De kleine
ondernemers-regeling (KOR)

Als kleine ondernemer kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR), een regeling die is ontstaan om de administratieve lasten van kleine ondernemingen te verminderen. Als je in aanmerking komt voor de KOR, kun je een vrijstelling krijgen op je btw. De belastingadviseurs bij Visser & Visser zijn goed op de hoogte van de voorwaarden en mogelijkheden binnen de kleineondernemersregeling en helpen je graag verder.

Wat is de kleineondernemersregeling?

Ondernemers met een btw-belaste omzet tot € 20.000 (exclusief btw) per kalenderjaar kunnen de KOR toepassen. De regeling heeft vervolgens het karakter van een vrijstelling voor de omzetbelasting. Je hoeft dan geen btw te berekenen aan je klanten. Daarnaast hoef je ook geen btw-aangifte te doen. Dat betekent echter ook dat je geen btw meer kunt terugvragen over je kosten en investeringen. Voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting, ben je niet vrijgesteld en zal je aangifte blijven doen.

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

De KOR kan worden toegepast door elke onderneming die aan de volgende voorwaarden voldoet, ongeacht de rechtsvorm:

  • Je bent in Nederland gevestigd en je oefent je bedrijf of beroep in Nederland uit.

  • Jouw btw-belaste jaaromzet is niet hoger dan € 20.000.

  • Je voldoet aan de minimale administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een overzicht van je inkopen en verkopen.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voor toepassing van de KOR voldoet? Met behulp van onze Toolkit kun je gemakkelijk zien of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling.

Hoe kan ik de kleine ondernemersregeling aanvragen?

Om de kleineondernemersregeling aan te vragen dien je de volgende stappen te doorlopen:

  • Controleer of je in aanmerking komt voor de KOR.

  • Kom je in aanmerking voor de KOR en wens je hier gebruik van te maken? Meld je aan voor de KOR bij de Belastingdienst. Dit doe je via het aanmeldformulier 'melding omzetbelasting kleineondernemersregeling' op de website van de Belastingdienst. Let op: dit formulier moet ingediend worden voordat je btw-aangifte doet over het tijdvak waarin je de KOR wilt toepassen. De KOR kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

  • In het aanmeldformulier geef je aan dat je gebruik wilt maken van de KOR. Je dient hierbij de omzet op te geven die je verwacht in het lopende kalenderjaar.

  • Als de aanvraag is goedgekeurd, hoef je geen btw meer af te dragen aan de Belastingdienst. Je kunt ook geen btw meer terugvragen over de kosten die je maakt.

Let op:

  • Aan je keuze voor de KOR ben je gebonden voor ten minste drie kalenderjaren, tenzij je btw-belaste omzet in een kalenderjaar de grens van € 20.000 omzet overschrijdt. Na drie jaar bekijk je opnieuw of je nog steeds in aanmerking komt voor de regeling.

  • Heb je in de kalenderjaren btw teruggevorderd op investeringen in roerende goederen (voorgaande 5 jaren) of onroerend goed (voorgaande 10 jaren) voor je bedrijf? Bij een keuze voor de KOR zal een deel van deze btw moeten worden terugbetaald (herziening). Dit kan vervelende gevolgen hebben.

Is de kleineondernemersregeling voor mijn onderneming interessant?

Het is belangrijk om goed te overwegen of de kleineondernemersregeling voor jouw onderneming interessant is. Het kan namelijk ook nadelen hebben en voor hogere verkoopkosten zorgen. Bijvoorbeeld als je veel btw moet betalen over de kosten die je maakt of als je veel zakelijke klanten heeft. Over het algemeen is de KOR gunstig als je afnemers vooral uit particulieren bestaan. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij onze belastingadviseurs. Neem gerust contact op met je contactpersoon binnen Visser & Visser of één van onze belastingadviseurs. Wij denken graag met je mee.

Hoe kunnen we jou helpen?