Hoe een kale kip toch weer veren kan krijgen

woensdag 19 december 2018

“Van een kale kip kun je niet plukken”, zegt een bekend Nederlands spreekwoord. Toch gebeurt dit dagelijks. Ook al zit een medewerker diep in de schulden en heeft hij een heel scala aan loonbeslagen, op het moment dat hij een (kleine) rekening niet betaalt, volgt gewoon het volgende loonbeslag. De veelheid aan bijkomende kosten daarbij inbegrepen. Soms kunt u met kleine dingen uw werknemer heel goed helpen. Dit hoeft u meestal geen geld en ook vrijwel geen tijd te kosten.

Beslagvrije voet

Regelmatig wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld. Vaak wordt gekeken naar de tabel van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Afhankelijk van de vraag of het om een echtpaar of een alleenstaande gaat, wordt het bedrag uit de tabel afgelezen. Echter, de beslagvrije voet dient door de deurwaarder verhoogd te worden met een bedrag voor de ziektekostenverzekering en voor woonlasten. Bij het bedrag voor de ziektekostenverzekering gaat het om het verschil tussen de premie die men betaalt* en de normpremie. Bij de woonlasten gaat het om het bedrag van de huur* of de hypotheek die men betaalt minus een normbedrag.

Dankbare werknemers

Recent hadden wij bij een van onze cliënten een voorbeeld van een medewerker voor wie de deurwaarder een beslagvrije voet had vastgesteld van slechts € 640,65. Wij hebben onze cliënt erop geattendeerd dat de medewerker aan de deurwaarder kan verzoeken een hogere beslagvrije voet vast te stellen. Onze cliënt heeft dit bij haar medewerker onder de aandacht gebracht. Het resultaat voor deze medewerker was dat de beslagvrije voet is verhoogd tot € 1.782,86. Niet in alle gevallen zal het verschil zo extreem zijn als in dit concrete voorbeeld, maar een verhoging van de beslagvrije voet met een paar honderd euro zal regelmatig mogelijk zijn. Uw medewerker zal u dankbaar zijn. Tevens zal dit zijn aandacht voor zijn werk ten goede komen.

* Zorgtoeslag en huurtoeslag worden in mindering gebracht.

Auteur
Laurens Haase
Senior Specialist