Verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

dinsdag 09 juli 2024

Als agrarisch ondernemer werk je dagelijks hard om je bedrijf draaiende te houden. Maar wat gebeurt er als je door ziekte of ongeval niet meer kunt werken? Door het vorige kabinet Rutte is een plan gepresenteerd voor een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Een verplichte verzekering zou zelfstandigen beter beschermen en verlaagt de kosten en risico’s voor de samenleving. Op het concept wetsvoorstel kan tot 23 juli 2024 worden gereageerd. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2027 in werking treden.  

Premie verplichte basisverzekering

Als zelfstandige ondernemer met een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid betaal je ongeveer 6,5% premie over je inkomen, met een maximum van € 195,00 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het minimumloon van 2024.

De uitkering

De uitkering gaat 12 maanden na datum ziekmelding in en bedraagt 70% van het inkomen van de zelfstandige vooraf aan de arbeidsongeschiktheid. Het maximum van de uitkering is 100% van het minimumloon. Je blijft verzekerd tot de AOW-leeftijd en kunt je daarnaast ook particulier verzekeren met minimaal dezelfde dekking als de verplichte verzekering. De aanvraag voor de uitkering loopt via het UWV.

Wie is verplicht verzekerd?

De verzekering gaat gelden voor alle zelfstandige ondernemers die winst uit de onderneming moeten opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn alle ondernemers met een eenmanszaak of die vennoot zijn in een maatschap c.q. vennootschap onder firma.

Wie is niet verplicht verzekerd?

Directeur-grootaandeelhouders, resultaatgenieters (die inkomsten uit overig werk hebben door bijvoorbeeld een bijbaantje) en levenspartners die meewerken in de onderneming, zijn niet verplicht verzekerd.

Aanspreekpunt
Henk Verheuvel
Accountant