B2C-diensten in het buitenland: maak gebruik van de OSS-regeling!

maandag 28 juni 2021

Per 1 juli 2021 treedt een omvangrijk pakket aan nieuwe btw-regelgeving in werking. Verricht u diensten aan particulieren waarover u in het buitenland btw verschuldigd bent? Mogelijk hebben de nieuwe btw-regels gevolgen voor u.

Waar is een dienst belast?

Volgens de hoofdregel is een dienst aan een particulier (B2C-dienst) belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. In het merendeel van de gevallen zullen dienstverrichters dan ook geen btw in het buitenland verschuldigd zijn over hun diensten aan particulieren.

Voor sommige diensten gelden echter bijzondere regels voor het bepalen van de plaats van dienst. De meest voorkomende diensten zijn weergegeven in het onderstaande schema:

Soort dienst

Plaats waar btw verschuldigd is

Diensten aan onroerende zaken

(bijvoorbeeld: verbouwingen, makelaarsdiensten en het verstrekken van accommodatie in een hotel of vakantiepark)

Plaats waar de onroerende zaak is gelegen.

Personenvervoer

Plaats waar het vervoer plaatsvindt.

Toegang verlenen tot evenementen

Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijkheidsevenementen (bijvoorbeeld: EK voetbal, concerten).

Plaats waar het evenement plaatsvindt.

Verhuur/lease vervoermiddelen voor korte periode (maximaal 30 dagen)


Plaats waar het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld.

Restaurant- en cateringdiensten


Plaats waar de dienst wordt verricht.


Verricht u één (of meer) van de in het schema genoemde diensten aan particulieren? Controleer of u btw in het buitenland verschuldigd bent! Wij denken uiteraard graag met u mee.

Betaling van buitenlandse btw

Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemers de btw die in verband met afstandsverkopen en B2C-diensten verschuldigd is in een andere EU-lidstaat via de One Stop Shop-regeling (OSS-regeling) aangeven en afdragen in eigen land. De Belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de betaling bij de juiste lidstaat terechtkomt. Hierdoor is geen individuele btw-registratie meer nodig in de EU-lidstaten waar u btw verschuldigd bent.

Let op! Hoewel de btw wordt betaald in eigen land, dient wel rekening te worden gehouden met het juiste btw-tarief van de betreffende lidstaat waar de btw verschuldigd is. [1]

MOSS-aangifte wordt OSS-aangifte

Voor telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten is het al langer mogelijk om in het buitenland verschuldigde btw aan te geven en te betalen via de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS). De MOSS-regeling wordt per 1 juli uitgebreid met afstandsverkopen en B2C-diensten en zal vanaf dat moment bekend staan als de OSS-regeling.

De-registratie

Mogelijk bent u reeds voor de btw geregistreerd in andere EU-lidstaten. Indien u gebruik wilt maken van de OSS-regeling (Unieregeling), dient u zich in sommige gevallen te de-registreren in deze lidstaten. Bij toepassing van de OSS-regeling mag namelijk geen btw over afstandsverkopen of B2C-diensten worden aangegeven via een lokale btw-aangifte. Geeft u deze btw wel aan via uw lokale btw-registratie, dan kan de OSS in de gehele Europese Unie niet worden toegepast. U zult zich dan in iedere EU-lidstaat voor de btw moeten registreren als u aldaar btw verschuldigd bent [2]. Het is derhalve niet mogelijk om per lidstaat een keuze te maken voor ofwel het toepassen van de OSS-regeling ofwel zich lokaal voor de btw te registreren.

Toolkit

Met onze speciaal hiervoor ontwikkelde Toolkit kunt u eenvoudig nagaan of u gebruik kunt maken van de OSS-regeling.

Overige publicaties

Deze blog maakt onderdeel uit van een reeks publicaties over de nieuwe btw-regelgeving voor e-commerce en B2C-diensten. Benieuwd naar onze andere publicaties over dit onderwerp? Zie hiervoor de onderstaande links!

[1] De Europese Commissie heeft een overzicht gemaakt van de verschillende btw-tarieven per lidstaat. Via deze link kunt u betrekkelijk eenvoudig afleiden welk btw-tarief in het buitenland op uw prestatie van toepassing is. 

[2] Er geldt een uitzondering voor kleine ondernemers die in niet meer dan één EU-lidstaat gevestigd zijn. Indien uw totale EU-omzet minder dan €10.000 bedraagt, mag u Nederlandse btw in rekening brengen. Uw leveringen en/of diensten aan particulieren zijn dan niet in het buitenland belast.

Auteur
Dennis den Outer
Belastingadviseur