Ik wil grip op mijn prestaties in de advocatuur

Het werken aan doelen geeft uitdaging. Zo kun je als advocatenkantoor doelen stellen voor het komende jaar en langere termijn. Dan is het belangrijk om de doelen ook te kunnen monitoren. En te zien hoe het resultaat zich gedurende het jaar ontwikkelt. Ook kan het interessant zijn om eens te weten hoe jouw advocatenkantoor het nu eigenlijk doet ten opzichte van andere kantoren.

Hoeveel declarabele uren maken jouw medewerkers? Wat zijn de gemiddelde uurtarieven? En hoe verhouden zich deze tot de vooraf vastgestelde doelen? Kortom, indicatoren zijn onmisbaar om de prestaties binnen jouw kantoor te monitoren.

Wat bieden wij jou?

Inzicht in winst per partner

Waar lekt de winst van het kantoor gedurende het jaar weg? Hoeveel winst haalt je kantoor per partner? Met ons online managementdashboard geven wij jou continue inzicht in actuele cijfers. Zo zie je met één oogopslag de ontwikkeling van de winst per partner. Voorkom teleurstellingen na afloop van het jaar en stuur tijdig bij. Op basis van de realtime cijfers adviseren we je gedurende het jaar om bijvoorbeeld fiscaal te optimaliseren en zo belasting te besparen.

Performance per medewerker

Wat draagt iedere medewerker bij aan de winstgevendheid van jouw advocatenkantoor? Wij helpen je bij het slim inrichten van de boekhouding, zodat je naast de omzet per medewerker ook alle kosten ziet. Zo zie je met één oogopslag welke bijdrage iedereen levert!

Omspanning per partner

Iedere partner heeft een bepaalde omspanningscapaciteit. Dit kan intern discussie geven, maar ook kansen bieden om elkaar aan te moedigen en gestelde doelen te halen. Wij helpen je bij het interpreteren van de kantoorcijfers en bespreken op welk vlak je kunt optimaliseren.

Begroting/norm

Als advocaat wil je weten hoe het je opzichte van anderen doet. Hoeveel declarabele uren maken jouw medewerkers? Is dat goed of kan het beter? Welke norm en uurtarieven heb je bedacht en is dit voldoende of moet dit worden bijgesteld? Wij geven je inzicht in de prestaties van jouw kantoor ten opzichte van andere kantoren met behulp van beschikbare branche-informatie.

Liquiditeit verbeteren

Niet onbelangrijk is de ontwikkeling van je liquiditeit. Samen nemen we periodiek de liquiditeitspositie door en bespreken waar mogelijkheden zitten om je liquiditeit te verbeteren.

Hoe kan Dirk jou helpen?

Dirk Verheul AA
Accountant
+31 619 927 139

Habrakenrutten Advocaten: 'Wij bedrijven hier topsport'