Webshophouders opgelet: de invoervrijstelling vervalt per 1 juli 2021!

woensdag 23 juni 2021

Per 1 juli 2021 wordt de invoervrijstelling voor pakketjes van buiten de EU afgeschaft. Deze vrijstelling gold voor pakketjes met een maximale waarde van € 22. Door de invoervrijstelling konden deze pakketjes btw-vrij de EU ingevoerd worden.

De invoervrijstelling is afgeschaft omdat deze regeling erg fraudegevoelig is gebleken. Ondernemers van binnen- en buiten de EU wisten namelijk goederen zonder betaling van invoer-btw en invoerrechten de EU binnen te brengen, door een lagere waarde dan de werkelijke waarde aan te geven.

Invoerregeling

Met de afschaffing van de invoervrijstelling voor kleine pakketjes zal niet in alle gevallen invoer-btw verschuldigd zijn. Voor pakketjes die van buiten de EU komen met een maximale waarde van € 150[1] kan in bepaalde situaties de invoerregeling[2] worden toegepast. Er is dan geen invoer-btw verschuldigd, maar btw in de lidstaat van aankomst van de goederen.

Gevolgen voor webshophouders

Indien een webshophouder goederen verkoopt aan een particuliere koper[3] binnen de EU, dan is de btw verschuldigd in de EU-lidstaat van deze particulier (land van aankomst van de goederen). Indien de goederen van buiten de EU komen, is ook invoer-btw verschuldigd. Hieronder werken wij drie situaties verder uit, namelijk indien de invoer geschiedt op naam van 1) de particulier, 2) de webshophouder en 3) de leverancier. We gaan er hierbij van uit dat de waarde van het pakket niet meer is dan € 150, dat de verkopen niet door een platform gefaciliteerd worden en dat de goederen rechtstreeks naar de particulier worden verzonden[4].

Invoer op naam particulier

Invoer op naam van webshophouder

Invoer op naam van leverancier (niet in EU-lidstaat gevestigd)

Overgangsregeling

De invoerregeling kan worden toegepast op leveringen die op of na 1 juli 2021 zijn gekocht. Indien de goederen voor die tijd zijn gekocht maar op of na 1 juli in de EU aankomen, geldt de invoerregeling niet.

Keuzemogelijkheid

Het toepassen van de invoerregeling met bijbehorende I-OSS aangifte is een keuze. Maak uw keuze voor 1 juli 2021. Welke keuze voor u het beste is, is afhankelijk van uw situatie. Bespreek dit met uw belastingadviseur.

Andere btw-wijzigingen per 1 juli 2021

Naast het vervallen van de invoervrijstelling, worden de btw-regels per 1 juli 2021 op andere punten gewijzigd die ook gevolgen kunnen hebben voor webshophouders. Eerder hebben wij in een blog over de platformfictie toegelicht wat de nieuwe regels zijn voor platforms die faciliteren bij goederenleveringen. Tevens hebben wij in een eerdere blog over de Unieregeling de per 1 juli 2021 gewijzigde btw-regels weergegeven, indien een ondernemer (via een webshop) goederen aan particulieren in andere EU-landen levert. In een volgende blog leggen wij uit voor welke leveringen en diensten de vereenvoudigde OSS-aangifte gebruikt kan worden.

Toolkits

Benieuwd of u de invoerregeling kunt toepassen? Er is een Toolkit beschikbaar, waarmee u in één oogopslag kunt zien of de invoerregeling bij u van toepassing is. Ook is er een Toolkit beschikbaar om te bepalen of de Unieregeling of de platformfictie van toepassing is.

_________________________________________________________________________________________________

[1] De grens van € 150 geldt per zending. Dit is een bedrag exclusief btw en zonder kosten, tenzij deze kosten in de prijs van de goederen zijn begrepen die op de factuur vermeld staat. Het gaat om de intrinsieke (echte) waarde.
[2] Deze kan niet toegepast worden bij accijnsgoederen (zoals alcoholhoudende producten, tabaksproducten en benzine).
[3] Met ‘particulieren’ wordt tevens bedoeld volledig vrijgestelde btw-ondernemers en rechtspersonen die geen btw-ondernemer zijn.
[4] Let op: worden de goederen rechtstreeks van de leverancier geleverd aan de particulier, dan is mogelijk de platformfictie van toepassing. Zie hiervoor onze blog over de platformfictie.

Auteur
Pieter Wisse
Belastingadviseur