Is uw bedrijf een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap dan hebben uw aandeelhouders als mede-eigenaar recht op dividend, ofwel winstuitkering. Wanneer de aandeelhouders minder dan 5% van de aandelen bezitten noemen we dit beleggingsdividend. In dit geval moet uw bedrijf dividendbelasting inhouden op het dividend wat u gaat uitkeren. Het is belangrijk om u op dit gebied goed te laten adviseren. De specialisten bij Visser & Visser weten precies waar u op moet letten en zijn goed op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de dividendbelasting.

Wat is dividendbelasting?

Wanneer u als bedrijf een (deel) van de winst uitkeert aan uw aandeelhouders, dan moet u daar als bedrijf 15% belasting over inhouden. Deze vorm van belasting is de dividendbelasting. Momenteel is de hoogte van de dividendbelasting 15%. Binnen een maand na de dag waarop het dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouders dient u aangifte te doen van deze dividendbelasting. Maar let op: voor de ontvanger is de dividendbelasting een zogenaamde voorheffing. Dit bedrag kan bij de aangifte van de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) afgetrokken worden. Voor de inkomstenbelasting vallen de inkomsten uit dividend onder box 3. Aangezien box 3 rekening houdt met forfaitaire rendementen (voor 2023 geldt voor beleggingen een rendement van 6,17%), kan de daadwerkelijke heffing lager uitpakken. Voor meer informatie staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wanneer dividend uitkeren

Dividendbelasting: hoe werkt het in het buitenland?

Advies over dividendbelasting

Het begint met contact

Pieter Hoogendijk LLM
Manager belastingadviseur
+31 611 004 202