Risico’s, wat moet u ermee? Voor sommigen heeft het de ondertoon dat je deze zou moeten vermijden. Voor anderen geldt dat risico’s de basis zijn voor succes. Beide kunnen waar zijn. Maar hoe kunt u risico’s verstandig beheersen waarbij het risicomanagement zich terugverdient? Na het lezen van deze blog weet u of het interessant is om risicomanagement uit te voeren. 

Wat zijn risico’s? 

Met risico’s worden vaak de verwachte negatieve gevolgen van een gebeurtenis bedoeld. De formule van een risico luidt als volgt: 


Risico’s zijn er altijd al geweest, iedereen heeft er ervaring mee in het leven. Denk maar eens aan de risico’s die u loopt wanneer u met de auto naar het werk rijdt. De gemiddelde persoon in Nederland loopt bij het deelnemen aan het verkeer over een jaar gezien de volgende risico’s:

 • 2,5% kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken
 • 0,1% kans op een ernstige verwonding
 • 0,003% kans op een dodelijk ongeval

De kansen op een ernstig ongeval worden vergroot tussen 12:00 en 15:00 uur op een vrijdag in oktober, op de fiets, in Noord-Brabant en op een 50- en 80-weg.

Zoals uit bovenstaande informatie blijkt, is het goed om concrete gegevens te gebruiken bij een risicoanalyse. Dit geldt op persoonlijk vlak, maar ook zeker op organisatieniveau. Dan is in veel gevallen het gevolg uit te drukken in geld.

Binnen risicomanagement kan een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen dynamische en statische risico’s. De laatste categorie is ongewenst, heeft alleen kans op verlies en is vaak wel te verzekeren. Denk aan brand, inbraak of aansprakelijkheid. Dynamische risico’s worden bewust gekozen en kunnen leiden tot zowel verlies als winst. Denk bijvoorbeeld aan een investeringsrisico, marktrisico of beleggingsrisico.

Risico’s komen overal en in alle soorten en maten voor. Door hier professioneel mee om te gaan heeft u grip op de toekomst van uw organisatie. Risicomanagement is de kapstok voor de continuïteit van uw onderneming.


Waarom is risicomanagement relevant?

Goed risicomanagement heeft de volgende voordelen:

 • Meer grip op de uiteindelijke winstmarge
 • Minimalisatie van het gevolg van grote bedreigingen
 • Betere financiële spreiding van de negatieve gevolgen, bijvoorbeeld door een verzekering
 • Snel kunnen handelen bij een ongewenst gevolg dat zich voordoet
 • Veiligheid en vertrouwen in de organisatie

Om te bepalen of het verstandig is voor uw organisatie om aan risicomanagement te doen, kunt u een inschatting maken welke belangrijke keuzes u maakt of juist niet maakt waarvan de gevolgen groter zijn dan de investering in risicomanagement.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Maak een inschatting van de verwachte investering voor risicomanagement (neem bijvoorbeeld 0,2 fte per 10 miljoen omzet + externe advieskosten).
 2. Maak een inschatting van de verwachte opbrengsten voor een aantal belangrijke potentiële interne en externe risico’s die risicomanagement kan bewerkstelligen, denk aan de risicoformule. Opbrengst of gevolg is hierin dan de som van vermindering van negatieve effecten en de positieve effecten. Voor ieder gevolg kunt u de kansen verdelen, neem bijvoorbeeld een aardbeving voor een bedrijf in Groningen. Stel dat u met gebruik van risicomanagement 80% kans hebt op 0 opbrengst, 18% kans op 10.000 opbrengst en 2% kans op 500.000 opbrengst, tegenover 100% kans op 0 opbrengst zonder risicomanagement. Vermenigvuldig de kans met de opbrengst en tel vervolgens de verschillen in uitkomsten voor alle risico’s op. U hebt dan het gewogen gemiddelde van de totale verwachte opbrengsten.
 3. Is het bedrag van de investering lager dan de totale verwachte opbrengst, dan is het wellicht verstandig om aan risicomanagement te gaan doen. Met deze rekensom maakt u immers alleen een inschatting van de financiële gevolgen.


Hoe voer je risicomanagement uit?

Risicomanagement is net als de algehele bedrijfsvoering onder te verdelen in strategisch, tactisch en operationeel. Op strategisch niveau bepaalt u vooral de visie, doelstellingen en de uitgangspunten voor de organisatie en het proces. Op tactisch niveau kijkt u naar rollen en verantwoordelijkheden en zorgt u voor de juiste inrichting van het operationele proces. Het risicomanagementproces is een cyclus waarin de volledigheid en continuïteit wordt geborgd.

Het risicomanagementproces begint met het identificeren en volgt vervolgens een herhaald proces waarbij de volgende kernelementen zijn ingeregeld.

Vastlegging: Risicomanagement gaat niet over eenmalige vastlegging. Het is belangrijk dat gebeurtenissen, periodieke checks en inventarisaties structureel worden vastgelegd en dat deze vastlegging kan worden aangetoond. Hierdoor kan eventuele operationele, financiële of strategische impact vroegtijdig worden gesignaleerd.

Tools: Alles staat of valt met een juiste inrichting van het risicomanagementproces met de bijbehorende gereedschappen. Denk hierbij aan risicobeoordelingschema’s, risk management software, dashboards en vaste werkvormen om de risico’s te blijven beheersen.

Personen: Verder is het van belang dat voor de identificatie en beoordeling van de risico’s de juiste personen betrokken worden. Ook voor de beheersing, monitoring en evaluatie moet iemand verantwoordelijk zijn met de juiste kennis en ervaring van de mogelijkheden voor beheersing en iemand die analytisch risico-indicatoren kan definiëren van de mogelijkheden en signalering.

Bijna altijd biedt risicomanagement de kans om toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie. Geïnteresseerd in de risico’s die voor uw organisatie relevant zijn? Of wilt u advies bij het opzetten van risicomanagement? Neem dan contact op met mij of één van onze adviseurs.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
 • Icon Copy 3 Professioneel advies
 • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
 • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur