Toolkit invoerregeling

Toolkit invoerregeling

 

Webshophouders opgelet: per 1 juli 2021 is de invoervrijstelling voor pakketjes van buiten de EU afgeschaft. Deze vrijstelling gold voor pakketjes met een maximale waarde van € 22. Door de invoervrijstelling konden deze pakketjes btw-vrij de EU ingevoerd worden. Met de afschaffing van de invoervrijstelling voor kleine pakketjes is niet in alle gevallen invoer-btw verschuldigd. Voor pakketjes die van buiten de EU komen met een maximale waarde van € 150 kan in bepaalde situaties de invoerregeling worden toegepast. Er is dan geen invoer-btw verschuldigd, maar btw in de lidstaat van aankomst van de goederen. Benieuwd of u de invoerregeling kunt toepassen? Maak gebruik van deze handige toolkit.

Uitleg invoerregeling

Toolkit invoerregeling

Indien u zowel accijnsgoederen als niet-accijnsgoederen invoert, kunt u de invoerregeling niet toepassen voor de accijnsgoederen, maar mogelijk wel voor de niet-accijnsgoederen. Accijnsgoederen zijn bier, wijn en tussenproducten (bijvoorbeeld sherry en port), overige alcoholhoudende producten (bijvoorbeeld gedistilleerde drank, ook wel genoemd: sterke drank), tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en rooktabak) en minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel en LPG).
Indien u goederen invoert die een waarde hebben van meer dan € 150 dan kunt u voor die goederen de invoerregeling niet toepassen, maar mogelijk wel voor de goederen die een waarde hebben van maximaal € 150. Het gaat hierbij om de intrinsieke waarde (excl. btw) per zending. Voorbeeld: als twee rokken van ieder € 80 (tezamen € 160) in één zending worden verstuurd, wordt de grens van € 150 overschreden en kan de invoerregeling niet worden toegepast. Echter, indien de twee rokken in twee verschillende zendingen worden opgestuurd en per zending (incl. eventueel andere goederen) een bedrag van € 150 niet wordt overschreden, kan de invoerregeling mogelijk worden toegepast.
De invoerregeling is niet van toepassing, maar wellicht is de afstandsverkopenregeling of platformfictie wel van toepassing. Neem contact op met uw belastingadviseur.
In dit geval kunt u geen gebruikmaken van de invoerregeling.
In dit geval kunt u geen gebruikmaken van de invoerregeling.
De invoerregeling is niet van toepassing, maar wellicht is de post- en koeriersregeling van toepassing. Neem contact op met uw belastingadviseur.
U heeft de keuze om de invoerregeling toe te passen, mits u een EU-tussenpersoon aanstelt.

Keuze

U heeft de keuze om de invoerregeling toe te passen.

Gevolgen indien de invoerregeling wordt toegepast

 • Er geldt een vrijstelling voor de btw bij invoer.
 • De levering is belast in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen.

Aandachtspunten

 • Vraag vóór 1 juli 2021 een speciaal btw-nummer aan. Let op, houd dit nummer geheim en verstrek dit nummer alleen aan betrouwbare partijen die dit echt nodig hebben, zoals de douane.
 • De verschuldigde btw onder de invoerregeling dient maandelijks via één aangifte (I-OSS) te worden voldoen.
 • Als EU-ondernemer doet u de I-OSS aangifte in de EU-lidstaat van vestiging, niet-EU-ondernemers doen de aangifte in de EU-lidstaat van de tussenpersoon.
 • In de I-OSS aangifte geeft u alle verkopen aan die onder de invoerregeling vallen.
 • Via de I-OSS kunt u geen voorbelasting in aftrek brengen.
 • Er geldt een boekhoudplicht met een bewaartermijn van tien jaren.
 • Eventuele correcties van reeds ingediende aangiften kunnen gedurende drie jaar in een volgende aangifte worden opgenomen.
 • Let op, de invoerregeling kan slechts worden toegepast op leveringen van goederen die op of na 1 juli 2021 zijn gekocht.
Maak uw keuze zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 1 juli 2021.
Welke keuze voor u het beste is, is afhankelijk van uw situatie.
Neem bij vragen contact op met uw belastingadviseur.
Samen helpen wij u een stap verder met een advies op maat.

Disclaimer: Aan bovenstaande toolkit en/of de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees onze blogs

Laat u inspireren door onze financiële en fiscale kennis

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

46EBAAA4-0E2F-4D6D-BB3D-982D08E25767

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur