Toolkit platformfictie

Toolkit platformfictie

Per 1 juli 2021 zijn de nieuwe regels voor e-commerce in werking getreden, waaronder ook de platformfictie. Platforms waarop goederen aan consumenten worden verkocht, zoals Amazon en bol.com, zijn in een aantal gevallen verantwoordelijk voor het afdragen van de verschuldigde btw. Niet ieder platform krijgt te maken met de platformfictie en de hierbij behorende btw-verplichtingen. De fictie is namelijk slechts van toepassing in twee situaties. Benieuwd of de platformfictie op uw platform van toepassing is? Maak gebruik van deze handige toolkit.

Platformfictie

Platformfictie

Van faciliteren is sprake als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het platform bepaalt direct of indirect een van de algemene voorwaarden waaronder de levering wordt verricht;
 2. Het platform is direct of indirect betrokken bij het verlenen van goedkeuring om de afnemer te factureren voor de betaling; en
 3. Het platform is direct of indirect betrokken bij de bestelling of aflevering van de goederen.

Uniegoederen: goederen die het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht en die in het vrije verkeer zijn gebracht.
Het gaat hierbij om de intrinsieke waarde per zending. Voorbeeld: als twee rokken van ieder € 80 (tezamen € 160) in één zending worden verstuurd, wordt de grens van € 150 overschreden en kan de invoerregeling niet worden toegepast. Echter, indien de twee rokken in twee verschillende zendingen worden opgestuurd en per zending (incl. eventueel andere goederen) een bedrag van € 150 niet wordt overschreden, kan de invoerregeling mogelijk worden toegepast.
De platformfictie is niet van toepassing, maar wellicht is de invoerregeling wel van toepassing. Neem contact op met uw belastingadviseur.
In dit geval is de platformfictie niet van toepassing.
In dit geval is de platformfictie niet van toepassing.

Gevolgen

 • De platformfictie is van toepassing.
 • Er is sprake van twee (fictieve) leveringen:
  1. Een B2B-levering door de leverancier aan het platform. Deze levering valt buiten de reikwijdte van de btw (bij niet-Uniegoederen) of is belast tegen nultarief in de EU-lidstaat van het vertrek van de goederen (bij Uniegoederen); en
  2. Een B2C-levering door het platform aan de particulier. Deze levering is belast in de EU-lidstaat van aankomst van goederen.


Keuze

Bij niet-Uniegoederen heeft het platform ten aanzien van de B2B-levering de keuze om de invoerregeling toe te passen en alsdan de verschuldigde btw te voldoen via de I-OSS aangifte. Vervolgens heeft het platform de mogelijkheid om de Unieregeling toe te passen voor de B2C-levering en de verschuldigde btw via de OSS aangifte te voldoen, waarin zij ook lokale leveringen mag aangeven.
Bij Uniegoederen heeft het platform de mogelijkheid om de Unieregeling toe te passen en de verschuldigde btw via de OSS aangifte te voldoen, waarin zij ook lokale leveringen mag aangeven.


Aandachtspunten

 • Indien het platform geen gebruikmaakt van de invoerregeling, mogen de goederen niet in een andere EU-lidstaat worden ingevoerd dan de lidstaat van aankomst van de goederen. In de EU-lidstaat van invoer is invoer-btw verschuldigd door de particuliere afnemer. Deze invoer-btw kan worden aangegeven via de post- en koeriersregeling of de standaardprocedure.
 • Bij Uniegoederen dient de daadwerkelijke leverancier voor de B2B-levering na te gaan of in de EU-lidstaat van vertrek een aangifte- en registratieverplichting voor de btw geldt.
 • Ook moet de leverancier een factuur uitreiken conform de regels van de EU-lidstaat waar de levering onderworpen is aan het nultarief.
Neem bij vragen contact op met uw belastingadviseur.
Samen helpen wij u een stap verder met een advies op maat.

Disclaimer: Aan bovenstaande toolkit en/of de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur