldeisers kunnen dan aanspraak maken op het privévermogen van de bestuurders. Een jaarrekening correct opstellen en tijdig deponeren is dus om meerdere redenen slim.

Profiteer van de expertise van Visser & Visser voor uw jaarrekening.

Voor elk bedrijf is het opstellen van een jaarrekening zinvol. Ook als dit niet wettelijk verplicht is. Het voeren van een deugdelijke administratie is namelijk wel voor iedereen verplicht. De specialisten van Visser & Visser kunnen de jaarrekening voor u opmaken conform de actuele wet- en regelgeving. Zo bent u verzekerd van een correcte jaarrekening en kunt u financiële verantwoording afleggen aan aandeelhouders, belastingdienst en externe partijen.
Bekijk ook onze 10 tips om de kosten van de jaarrekeningcontrole beheersbaar te houden.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur