‘De nieuwe secretaris is een verbinder in de organisatie’

vrijdag 09 december 2022

Alice Lammerts van Bueren was met haar bureau De Nieuwe Secretaris één van de eerste consultants in Nederland die zich uitsluitend richten op de gespecialiseerde werving en selectie van secretarissen in Nederland. Ze gelooft in een moderne invulling van de rol van de secretaris, de nieuwe secretaris. Visser & Visser is vanaf het begin betrokken bij het bureau. “Als mensen vragen of ik het alleen doe, zeg ik altijd: Nee, ik heb een hele goede accountant.”

Voordat Alice haar eigen bureau startte, werkte ze voor diverse toonaangevende bestuurders. Een goede leerschool voor het werk dat ze later zou gaan doen. “In die periode leerde ik hoe good governance werkt, waar de focus voor organisaties ligt en welke informatie bestuurders nodig hebben om goed te kunnen besturen. En misschien nog wel het belangrijkste: hoe je het evenwicht bewaart tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid. Medewerkers zijn uiteindelijk het grootste kapitaal van een organisatie.”

Groei van het vak

Een ontwikkeling die Alice heeft doen besluiten een eigen bureau te starten, is de groei van het secretarisvak. “In Engeland en Amerika is het vak van de bestuurssecretaris al veel verder uitgekristalliseerd dan hier in Nederland. Wij gaan daar langzaam wel achteraan. Mijns inziens heeft de groei van het vak onder andere te maken de steeds stringentere eisen die aan bestuurders en toezichthouders worden gesteld. Om in een steeds complexer wordende realiteit hun vak goed uit te kunnen oefenen is een professionele ondersteuning geen overbodige luxe. Daarnaast zitten we na een periode van focus op wet- en regelgeving nu in een tijd die weer om meer ruimte voor ondernemingszin vraagt. Een secretaris kan daarbij binnen de organisatie helpen. Het is iemand die meedenkt in scenario’s, die consequenties van (voorgenomen) beleid in kaart brengt, die zorgt voor de juiste informatievoorziening voor besluitvorming. Ik voorvoelde dat het een vak van betekenis zou worden en wilde daar graag iets mee doen.”


Alice heeft een duidelijke visie op de rol van de secretaris. “Ik geloof heel sterk in de nieuwe secretaris, vandaar ook de naam van mijn bureau. De secretaris houdt zich allang niet meer alleen bezig met de zogenaamde klassieke taken (het organiseren en coördineren van de vergaderingen) en het vak is zowel qua breedte als verantwoordelijkheden in een relatief korte periode sterk uitgebouwd.”
Volgens Alice is de nieuwe secretaris een verbinder in de organisatie tussen alle gremia. “De secretaris heeft een spilpositie en beheert alle informatiestromen in een organisatie. Daarbij heeft hij/zij niet alleen aandacht voor de bovenstroom, maar tevens voor de onderstroom. Daar ligt de echte waarde van de secretaris. Op die manier kun je voor bestuurders ook de link met de organisatie leggen, echt weten wat er speelt en besluiten terugvertalen naar de organisatie. Ik wilde ernaartoe groeien dat ik enkel die opdrachten kon aannemen die daar recht aan doen.”

Zesde zintuig

Die wens mondde uit in De Nieuwe Secretaris waar Alice in 2019 mee startte. De juiste opdrachtgevers en kandidaten vinden is een flinke investering. “Daar steek ik veel energie in. Tijdens mijn intakegesprekken probeer ik bestuurders en kandidaten te doorgronden: wat wil je nu echt? Op een gegeven moment ontwikkel je een soort zesde zintuig. Ik voel aan wanneer er een match is en lever nooit waar ik twijfel voel. Ik lever alleen als ik weet: dit kan gaan vliegen.”
Alice heeft een groot respect voor de secretarissen waar ze mee werkt. “Ik ben trots op wat ‘mijn mensen’ brengen. Vaak komen ze in omgevingen waar het niet soepel loopt en waar ze hard moeten sturen op een gezondere organisatie. Echter, het gaat hier om sturen zonder macht vanuit een solistische rol. Ik vind dat ongekend knap. Het houdt ook mijzelf regelmatig een spiegel voor als ik zie waar zij voor staan en hoe zij met uitdagingen omgaan.”

Maandelijks inzicht

Vanaf dag één is Dirk Verheul, Accountant bij Visser & Visser, de financieel adviseur van Alice. “Ik weet dat er een hele wereld schuilgaat achter het werk dat Visser & Visser doet, maar het is niet mijn expertise. Ik vind het belangrijk dat ik netjes aan het ondernemen ben en dat ik zicht heb op hoe het bedrijf ervoor staat. Het is fijn om iemand naast je te hebben die mogelijkheden ziet. Dirk heeft me al een aantal keer precies op tijd van zeer waardevol advies voorzien.”

Dirk legt uit: “Vanuit onze Branchegroep Zakelijke dienstverlening staan we met ons team klaar om actief met Alice mee te denken. Vorig jaar zagen we de resultaatontwikkeling gedurende het jaar toenemen en besloten we de eenmanszaak om te zetten naar een holding en bv-structuur. Het is in zo’n situatie belangrijk om op tijd in te grijpen.” Iris van den Dries, Junior Cliëntadviseur bij Visser & Visser, heeft vervolgens de hele boekhouding slim ingericht. Hierdoor is Alice weinig tijd kwijt met factureren en heef ze maandelijks inzicht in de omzet-, marge- en resultaatontwikkeling via het managementdashboard. “Ons doel is om het Alice zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de rapportage hebben we alles zo ingericht dat per relatie inzichtelijk is wat de omzet en marge per maand is. Daardoor heeft Alice goed inzicht in de groei en ontwikkeling van haar onderneming.”

Alice is blij met deze manier van werken. “Voor mij is het heel belangrijk dat mijn kandidaten goed en tijdig betaald krijgen. Dat is onderdeel van de relatie en het vertrouwen. Dat heb ik nu in de peiling.”

Visser & Visser heeft een branchegroep voor zakelijke dienstverlening. Wij staan met een multidisciplinair team klaar om u te helpen met vraagstukken die specifiek in uw branche spelen.

Aanspreekpunt
Dirk Verheul AA
Accountant