Ik denk aan bedrijfsoverdracht

Misschien denk je er al over na, misschien ligt het voor je pas in de verre toekomst, maar er komt een moment dat je het bedrijf over zal dragen. Dat kan binnen de familie of (juist) niet. Een bedrijfsovername in de agrarische sector vraagt net wat anders dan een ‘reguliere’ bedrijfsoverdracht. Vaak gaat het om een grote waarde aan vermogen, maar dient er tevens te worden gekeken naar de verdiencapaciteit van de onderneming.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Belangrijk is dat je tijdig nadenkt over de te maken keuzes. Wat wil je eigenlijk verkopen en wat wil je behouden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onroerend goed, aan beleggingen of aan persoonlijke verplichtingen zoals een lijfrenteverplichting. Kortom, wat is voor jou optimaal na bedrijfsoverdracht? En hoe komen we daar, wat is de fiscaal optimale route om daar te komen? Realiseer je daarbij dat een overdracht met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in totaal tot acht jaar in beslag kan nemen – tijdige planning is dus noodzakelijk. Gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling bespaart je echter behoorlijk wat schenk- of erfbelasting: afhankelijk van de situatie is de vrijstelling bij bedrijfsoverdracht namelijk tot 100 % van de waarde van de onderneming. Je wilt natuurlijk niet onnodig veel belasting betalen bij de bedrijfsoverdracht. Geld wat in de onderneming blijft kan immers weer gebruikt worden om het bedrijf verder te laten groeien.

Bedrijfsopvolging binnen de familie

Uiteraard is het – zeker bij overdracht binnen de familie – belangrijk om iedereen op één lijn te krijgen. Niet alleen de fiscale gevolgen dienen optimaal te zijn, ook het menselijk aspect dient aan bod te komen. Houden de ouders voldoende over voor de toekomst, rekening houdend met wellicht minder of geen pensioenopbouw? Is de bedrijfsoverdracht voor het kind reëel zodat het kind een goede start kan maken? Maar ook; hoe is de positie voor de andere kinderen, kunnen zij zich vinden in de bedrijfsoverdracht en de waardering van het bedrijf? Het laatste wat je wilt is gedoe binnen de familie.

Neem dus tijdig contact op één van onze specialisten om je bedrijfsoverdracht op een goede manier vorm te geven. Wij hebben de juiste kennis en collega’s in huis om dit voor je mogelijk te maken en goed te begeleiden.

Hoe kan Henk jou helpen?

Henk Verheuvel
Accountant
+31645102489

Reijnpack: ondernemen met lef en innovatie