In deze blog 5 vragen en antwoorden over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Eerst een tip vooraf: zet in uw agenda om uiterlijk 1 april een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aan te vragen. De fiscale eenheid geldt dan namelijk vanaf 1 januari 2019. U kan dan vanaf 1 januari 2019 onderlinge winsten en verliezen tussen de BV’s van uw onderneming met elkaar verrekenen.

1.    Wat is een fiscale eenheid?

Ondernemingen in een bv of een nv betalen vennootschapsbelasting over hun ondernemingswinst. In principe betaalt elke bv zelfstandig belasting over de eigen winsten. Als in een concern de ene bv verlies maakt en de andere bv winst, dan ontstaat zo een vervelende situatie. De bv die winst maakt zal namelijk belasting moeten betalen, terwijl de bv die verlies maakt hier geen belastingteruggaaf voor krijgt. De fiscale eenheid maakt het mogelijk dat binnen dezelfde groep onderlinge winsten en verliezen met elkaar kunnen worden verrekend. Er wordt dan voor alle vennootschappen binnen de fiscale eenheid één geconsolideerde aangifte ingediend. De in een jaar gemaakte verliezen kunnen dan gelijk tegen de winsten worden weggestreept. Dit is positief voor de cashflow van het concern.

Een fiscale eenheid kan ook worden gebruikt om binnen een groep fiscaalvriendelijk te reorganiseren of te herstructureren. Daar gaan wij hier niet verder op in.

2.    Is een fiscale eenheid altijd fiscaal voordelig?

Nee, een fiscale eenheid is niet altijd voordelig. Door de fiscale eenheid kan namelijk het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting niet altijd worden benut. Het tariefsopstapje houdt in dat bij winsten tot en met € 200.000 19% belasting moet worden betaald. Daarboven is het tarief 25%. Bij een fiscale eenheid tel je de winsten van ondernemingen bij elkaar op en kan het dus voorkomen dat per saldo de winst hoger is dan € 200.000. Dit terwijl bij afzonderlijke aangiftes het tariefsopstapje individueel benut kan worden. Het aangaan van een fiscale eenheid moet dus goed gepland worden.

3.    Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten?

Een fiscale eenheid heeft ook een aantal andere nadelen. Zo wordt elke fiscale eenheidsmaatschappij verantwoordelijk voor de voldoening van de vennootschapsbelasting van de andere maatschappijen. En de fiscus kan bijvoorbeeld aanslagen loonheffingen van een maatschappij verrekenen met de teruggave vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid. Ook bestaat er een aantal ingewikkelde wetsartikelen die misbruik van een fiscale eenheid moeten voorkomen. Om correcties te voorkomen moet daarom bij het aangaan van een fiscale eenheid worden beoordeeld of sprake is van deze artikelen.

4.    Hoe vraag ik een fiscale eenheid aan?

Het aanvragen van een fiscale eenheid moet via de Belastingdienst. Een fiscale eenheid kan met 3 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het is vaak handig om de fiscale eenheid te hebben vanaf het begin van een boekjaar. Dan gaat de overgang zo soepel mogelijk. Om dus terugwerkende kracht te hebben tot 1 januari adviseren wij u om vóór 1 april te beoordelen of een fiscale eenheid in uw situatie gewenst is.

5.    Kan je een fiscale eenheid ook verbreken?

Een fiscale eenheid kan op elk gewenst moment weer verbroken worden. Helaas geldt hierbij geen terugwerkende kracht. Het verbreken van een fiscale eenheid moet dus vooraf worden aangevraagd. Net als bij het aangaan van een fiscale eenheid geldt ook bij het verbreken dat bepaalde antimisbruikbepalingen van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg daarom altijd uw adviseur.

Wij als adviseurs van Visser & Visser adviseren u graag over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting in uw situatie.

Het begint met contact

Laat uw gegevens achter voor {{ employee.graduate_name }} en wij reageren binnen 2 werkdagen.

Laat uw gegevens achter en wij reageren binnen 2 werkdagen

{{ errors.first("firstname") }}
{{ errors.first("lastname") }}
{{ errors.first("residence") }}
{{ errors.first("email") }}
{{ errors.first("interest") }}
{{ errors.first("privacy") }}
  • Icon Copy 3 Professioneel advies
  • Icon Copy 3 Actueel inzicht in uw onderneming
  • Icon Copy 3 Een persoonlijke adviseur