Is uw bedrijf een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap dan hebben uw aandeelhouders als mede-eigenaar recht op dividend, ofwel winstuitkering. Wanneer de aandeelhouders minder dan 5% van de aandelen bezitten noemen we dit beleggingsdividend. In dit geval moet uw bedrijf dividendbelasting inhouden op het dividend wat u gaat uitkeren. Het is belangrijk om u op dit gebied goed te laten adviseren. De specialisten bij Visser & Visser weten precies waar u op moet letten en zijn goed op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de dividendbelasting.

Wat is dividendbelasting?

Wanneer u als bedrijf een (deel) van de winst uitkeert aan uw aandeelhouders, dan moet u daar als bedrijf 15% belasting over inhouden. Deze vorm van belasting is de dividendbelasting. Momenteel is de hoogte van de dividendbelasting 15%. Binnen een maand na de dag waarop het dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouders dient u aangifte te doen van deze dividendbelasting. Maar let op: voor de ontvanger is de dividendbelasting een zogenaamde voorheffing. Dit bedrag kan bij de aangifte van de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) afgetrokken worden. Voor de inkomstenbelasting vallen de inkomsten uit dividend onder box 3. Aangezien box 3 rekening houdt met forfaitaire rendementen (voor 2023 geldt voor beleggingen een rendement van 6,17%), kan de daadwerkelijke heffing lager uitpakken. Voor meer informatie staan onze
belastingadviseurs graag voor u klaar.


Wanneer dividend uitkeren

Wanneer een vennootschap een dividenduitkering doet aan een privépersoon moet daar altijd een aandeelhoudersbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan ten grondslag liggen. Afhankelijk van de omvang van de dividenduitkering kan het interessant zijn de dividenduitkering uit te stellen of juist te vervroegen. De komende jaren staan er veranderingen op het programma van de hoogte van de vennootschapsbelasting. Kies daarom het uitkeren van dividend zorgvuldig uit. Onze belastingadviseurs adviseren u graag als u van plan bent dividend uit te keren.


Dividendbelasting: hoe werkt het in het buitenland?

Wanneer de aandeelhouder een buitenlands privépersoon is dan kan de verschuldigde dividendbelasting mogelijk lager uitkomen. Dit is met name van toepassing bij een land uit de EU en EER. Of een land waarmee Nederland een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft met een dividendbepaling. In dit belastingverdrag kan bijvoorbeeld zijn overeengekomen dat Nederland slechts 10% dividendbelasting mag inhouden. Om voor het lagere verdragstarief in aanmerking te komen is vaak een woonplaatsverklaring door de Belastingdienst van het woonland nodig. Deze verklaring dient u voor het uitkeren van het dividend in bezit te hebben. Lees meer in onze blog: 'Dividendbelasting: Mind your step'.


Advies over dividendbelasting

De belastingadviseurs van Visser & Visser adviseren u graag, zodat u de juiste keuzes maakt met betrekking tot het uitkeren van dividend. Daarnaast denken we proactief mee in het geval van wijzigingen in belastingtarieven en wet- en regelgeving. We kijken graag samen met u naar het juiste moment voor een dividenduitkering en we helpen u met de aangifte van de dividendbelasting. Daarnaast bepalen we samen een strategie voor de lange termijn. Lees meer over Visser & Visser of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur