Benchmark advocatuur: Omzet nichekantoren blijft achter op full-servicekantoren

donderdag 12 september 2019

De omzetverwachting van nichekantoren blijft achter op de verwachting van full-servicekantoren. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerde Benchmark Advocatuur 2019. Een onderzoek waar kleine en middelgrote kantoren tot 30 advocaten aan meewerkten. In dit rapport zijn een aantal trends in de advocatuur te lezen. Hieronder de belangrijkste conclusies op een rij.

deelnemende kantoren

Dit jaar deden 216 kleine en middelgrote kantoren mee met het onderzoek. Een stijging van 19% ten opzichte van de branchecijfers 2018. Van de respondenten was 58% een nichekantoor en 42% een full-service kantoor. Iets meer dan de helft van het aantal deelnemers zijn kantoren in de randstad. Het is het tweede jaar dat Wolters Kluwer een dergelijk onderzoek uitvoert. Dit in tegenstelling tot de stand van de advocatuur die al meer dan 20 jaar door SDU wordt uitgevoerd onder de top 50 advocatenkantoren in Nederland. 

Declarabele uren

Opvallend is dat het gemiddeld aantal declarabele uren bij nichekantoren is afgenomen met 0,4 uur per dag. Bij full-service kantoren is dit juist toegenomen met 0,4 uur. Fee-earners op full-servicekantoren werken iedere dag één declarabel uur meer dan op nichekantoren.

Type          2018          2019     verschilFull-service5,45,80,4Niche5,24,8-0,4

Het was interessant geweest als in het onderzoek ook een overzicht was opgenomen van het aantal kantoren, uitgesplitst naar aantal fee-earners. Het lijkt er vooralsnog op dat er van nichekantoren verhoudingsgewijs meer kantoren met één a twee fee-earners meegedaan heeft aan het onderzoek dan bij full-servicekantoren. Mogelijk is dat een verklaring voor de forse daling van de declarabele uren bij nichekantoren. Deze voorzichtige conclusie trek ik uit onderstaande uitsplitsing van het gemiddeld aantal declarabele uren per kantoorgrootte t.o.v. 2018:

 Bron: benchmark Advocatuur 2019

40% van de nichekantoren ziet onder ogen dat het gemiddeld aantal declarabele uren per dag te laag is. Zij geven aan meer declarabele uren per dag te moeten realiseren. Bij full-servicekantoren zegt 25% hier groei uit te halen. Het had interessant geweest als er gevraagd was naar de reden dat juist nichekantoren minder declarabele uren per fee-earner realiseerden..

Uurtarieven

Kantoren die tussen de 10 en 19 advocaten aan het werk houden, scoren het hoogst met een gemiddelde uurtarief van € 246 (2018: € 230). Grotere kantoren hebben juist een lager gemiddeld uurtarief, maar halen een hoger gemiddeld aantal declarabele uren per medewerker.

Een ander opvallend gegeven is dat zowel full-servicekantoren als nichekantoren een uurtariefstijging van € 7 t.o.v. vorig jaar realiseerden. Hiermee komen full-servicekantoren op een gemiddeld tarief van € 205 en nichekantoren op € 227. Het verschil is exact gelijk gebleven, namelijk 11%.

Gem. uurtarief20182019      verschil €     verschil %Fullservice19820573,5%Niche22022773,2%

In het onderzoek wordt ook een uitsplitsing van uurtarieven naar rechtsgebied gemaakt. Vooral op het terrein van IE-recht, insolventierecht, bestuursrecht en privacy/AVG worden de hoogste gemiddelde uurtarieven gerealiseerd. Strafrechtadvocaten, familierechtadvocaten en erfrechtspecialisten moeten genoegen nemen met de laagste gemiddelde uurtarieven.

Afwijking in omzet

Het is interessant om te zien wat bovengenoemde feiten doet met de omzet per medewerker op jaarbasis. Daarom een snelle berekening per fee-earner:

    De omzet bedraagt in 2019 op full-servicekantoren gemiddeld € 267.525* (2018: € 240.570) en op nichekantoren          € 245.160* (2018: € 257.400).

*uitgaande van 225 werkbare dagen op jaarbasis, gemiddeld declarabele uren per dag van 5,8 resp. 4,8 en gemiddeld uurtarief van € 205 resp. € 227.

Het forse verschil in omzet tussen full-servicekantoren en nichekantoren ontstaat door de afwijking in declarabele uren per dag. Uit dat oogpunt kan ik volgen dat 62% van de nichekantoren wil groeien in omzet.

Wat minder logisch lijkt is dat 41% van de nichekantoren een groei verwacht door toename van het aantal fee earners. Ik zou zeggen: werk in de eerste plaats aan een hoger aantal declarabele uren per dag! Daar is winst te halen.

Resultaten per rechtsgebied

Veel kantoren verwachten het komende jaar minder groei. Bij nichekantoren is deze verwachting afgenomen met circa 19% en bij full-servicekantoren zelfs 35% afgenomen.

Interessant is de uitsplitsing naar rechtsgebied. Hierin valt op dat er ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar 4 rechtsgebieden extra zijn: erfrecht, IE-recht, IT/ICT-recht en Privacy/AVG. In vergelijking met vorig jaar is de winstverwachting binnen vrijwel alle rechtsgebieden gedaald. Toen lagen de verwachtingen fors hoger.

Winstgroei verwachten vooral advocaten binnen de rechtsgebieden bestuursrecht, contractenrecht, IT/ICT-recht en privacy/AVG. Zij verwachten hun groei met name uit verhoging uurtarieven en uitbreiding van de klantenportefeuille.

Pessimistisch zijn strafrecht- en erfrechtadvocaten, die een winstdaling van respectievelijk 30% en 20% verwachten. Het zijn ook met name deze rechtsgebieden die aangeven te willen investeren in IT en vergroting van efficiëncy. Opvallend is dat in de strafrecht wel weer de meeste declarabele uren gemaakt worden (5,88 per dag).

Werving talent

Bij nichekantoren wordt een fee-earner gemiddeld door 0,5 FTE ondersteund door fee-burners (ondersteuning). Bij full-servicekantoren ligt dit hoger: 0,85 FTE. Ten opzichte van vorig jaar is dit een toename van 0,1 FTE per fee-earner bij nichekantoren. Bij full-servicekantoren een toename van 0,35.

Deze toename in ondersteuning is opvallend. Juist omdat kantoren vorig jaar verwachtten meer fee-earners aan te trekken.  Daarnaast gaf in 2018 22% van de full-servicekantoren aan op overhead te willen bezuinigen.

Kantoren met 10 of meer fee-earners zijn positief over de verwachting tot het aantrekken van fee-earners. Kleinere kantoren verwachten hier juist weinig van. De grootste uitdagingen voor veel kantoren blijft:

  • Werving van talent;

  • Opleiding medewerkers;

  • Behoud van ervaren medewerkers;

  • Werving van medior advocaten.

Aanspreekpunt
Dirk Verheul AA
Accountant