In deze laatste weken van het jaar bent u wellicht druk bezig met de afsluiting van 2017. Toch is het ook goed om alvast vooruit te kijken naar 2018. Met welke veranderingen moet u als werkgever rekening houden? Zo verandert er per 1 januari 2018 het één en ander in de wetgeving omtrent minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML).

Overwerk en minimumloon
In de huidige wetgeving is niets geregeld over de uitbetaling van uren die een werknemer werkt boven de gebruikelijke arbeidsduur per week. Per 1 januari 2018 wordt artikel 13a opgenomen in de WML. Dit artikel bepaalt dat uw medewerker over elk gewerkt uur, dus ook over overuren, ten minste het minimumloon dient te ontvangen.

Naast de mogelijkheid tot uitbetalen is het ook mogelijk om extra uren te compenseren in vrije tijd.  Tot en met 31 december 2018 is dit mogelijk als u dit met uw medewerker schriftelijk overeenkomt. Vanaf 1 januari 2019 is compensatie in vrije tijd alleen nog mogelijk als dit in de CAO staat én u dit schriftelijk bent overeengekomen met uw medewerker. Op deze wijze krijgen sociale partners voldoende tijd om de CAO aan te passen. De uren die extra worden gewerkt moet de medewerker uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Een goede administratie is hierbij van belang!

Overwerk en vakantiebijslag
Maar er verandert nog meer. Nu overwerk onder de WML valt, bent u als werkgever ook verplicht hierover 8% vakantiebijslag te betalen. Er kan van deze nieuwe regeling uitsluitend afgeweken worden als dit in een CAO is overeengekomen. In geval uit de CAO blijkt dat geen vakantiebijslag is verschuldigd over de vergoeding voor overwerk, moet de overwerkvergoeding tenminste 108% van het uurloon bedragen. Mocht u als werkgever niet gebonden zijn aan een CAO, dan bent u verplicht 8% vakantiebijslag over de overwerkvergoeding te betalen en kan u geen gebruik maken van de mogelijkheid om af te wijken. Hetzelfde geldt als de geldigheidsduur van de CAO verstrijkt.

Als u een medewerker heeft met een salaris van meer dan driemaal het wettelijk minimumloon, dan kan schriftelijk worden overeenkomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag over het bedrag boven driemaal het wettelijk minimumloon, of op een lager bedrag aan vakantiebijslag over het bedrag boven driemaal het wettelijk minimumloon.

Deze nieuwe regeling heeft gevolgen voor veel organisaties, zeker als u niet gebonden bent aan een CAO.

N.B. U kunt er niet vanuit gaan dat dit bij uw organisatie goed geregeld is, omdat u een hoger uurloon betaalt dan het minimumloon.

Controleer welke afspraken er rondom vakantiebijslag en overwerk staan in uw CAO. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of de regeling gevolgen heeft voor uw organisatie.

Mocht u vragen hebben of advies willen over de gevolgen voor uw organisatie naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan contact op met uw Salarisadviseur van Visser & Visser.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur