Nieuwe wetgeving

Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders

Wat betekent de Wtza (Wet toetreding Zorgaanbieder) voor u? En welke acties zijn noodzakelijk? Nagenoeg elke zorgaanbieder heeft te maken met de Wtza. De Wtza vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van zorg. Speciaal voor u als zorgaanbieder is een Wtza-desk opgezet, waardoor wij u nóg beter van dienst kunnen zijn.

Naar de Wtza desk

 

Wat is de Wtza - Wet Toetreding Zorgaanbieders

De Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) is een belangrijke nieuwe wet in de Nederlandse gezondheidszorg die op 1 januari 2022 van kracht is gegaan. De Wtza heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen en te verbeteren door strengere eisen te stellen aan zorgaanbieders en meer toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op deze pagina leest u meer over de Wtza en wat het voor u als zorgaanbieder betekent.

 

Waarom is de Wtza nodig?

Met de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) dienen zorgaanbieders te voldoen aan bepaalde eisen om te kunnen aantonen dat zij staan voor goede zorg en transparantie naar alle betrokkenen. Door verantwoording af te leggen in het openbaar, kunnen zij hierop worden aangesproken en wordt het vertrouwen van betrokkenen in de kwaliteit van zorg versterkt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden hier toezicht op.

Naast goede zorg is ook goed bestuur van belang. In de praktijk blijkt dat goede zorg en financieel beleid bij instellingen vaak samengaan. Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste zorgorganisaties nemen deze verantwoordelijkheid serieus en willen verbeteren en professionaliseren. De NZa en IGJ bieden hierbij handvatten aan interne toezichthouders, zodat zij zich kunnen spiegelen en blijven ontwikkelen op basis van goede voorbeelden, veldnormen en wetgeving. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan versterking van het vertrouwen van betrokkenen in de manier waarop zorgaanbieders met collectief geld omgaan.


Toetredingseisen en registratieplicht

Een van de belangrijkste veranderingen die de Wtza met zich meebrengt, zijn de toetredingseisen voor zorgaanbieders. Om toegelaten te worden tot de zorgmarkt, moeten zorgaanbieders voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg, bedrijfsvoering en governance. Als een zorgaanbieder aan deze eisen voldoet, kan hij zich laten registreren in het Register Wtza. Dit register wordt beheerd door het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg).

 

Toezicht en handhaving

Met de Wtza krijgt de IGJ meer bevoegdheden om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo kan de IGJ bijvoorbeeld inspecties uitvoeren en maatregelen nemen als de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar zijn. Ook hebben geregistreerde zorgaanbieders een informatieplicht. Zij moeten bepaalde informatie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg delen met de IGJ en met patiënten en cliënten.

 

De Wtza-desk

Speciaal voor u als zorgaanbieder is een Wtza-desk opgezet. Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe wetgeving vragen oproept bij u of uw organisatie. De Wtza heeft vier onderdelen waar u mee te maken kunt krijgen, afhankelijk van wat voor zorg of jeugdhulp u aanbiedt. Deze vier onderdelen zijn:

 1. Meldplicht
 2. Vergunning en intern toezicht
 3. Financiële bedrijfsvoering
 4. Jaarverantwoording

Afhankelijk van uw situatie, gelden er verschillende regels. Wij staan u graag te woord.

Ontwikkelingen rondom de regelgeving Wtza /  actualiteiten: 

Aantal zorgverleners i.v.m vergunningsplicht en intern toezicht
Doordat er in zorgpraktijken verhoudingsgewijs veel part-timers werken, voldoet een zorgonderneming snel aan de vereisten van een vergunning en intern toezicht. In gesprekken van verschillende branche-organisaties met het ministerie van VWS is ter overweging aangegeven om niet het aantal personen te tellen, maar het aantal FTE’s. Een uitspraak hier op is nog niet bekend, en geldt tot dat moment nog het aantal personen.

Jaarverantwoording
Pauzeknop ten aanzien van de jaarverantwoording: In het commissiedebat ‘Zorg en gezondheid’ d.d. 5 juli 2023 heeft de toenmalige minister de “pauzeknop” ingedrukt voor de publicatieplicht van de jaarverantwoording, met de volgende voorwaarden:

 • De jaarverantwoordingsplicht wordt uitgesteld voor zorgaanbieders, die voor 1 januari 2022 al zorg verleende en voor wie de jaarverantwoording nieuw is. Het besluit betreft de zorgorganisaties die onder de vroegere Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) geen jaarverantwoordingsplicht hadden, zoals alle huisartsen-, mondzorg- en paramedische praktijken.
 • Zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2022 nieuw gestart zijn (of van rechtsvorm zijn gewijzigd) dienen wel de jaarverantwoording te publiceren
 • De “pauzeknop’ geldt voor twee jaar, in casu boekjaar 2022 en 2023.

Naar de Wtza desk

 

De Wtza-desk is er voor de volgende aanbieders:

 • Nieuwe zorgaanbieders                                   
 • Bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating in 2021                       
 • Bestaande zorgaanbieders zonder WTZi-toelating in 2021                                                                                            
 • Nieuwe jeugdhulpaanbieders                        
 • Bestaande jeugdhulpaanbieders                     
 • ZZP'ers en pgb-aanbieders

 

Specialismen

Deze branches kennen onze financiële experts van binnen en van buiten

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur