Platformfictie: Wijzigingen in btw-positie van platforms per 1 juli 2021

vrijdag 26 maart 2021

De btw-behandeling van internetverkopen gaat flink op de schop. Per 1 juli 2021 zullen nieuwe regels voor e-commerce in werking treden. Platforms waarop goederen aan consumenten worden verkocht, zoals Amazon en bol.com, zullen hierdoor in een aantal gevallen verantwoordelijk worden voor het afdragen van de verschuldigde btw. In deze blog zetten wij de belangrijkste punten en wijzingen voor platforms voor u op een rij.

Wat is de platformfictie?

Binnen de online goederenhandel treden ondernemers soms op als facilitator bij de verkoop van goederen door andere ondernemers aan consumenten. Leveranciers kunnen hierdoor hun goederen online verkopen via het platform van een andere ondernemer. Met de invoering van de platformfictie wordt het platform verantwoordelijk voor het afdragen van de verschuldigde btw. Voorheen was de leverancier van de goederen deze btw verschuldigd. Dit wordt door veel leveranciers als storend ervaren, omdat zij bij de verkoop via platforms vaak niet in beeld hebben wie de afnemer van de goederen is en waar deze gevestigd is. Dit terwijl de btw vaak juist verschuldigd is in de lidstaat waar de consument is gevestigd. Om dit probleem op te lossen, wordt de platformfictie ingevoerd. Niet iedereen zal deze fictie met gejuich ontvangen. Platforms zullen zich in sommige situaties namelijk voor de btw moeten gaan vestigen in de lidstaten van de afnemers.

Toch zal niet iedere platform te maken krijgen met de platformfictie en de hierbij behorende btw-verplichtingen. De fictie is namelijk slechts van toepassing in twee situaties.

Goederen moeten nog worden ingevoerd

Goederen zijn al ingevoerd

Opvallend is dat de platformfictie niet van toepassing is op afstandsverkopen binnen de EU waarbij ook de leverancier in de EU gevestigd is. In deze situaties wordt het platform niet geacht de goederen aan de afnemers te leveren. De leverancier blijft hiermee verantwoordelijk voor het afdragen van de btw. Naar verwachting zullen de meeste platforms in Nederland daarom niet te maken krijgen met de platformfictie. Zowel de leverancier als het platform dient hier rekening mee te houden, zodat de platformfictie niet ten onrechte wordt toegepast.

Platformfictie bij het faciliteren van goederverkopen

De platformfictie kan alleen van toepassing zijn als het platform faciliteert bij de goederenverkoop. Er is sprake van faciliteren, als bij de goederenlevering aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er wordt een elektronische interface gebruikt om afnemers en leveranciers met elkaar in contact te brengen.
  • Het platform bepaalt (in)direct één of meer van de algemene voorwaarden waaronder de levering plaatsvindt.
  • Het platform is (in)direct betrokken bij het verlenen van goedkeuring om de afnemer te factureren voor de gedane betaling. Het is niet vereist dat het platform daadwerkelijk een betaling in ontvangst neemt. Bij deze voorwaarde valt te denken aan het mededelen van de te betalen prijs en het tijdstip van betaling aan de consument en het in ontvangt nemen van betalingsgegevens van de consument.
  • Het platform is (in)direct betrokken bij de bestelling of aflevering van de goederen. Hieraan wordt reeds voldaan als het platform via de elektronische interface afnemers de mogelijkheid biedt om goederen in hun winkelmandje te plaatsen en te bestellen.

Als goederen via een platform worden aangeboden zal er snel aan de voorgenoemde voorwaarden worden voldaan. De Europese wetgever heeft hiermee willen bewerkstelligen dat platforms niet zomaar onder toepassing van de platformfictie uit kunnen komen. Het voldoen aan de btw-verplichtingen zal door platforms namelijk als een last worden ervaren.

Advies over platformfictie

De wijzigingen in de regelgeving voor e-commerce zijn erg complex. Neemt u deel aan het internationale online goederenverkeer, dan adviseren wij om contact op te nemen met een belastingadviseur. U kunt hiervoor terecht bij één van uw contactpersonen binnen Visser & Visser Belastingadviseurs.

Lees ook ons leaflet! 

Auteur
Dennis den Outer
Belastingadviseur